Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Dániel

Héber szó, jelentése Isten az én itélőbirám. (a héber dan [bíró] és El [Isten] szókból). Joannes Dániel judex hujatis (Szamosújvár) oppidi. 1774. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 474. l. Dániel Todcrás Ibásfávolinê: Erzsébetvárosi Dániel Tódor. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 282 l. 13 t. -Horopszime Chêngánoszi Dánielián gin: Dániel Chêngánosz (Longinus neje Ripszima. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 809 l. 150 t. – Longi­nus ághá Ászvádurin Dánielián: Dániel Bogdán ur fia Longinus. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 223 l. 30 t. – Dániel Bogdán fiának Jánosnak, báró Vay Julianna volt felesége; midőn ezeknek fiók (László) született, az erdélyi püspököt (Kollonitz de Kollegrad) hívták meg keresztapának, kit a helybeli esperes-plebános: Verzár Lukács helyettesített. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 478 l. 88 t. 1777 év. – D. Joannes Nép. Dániel et consors ejus D. Ilustrissima B. Julianna Vay. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 118 l. dec. 28. 1784. Kaptam a Szamosújvár városi levéltárban egy jegyzéket (1736), melyben ez áll: Franciscus Dániel és mellette örményül: Frênkucz Thoroszi, mit így kell kiegészíteni: Toderás (Thorosz)-Dániel fia Ferencz. Ugyanis e család Toderás (Thorosz) név alatt jött be, Dániel egyik ősüknek csak keresztneve; de az unokák a Toderás vezetéknevet elhagyták és a Dániel nevet kezdették vezetéknév gyanánt használni. E jegyzékben kaptam ezt is: Nicolaus Dániel és mellette örményül: Nikuláh Ámirái; mit így kell kiegészíteni: Dániel Amirá (Imre) fia Miklós. A Dániel családnév előfordúl Keleten is: Tánielián. „Mászisz“ 1879. szept. 25. 2425 sz. Lásd Chêngánosz, Csutá, Dsis-cháthun. Ergán, Hosszú, Thorosz, Toderás.

 

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Dániel báró és nemes (szamosújvárnémeti)

A család eredeti neve: Toderás, Thorosz, Hengenosztorosz

Névváltozat: Dániel

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1725. július 3. Tódor, Jeremiás és Pál; Tódor fiai: Demjén, Miklós, Lukács és Minas. (Liber Regius Transsylvaniae VII. kötet, 531.oldal.)

Magyar bárói rang, örökös főrendiházi tagsági jog: Bécs, 1896. november 5. Ernő, kereskedelemügyi miniszter. (Liber Regius LXIX. kötet, 926. oldal.)

Dániel Lázár aradi lakos, családnevet és címerét örökbefogadott fiára, Uray Lajosra átruházta.

 

Címer

Vörös mezőben hármas zöld halomból kinövő s egymást keresztező két pálmaág között egyenlő szárú aranykereszt; a diploma sisakdíszt, takarót nem említ. (Egyes címerváltozatok takarókat tüntetnek fel: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.)

 

Forrás: Gudenus János József: Örmeny eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Dániel

Eredetileg előnévből alakult a családnév. A család egy része nemességet nyert „szamosujvárnémeti” előnévvel, Dániel Ernő kereskedelmi miniszter pedig báróságot.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

DÁNIEL CSALÁD

„Ezt a Dániel családot nem kell összetéveszteni Dániel Mihály /1606-1641/ (I. Rákóczi György idején) és Dániel János /megh.1653/ (Báthori Gábor idején) háromszéki és udvarhelyszéki főkirálybírók, valamint /vargyasi/ báró Dániel István /1684-1774/ udvarhelyszéki főkirálybíró családjaival, akik a XVI. századtól kezdve, mint erdélyi főurak fontos közméltóságú pozíciókat töltöttek be Erdély társadalmi közéletében”.

A fenti család eredeti nevén „Chéngánosz” volt. Ők ezzel a névvel érkeztek Erdélybe Apafi idejében és először Besztercén, majd Szamosújváron, ill. Erzsébetvároson telepedtek le. Az Erdélybe (Besztercére) telepedett fő családalapító Thorosz Chéngánosz /1654-1721/ (Longinus Tódor) volt és gyermekei közül a besztercei elvándorlást követően, egyesek Szamosújvárt, mások meg Erzsébetvárost választották. Szép vízre a Tódor /1696-1772/ nevű fiától származó Imre /1735-1774/ és Gergely /1739-1824/ (akiket Csuta melléknévvel illettek Szépvízen) került 1760-1770 körül. Az előbbi Longinus Tódor 1690 körül nősült, gyermekei közül említsük meg sorban a következőket:

  • Jeremiá /1692-?/ és Zakariás /1698-1774/ (akik szamosújvári kereskedők voltak),
  • Imre /1694-?/ (Imre /1730-1804/ nevű fia erzsébetv.-i pap, kit Batthyány Ignác püspök történelmi okmányok gyűjtése végett Rómába küldött, majd a papnevelő igazgatójává nevezett ki. Miklós nevű fia tanító, majd főbíró lett 1784-ben Erzsébetvároson és Teréz /1767-1854/ nevű lánya a gyergyói Kövér Kajtán /1756-?/ neje lett 1787-ben),
  • Tódor /1696-1772/ (aki szamosújvári főbíró volt és sok gyermeke közül Imre /1735- 1774/ és Gergely /1739-1824/ nősültek be Szépvízre az 1770-es évek elején),
  • Gergely /1698-?/ (aki erzsébetvárosi kereskedő volt és később Gergely nevű fia majd Gergely nevű unokája is főbírók voltak Erzsébetvároson),
  • Bogdán /1700-?/ (két fiáról tudunk, János /1734-?/ és Jenő /1736-?/. Ez utóbbi erzsébetvárosi főbíró volt. János 1770-ben Vay Juliannát vette feleségül és az ö fiúk László nyitramegyei főispán volt, ennek fia Márton pedig országgyűlési képviselő volt az 1840-es években), -Miklós /1702-1742/ (aki erzsébetvárosi lelkész volt),
  • Mihály /1704-?/ (aki erzsébetvárosi főesperes és címzetes kanonok volt),
  • Ázád /1708-1762/ (1727-ben Ákoncz Gergely neje lett /1697-1776/ Gyergyóban.)
  • János /1710-?/ (szamosújvári kereskedő, akinek sok gyermeke közül Tódor /1740- 1788/ és Jenő /1750-1827/ örmény kat. lelkészek voltak Szamosújváron).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Dániel Ernő

Vármegyei tisztviselő, ügyvéd, politikus, miniszter (a millenniumi ünnepségek szervezője)

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1niel_Ern%C5%91_(politikus)

Dániel Ernő

Zongoraművész, karmester, zongoraprofesszor.

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1niel_Ern%C5%91_(zongoram%C5%B1v%C3%A9sz)

Torma Károly

Bölcsészdoktor, régész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA rendes tagja, édesanyja az örmény származású Dániel Jozefa

https://hu.wikipedia.org/wiki/Torma_K%C3%A1roly 

Torma Zsófia

Magyar ősrégész, édesanyja az örmény származású Dániel Jozefa

https://hu.wikipedia.org/wiki/Torma_Zs%C3%B3fia 

Forrás: Wikipédia