Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Várteresz

Várt (rózsa) és erész (arcz) örmény szavak-ból. Várteresz, Vártereszián = Rózsaarczú. Chácshig Vártereszján. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 11 l. 203 t. – Chuvánt gin Vártereszi Mêrzáján: Merza-Várteresz fele­sége Chuvánt. Szamosújvár városi levéltár A Merza család vezeték­neve Várteresz. – Chácshig Vártereszi Floráján. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. Lásd Flora, Gyergyai, Merza.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

RETEDSAR-VARTERESZ CSALÁD

A nagy betelepedéskor Erzsébetvárost választották letelepedési helynek. A felmenő ős Izsák Thovmászján /1628-?/ volt, aki családjával Ebesfalvára telepedett. Az ö fiai voltak: Thumán Zádig /1651-?/ Thumán Várteresz /1653-?/ és Thumán Csudnik (Retedsár) /1655-?/. Közülük Thumán Zádig, Erzsébetvároson alapított családot és utódai „Zakariás” nevet viseltek. Innen kiindulva tehát világos, hogy az erzsébetvárosi Zakariások eredeti vezetékneve Thumán volt.

Thumán Várteresz /1753-?/ az 1780-as években Gyergyóba telepedett, és itt alapított családot. Utódaik csak „Thumán” ill. később „Tumán” néven fordultak elő, míg az 1900-as évek elejétől a családtagok vegyesen viselték ezeket a neveket. Thumán Csudnik /Retedsár/ (a keresztneve onnan jön, hogy valamilyen testi rendellenessége miatt „csonkakarúnak”-nak nevezték, ami a Retedsár megfelelője) is Erzsébetvároson alapított családot és gyermekei közül ketten is Gyergyóba telepedtek Retedsár név alatt. A Gyergyóba települő egyik fia Retedsár Bogdán /1685-1735/ volt, akit apja keresztneve után szintén „csonká”-nak neveztek (a Retedsár megfelelője). A Retedsár család felmenő őse tehát /Thumán/ Retedsár Bogdán /1685-1735/ volt, aki 1700-as évek elején telepedett Gyergyóba mint erzsébetvárosi kereskedő és itt is nősült 17l6-ban. Itt született az a négy fia, akik már Retedsár néven voltak anyakönyvezve. A négy fiú közűi az egyik neve Retedsár Várterész /1720-1788/ volt, akinek keresztneve után az utódok „Várterész” családnevet vettek fel. Retedsár Bogdán /1685-1735/ az apja (Thumán Csudnik) halála után az 1710-es évek körül magához vette kiskorú öccsét Izsákot és így ő is Gyergyóban alapított családot Retedsár Izsák /1700-1772/ néven.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

THUMÁN CSALÁD

A nagy betelepedéskor Erzsébetvárost választották letelepedési helynek. A felmenő ős Izsák Thovmászján /1628-?/ volt, aki családjával Ebesfalvára telepedett. Az ő fiai voltak: Thumán Zádig /1651-?/, Thumán Várteresz /1653-?/ és Thumán Csudnik  (Retedsár) /1655 ?/. Ez utóbbinak a keresztneve onnan jön, hogy valamilyen testi rend ellenessége miatt „csonkakarúnak”-nak neveztek, ami a Retedsár megfelelője. Ezek közül Zádig, Erzsébetvároson alapított családot és utódai „Zakariás” nevet viseltek. Innen kiindulva tehát világos, hogy az erzsébetvárosi Zakariások eredeti vezetékneve Thumán volt. Thumán Csudnik /Retedsár/ is Erzsébetvároson alapított családot és gyermekei közül ketten is Gyergyóba telepedtek Retedsár név alatt. A Gyergyóba települő egyik fia Retedsár Bogdán /1685-1735/ volt, akit apja keresztneve után szinten „csonká”nak neveztek (a Retedsár megfelelője). A Retedsár család felmenő őse tehát /Thumán/ Retedsár Bogdán /1685-1735/ volt, aki 1700-as évek elején telepedett Gyergyóba mint erzsébetvárosi kereskedő és itt is nősült 1716-ban. Itt született az a négy fia, akik már Retedsár néven voltak anyakönyvezve. A négy fiú közül az egyik Retedsár Várterész /1720-1788/ volt, akinek keresztneve után az utódok ,,Várterész” családnevet vettek fel. Retedsár Bogdán az apja (Thumán Csudnik) halála után az 1710-es évek körül magához vette kiskorú öccsét Izsákot /1700-1772/, így ő is Gyergyóban nőtt fel Retedsár Izsák néven és itt alapított családot. A Retedsár családról a könyv egy másik fejezetében szólunk (vö. Retedsár-Várteresz család!).

Thumán Várteresz /1753-?/ az 1780-as években Gyergyóba telepedett, és itt alapított családot. Utódaik csak „Thumán” ill. később ..Tumán” néven fordultak elő, míg az 1900-as évek elejétől egyes családtagok csak egyszerűen Tamás nevet is viseltek.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Várterész István

Erdélyi magyar gyógyszerész, gyógyszerészeti és helytörténeti író

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rter%C3%A9sz_Istv%C3%A1n

Várterész Vilmos

Magyar orvos, sugárbiológus

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rter%C3%A9sz_Vilmos

Forrás: Wikipédia