Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Szjév  

Örmény szó, jelentése fekete . = Mauritius. Chácshig Szévján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 547 l. E családnév előfordul Keleten is: Szévián Szérábion. „Mászisz” 1879 nov. 11. 2462 sz. így is: Boghosz Eszmerján (eszmer arab szó: feketés) „Árévélkh” 1886 júl. 26. 757 sz. – Ázárig Káráján (kárá török-tatár szó: fekete) „Árévélkh“ 1887 máj. 12. 995 sz. Constantinus Porphyrogenelánál: Sabartoi (Fekete­fiak; az örmény szévorfik görögös alakja. Itt megjegy­zem, hogy Biborban-született Kostántin tudott örményül, neje örmény nő volt: a társ-császárnak, az örmény Románosz Lekápitenosz leánya volt). Lásd Áffumi, Fekete, Nyegrucz.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

KOZOCSA /SZJÉV/ CSALÁD

Ennek a Kozocsa családnak semmi köze nem volt a boszniai Koszacsa Vuksics István Szent-Szávai herceg családjához, mint ahogy ezt a valamikori családtagok amatör módon néha megpróbálták azonosítani. A szóbanforgó hercegi család felmenője itt egy Vuksics István nevű herceg volt az 1460-as évek körül, aki elismerte a magyar király fennhatóságát az említett részeken. Ez a család XV. század elején tűnt fel, de közéleti szereplésüknek 1552 táján már nyoma is veszett. Az innen származó utolsó leszármazottak Raguzában éltek az 1612-es évek körül.

Visszatérve az Erzsébetvárosban megtelepedett örmény családra megállapítható, hogy az ő családnevük a „Kuzáh-sáh”-ból (arab szó, jelentése gonosz ember) adódott. Az erzsébetvárosi letelepedés időszakában az eredeti családnév Szjévucz volt, ahol a Szjév örmény szó, jelentése fekete=mauritius. Ehhez adódott hozzá a román ucz kicsinyítő képző. Az itt született Gregorius Szévutz /Kozocsa/ fiai közül az idősebb Antal /1732-?/ került Szépvízre az 1760-as évek körül Kozocsa néven és akinek utódai szépvíziek lettek. Az ebből a családból származó Dávid /1813-1890/ nevű unokától származtak a későbbi (etédi-kibédi) Kazatsayiak. A másik fia Gergely /1740-?/ volt, aki Szenkovits Máriát vette el Erzsébetvároson. Az 1800-as évek elején a családnevet általánosan „Kazatsay”-ra változtatták, ettől kezdve az utódok mind ilyen név alatt fordultak elő.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa