Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Gergely

Helien eredetű: éber, örményül árthun (zárthun) = Vigil, Gregorius. Minász Gergely. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 454 1. jan. 20. Szamosújvártt az anyakönyvekben a Gergely név először 1776-ban fordul elő; addig csak a Krikor név volt használatban. – Gergely Péter, ki 1798-ban Csik-Szépvizen hall meg, fiai Péter nevet vesz­nek fel. Ugyanott Péter Gergely fia, a Péter helyett Fehér nevet kezd használni. -Gergely Simon alias Kehes. Szamosújvár városi levéltár – Éliás Gergely mellett örményül Eghiá Ángszendi és e mellett ironnal = Tüzes Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. A Diráczhu, Duducz, Fugá, Fugulián, Futár, Gergely, Krikor, Tüzes, Vázán, Zártun, melyek egy családot képeznek, vezetékneve: Ángszend (=Maxin, Oxend). Lásd Báhágián, Diráczhu, Duducz. Fehér, Fugá, Fugulyán, Futár, Gergicz (Gugicz), Hászt, Kehes, Péter, Száchá, Vastag, Vázán, Verzár.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Gergely, Gergelyfi, Gergelyffy

Az örmény Krikor — népies alakban Kirkor — Gergely ke­resztnévből lett, lásd Kirkosa-t is. Kirkor Gergely az örmé­nyek között gyakori keresztnév volt, hiszen védszentjük Vilá­gositó Szent Gergely.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

/GERGELY/ FEJÉR CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe és eredeti nevük „KrikoriánTöbb testvér telepedett Besztercére 1669-ben, névszerint: /Vázán=Futó/ Ászvádur Krikorián /1670-?/ (a Fugó-Fugulyán család őse), Mánug Krikorián /1641-?/ (más néven Kancsal Mánug, ill. „Silmánug”), Bedrosz Krikorián /1644-1647/ és Nikol Krikorián /1650-?/ (akit később Apafy fejedelem elsőként nevezett ki az erzsébetvárosi Campania főbírójának 1696-ban. Családi állapotát tekintve annyit tudunk, hogy Emmánuel nevű unokájának üzlete volt Erzsébetvároson /a jelenlegi klastrom közelében/). Az előbbi Simánug utódok egy kis része Sil=Szőcs nevet vett fel, de ez nem azonos a gyergyói Thukcsi (=Szőts) névvel. A család eredeti neve „Krikorián” volt, amelyet Szépvízen a Bedrosz Krikorián gyermekei rövid ideig elhagytak és a Pétert (Bedrosz) kezdték családnévként használni apjuk keresztneve után. Legelsőként a Krikor Péter /1714- 1784/ unokája Fejér Péter /1782-1848/ örménybíró írta nevét „Fejérinek, amelyet aztán mindenki átvett és így a családnév végleges formát kapott. A Gergely név is csak 1776-tól került be a névjegyzékbe, mert előtte csak a Krikort használták. Később Szamosújváron és Gyergyóban a nem közvetlen Krikor Pétertől származóak többnyire a „Gergely” családnév használata mellett maradtak. (Gyergyóban az elején Bedrosz néven jegyezték az 1780-as évekig, de utána még Kápálb” nevet is használtak 1810-tól). A családalapító Bedrosz gyermekeit néha „Krikor” „Gergely” „Bedrosz” „Péter” ill. „Fejér” névvel illették.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa