Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Vártán

Örmény szó, a várt: rózsa szóból van alakítva. Ászvádur Vártán. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 309 l. 119 t. – Vártán mágánuámp Czetz: Vártán vezetékneve Czetz. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 10 l. Vártán volt a híres Mámigonián hadvezér, kinek a perzsák ellen folytatott hősi háborúja „Vártán-féle háború” név alatt ismeretes az örmény tör­ténelemben. E háborút igen szépen irta meg Elisaeus ámáduni örmény püspök, kinek jeles munkáját Neumann ármenista egyetemi tanár következő czím alatt angol nyelvre is leforditotta: The History of Vartan, and of the Battle of the Armenians: Containing an Account of the religious Wars between the Persians and Armenians; by Elisaeus bishop, of the Amadusians. Translated from the Armenian by C. F. Neumann London. (Azaz: Vártánnak és az örmény háborúnak története, mely tudósítást foglal  magában a vallásos hadakról a perzsák és örmények között. Irta Elisaeus, ámáduni püspök, örményből forditotta Neumann. E munkát magyarul Horvát István ismer­tette. Tudományos gyüjtemény. 1835. 7-dik kötet). E családnév előfordul Keleten is: Mánug Vártánián. „Árévélkh” 1886. aug. 9.768. Lásd Cshicshág, Flora, Êsztêzsár, Vertán, Virág.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Vártán

Örmény nemzeti hős neve. Vártán zoravar=Vártán hadvezér volt az avarairi hős. Gyakori és kedvelt fiunév még ma is keleten, Erdélyben régebben mint keresztnév fordult elő gyakran. Elferdített alakja Vertán. Vart örményül rózsát jelent.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

DÁVID CSALÁD

A család eredeti neve az örmény „Távit” keresztnévből jött, amit később Moldvában elferdített formában „Tájdoján”-ként használtak. Erdélybe Szdephán Távitián jött be, akinek négy fiáról tudunk: Mihály és Miklós (akik Szamosújváron éltek), Márton (aki Erzsébetvároson élt) és Vártán /1703-1780/ aki a szépvízi Dávid család alapítója volt. Ebből adódóan Dávid Vártán gyermekeinél sokszor a Vártán keresztnevet vezetéknévként használták, úgy mint pl. Vártán Mária /alias Dávid/ vagy Vártán Dávid formában stb., ami sok félreértéshez vezetett a szépvízi Donovák család hasonló Vertán beírásainál. A szépvízi Donovák utódok egy kissé eltérő formában használták az alias „Vertán” (néha Vártán) vezetéknevet, amely ugyancsak a Donovák Vártán után jött elő. (Az is nehezítette a családi beazonosításokat, hogy Erdélyben még számos székely családnál is igen gyakori volt a Dávid vezetéknév!)

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa