Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Gorove

Gorov, gorovi örmény szó, jelentése: ügyes, vitéz, derék, bátor, eszes, erős kezű; görögül jaculator. Az Ákoncz család örmény neve, – Gorove Êszthepán. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 235. l. jun. 17. 1845. – Ázbej Hohánnesz mágánuámp Gorovejéncz: Ázbej János, kinek vezetékneve Gorove. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 26. l. Gorove = Ázbej. Ákoncz, Ázbej, Gorove egy család. A Gorovej a Gorovéből az örmény sajátitóeset i ragával képződött; tehát: Christophorus Gorovej (Gorove-i); Gorove-nek fia Kristóf. Lásd Ábágár, Ákoncz, Ázbej.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Gorove (gáttajai)

A család korábbi neve: Ákoncz

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1760. július 28. Lászlóné özv. Pap Mária, fia: Kristóf, leányai: Anna, Róza, Teréz és Rebeka. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 613. oldal.) Kristóf, neje Dániel Anna és fiai: János, Antal és Tivadar. 1761. október 25.

„Gáttajai” előnév: Bécs, 1824. december 23. Károly, László és Lajos. (Liber Regius LXV. kötet, 47. oldal.)

Bécs, 1886. július 3. Gorovej János, aki engedélyt kapott, hogy családnevet – nemességének épségbentartása mellett – Gorove-re változtassa. (Liber Regius LXVIII. kötet, 649. oldal.)

 

Címer

Kék pajzsban egymással keresztbe tett, hegyével felfelé fordított 2 nyíl; az eképpen képezett négy sarokban egy-egy csillag; sisakdísz: páncélos, könyöklő kar, hegyével fölfelé fordított 2 nyilat tart. Takarók: arany-kék, ezüst-kék.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmeny eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Gorove

Örményül „gorovi* -erőst jelent. Egyik ága nemességet kapott. Govrik a család egy része Govrig-nak, sőt Kovrig-nak Írja nevét, egyesek szerint a török „gevrek“-re vezethető vissza, ami to­jásos tésztából készült perecet jelent. Román nyelven is Kov- rig=perec, e szót a románok is a törököktől vették át. Mi­vel a gevrek belül szivacsszerű és könnyű a török „gevrekcsi”- nak nevezi azokat, akik sokat és feleslegesen, tartalom nél­kül beszélnek. Lehetséges, hogy Govrik név Gorove-ből lett. Gorove=erős, Gorovig=a kis erős, Gorovig-ből lett idővel a mássalhangzók felcserélésével, ami gyakori jelenség, Govrig, majd Kovrig. A Govrik család egy része nemességet kapott. A név mindenesetre örmény hangzású.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Gorove István

Politikus, miniszter, közgazdász, valóságos belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gorove_Istv%C3%A1n

Gorove László

Író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, helytörténész

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gorove_L%C3%A1szl%C3%B3

Bacsó Zoltán

Anyai ágon örmény, operatőr, Kabdebó és Gorove család

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bacs%C3%B3_Zolt%C3%A1n

Forrás: Wikipédia