Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Rólunk

A jelenleg magyarországon élő örmény családok nagy része többszáz éve hagyta el Örményországot. Ők a magyarörmények. Sok magyarörmény családnévben látszólag hiába keressük az örmény vonatkozást. Ugyanis a családnevek leképezik sokszor az örménység menekülésének útvonalát, így az örmény mellett sok arab, görög, török, lengyel, román stb. ragadványnév vált örmény családok nevévé. Sok nevet pedig az elmúlt két évszázadban tulajdonosaik egyszerűen magyarosítottak.

Számos családban veszhetett el mára az örmény származás ismerete és sok embernek lehetnek örmény felmenői, amiről ma már nincs tudomása. Ez a honlap ezeket a magyarörmény családneveket próbálja feltérképezni és segítséget nyújtani mindazoknak, akik kutatják eredetüket.

Az oldal (egyelőre) nem foglalkozik azokkal az örmény családnevekkel, amelyeket a 100 éven belül Magyarországra települt örmény családok viselnek, mivel megtartották jellegzetes és felismerhetően örmény neveiket.

 

Az Örmény Családnevek oldalt létrehozó szervezet, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-ben alakult, azzal a legfontosabb céllal, hogy szinte az utolsó pillanatban még megtalálja és összefogja a Trianon és a II. Világháború, majd az azt követő szocialista rendszerben szétszóródásra, hallgatásra ítélt magyarörményeket.

Az Egyesület működése során a következőkre törekszik: a magyarörmény múlt értékeinek felkutatása, ezen értékek megismertetése és bemutatása, illetőleg megmentése, hogy a lehető legtöbb kulturális kincs átmentődjön a jelen és jövő nemzedékei számára.

 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja:

 • országos hatókörű szakmai szervezetként az örmény nemzetiségi kultúra ápolása, az örmény nemzetiség képviselete.
 • örmény származásúak és nem örmény származásúak számára kulturális identitásőrző programok (Fővárosi Örmény Klub, kiállítások, kulturális műsorok), találkozók szervezése, támogatása határainkon belül és kívül, széleskörű meghirdetéssel, az örmény kultúra megismertetése céljából,
 • a magyarországi és az erdélyi örmény irodalmi, történelmi, művészeti és tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, állagának megőrzéséhez segítségnyújtás,
 • kiadványok megjelentetése (Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, illetve az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat kiadása, stb.)
 • az örmény katolikus hitélet fennmaradásának megsegítése, az örmény katolikus plébánia, templom, múzeum, levéltár és könyvtár működésének támogatása,
 • együttműködés az erdélyi örmény lakta településekkel,
 • az örmény származásúak és armenológiai tanulmányokat folytató ifjúság tanulásának, továbbtanulásának támogatása,
 • az örmény származásúak megsegítése,
 • magyarömény genealógiai gyökerek kutatása,
 • együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel és örmény nemzetiségi önkormányzatokkal – határainkon belül és kívül, a célok közös megvalósítása érdekében,
 • az örmény kultúra és történelem iránt érdeklődők számára felvilágosítás adása, segítségnyújtás,
 • nemzetiségi önkormányzati választásokon jelölő szervezetként örmény nemzetiségi képviselőjelöltek állítása helyi, területi és országos szinten.