Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Korbul

Szamosújvár híres plébánosa 1773-ban (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 421 l. 90 t.) így irta nevét latinul: Clemens Antonius Korbul; 1781. ján. 10. pedig így: Ego Clemens Korbully; Czetz pap 1806-ban Szamosújvári Kereszteltek könyve 41. köt. 118 l. 27 t. alatt e nevet így irta: Martinas Korbuly. – Chácshig Korbul. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 171 l. 88 t. – Albert Chácshigi Korbulián: Korbuly Kristóf fia Albert. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 719 l. 121 t. 1781. (Eddig nem Albert, hanem Edêlbej.) – Korbuj Jánosné. Szamosújvár városi levéltár 1764. A Korbul-ok nevöket Cn. Domitius Corbulo-tól, ki Cäsonia, Caligula császár nejének fivére és kitűnő hadvezér volt, származ­tatják. Ez Germániában a Gennascus által vezetett Chauc-ok felett a Veser torkolatánál (47-ben Kr. u.) és Örmény­országban Tiridátes és ennek fivére Vologeses a párthusok királya felett (58- és 63-ban Kr. u.) nagy győzelmet nyert…. Itt említést érdemel, szintén a Domitii család­ból való Cn. Domitius Calv.. ki később Ázsiába küldetett helytartónak, hogy Mithridátesz fia, Phárnákesznek elő­haladását gátolja, de csatát vesztett Nikopolisznál (város Kis-Örményországban, Pontosz határán, Lykosz folyó mellett). Lübker Reállexicon 285 l. A Korbul család egyik ága Hollósi nevet vett fel. Christophorus Korbuly senior és mellette örményül Chácshig Horopszimei: Horopszime (Ripszima) Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1736 összeírás. Id. (senior) Korbuly Kristóf megkülönböztetőleg a fiatalabb (junior) Korbuly Kristóftól, az anyja nevéről Ripszima Kristófnak is neveztetett. – Korbul Ántoni Horopszimei: Horopszime-Korbuly Antal. Szamosújvár városi levéltár 1805. – Kirkosá Korbuly Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1821-679 sz. (Ezt így kell érteni: Korbuly Gergely fia Kristóf). – Joannes Korbuly alias Czitrom. Szamosújvár városi levéltár 1809-674 sz. – Korbuly János abusive Szoszkere. Szamosújvár városi levéltár 1813. 295-301 sz. – Korbuly (Czuczugi Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1828-1007 sz. – Korbuly Kristóf vulgo Ecclesia. Szamosújvár városi levéltár 1831. – Korbuly Simon alias Ortniál. Szamosújvár városi levéltár 1833. – Az 1738 évi összeírásban Szamosújvár városi levéltár) ezt találtam: Ágopsá Korbul-i (Korbul fia Jakab = Korbul Jakab) és mellette latinul Jacobus Korbulÿ. Később az y-ról elhagyták a két pontot; így lett a Korbuli-ból Korbuly. (Éppen így: Simon Simay. Szamosújvár városi levéltár 1738. összeírás). A Korbuly család vezetékneve Ándrus (András) Lásd Ándrus, Czitron, Czuczug, Ecclesia, Geréb, Gördül, Hercz, Herczeg, Hollósy, Horopszime, Korbuty, Ortniál.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Korbuly (lompérdi)

 

Rangemelések

Magyar nemesség, címer és előnév: Bécs, 1879. március 31. Bogdán földbirtokos és a kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa, neje Bogdánfi Margit, gyermekei: Géza és Ida. (Liber Regius LXVIII. kötet, 285.o.)

 

Címer

Két arany gabonakéve által díszített, jobbharánt kék gerenda által két részre osztott arany címerpajzs felső részáben termászetes szinű, alálebegő kék szalagokkal ellátott álarc, az alsó részében pedig egyenesen felállított (cölöpösen) fekete horgony látható. Sisakdísz: két arannyal és kékkel vágott és három arany búzakalásszal díszített bivalyszarv között arany leveles koronán álló fekete horgony. Takarók: mindkét oldalon arany-kék.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Hollósy (gertenyesi)

A család korábbi neve: Korbuly

 

Rangemelések

Magyar nemesség, címer, előnév és névváltoztatás: Bécs, 1832. május 3. Korbuly Bogdán szamosújvári polgár és gyermekei: Márton, Salamon, Mihály, Antal, József, Anna, Kata, Ludovika, Mária, Cecília és Kornélia. (Liber Regius LXV. kötet, 842. oldal.)

Hollósy Gyula dr. Temes vármegyei főjegyző, családnevét, nemességét, előnevét és címerét örökbefogadott fiaira (unokaöccseire) dr. Kuthy Lajos-Árpád Temes vármegyei tb. főszolgabíróra és Kuthy László-Tibor-Béla utász főhadnagyra átruházta. Az örökbefogadottak engedélyt kaptak, hogy ezentúl a Hollósy-Kuthy kettős családnevet használják: Bécs, 1918. január 8. (Király személye körüli minisztérium eln. sz. 828/1915)

 

Címer

Négyelt pajzs; az 1. kék mezőben lebegő egyenlőszárú kereszt; a 2. és 3. vörös mezőben jobbrafordult páncélos kar, markában arany markolatú görbe kardot tart; a 4. kék kék mezőben arany gabonakéve. Sisakdísz: fészkében ülő, kiterjesztett szárnyú ezüst gödény melle vérével kicsinyeit táplálja. Takarók: arany-vörös, ezüst-kék.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

ÁNDRUS /GORDUL/ CSALÁD

A Korbuly család ezen ágát hívták Gorduli-nak. A Gördül tulajdonképpen a Korbul (örményül Akhrávián=holló=corbul) másik alakja, de a család eredeti vezetékneve azonban Ándrus volt. A nagy betelepedéskor Moldvából telepedtek Besztercére, majd innen kerültek Szamosújvárra. Az 1712-ben Szamosújvárra került felmenő /Gördül/ Ohánnesz Ándrus /1645-1716/ volt. Ennek testvére /Ándrus/ Korbul Kristóf lehetett a későbbi szamosújvári Korbuly” család felmenője, az ő fiai voltak János (aki alsótorjai kertész volt az 1720-as években és Bogdán). Ohánnesz Ándrusnak több gyermeke is volt, akik közül megemlíthető: -Andrónik György /1675-?/, -Gördül Szákó /1678-?/ (szamosújvári kereskedő volt), -Ándrus Kristóf /1680-?/ (szamosújvári kereskedő volt), -Andrus Lukács /1682-?/ (aki Besztercéről telepedett Gyergyóba az 1710-es évek körül és itt alapított családot, utódai Korbul, Ándrus, André, András néven voltak jelen),

  • Ándrus Márton /1684-?/ (aki szamosújvári kereskedő volt),
  • Andrus Emánuel /1690-?/ (aki már Szamosújvárói telepedett Gyergyóba 1720 körül és itt alapított családot, utódait Korbul, Ándrus, Ándrulencz, Ándronik néven jegyezték),
  • András Antal /1696-?/ (aki gyergyói kereskedő).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa