Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Dájbukát

A Dájbukát családnév a román „dai bucate“: adsz-e gabonát szavakból ered. Ászvádur Dájbukát. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 151 l. 105 t. – Gurjegh Dájbukát Zachariás: Dájbukát-Zachariás Cziriák (= Domokos). Szamosújvár városi levéltár 1805. 925 sz. A Dájbukát család egyik ágának vezeték­neve Zachariás. Egy Csik-Szépvizen 1823-ban készült sírkő tanúskodása szerint a Dájbukát család másik ágá­nak vezetékneve Ágopsa. – Dájbukát alias Pápa Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1821.- Dájbukát Kajtán Szamosújvártt (1852) Fálának is neveztetett. A Dájbukát név az anya­könyvekben következő alakokban fordul elő: Dájbukát, Dáibukát, Táebukát, Tajébukát. Lásd Ágopsa, Fală, Pápa, Zachariás.

 

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Dajbukát

Román eredetű szó, jelentése „adj gabonát”. Eredetileg ga­bonakereskedő család megjelölésére használtatott. Jellegzetes magyar-örmény családnév, valamennyi erdélyi örmény kato­likus plébánia területén találkozunk Dajbukát névvel. Erede­tileg megkülönböztető név volt és Dajbukát Ágopsa, Dajbukát Zakhariás nevű egyének voltak.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

DÁJBUKÁT /ÁGOPSA-JAKAB/ CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe, először Besztercére, majd a Szamosújvárra költözés idején már szóródtak különböző helységek felé, elsősorban Gyergyóba és Ebesfal vára (Erzsébetvárosra egy /Ágopsa/ Dájbukát Jakab /1661-?/ került, amit egy 1733-as összeírás is bizonyít). Az első felmenők Ágopsa néven fordultak elő egy ideig úgy Gyergyóban mint Szépvízen. (Gyergyóban még az 1880-as évek végén is lehetett ezzel a névvel találkozni). Az Erdélybe való beköltözés felmenője Ágopsa Ádám /1628-?/ volt, aki családjával jött Besztercére. Ádsám fiai közül említsük Ágopsa Jakabot /1661-?/ (aki az erzsébetvárosi felmenő volt) és Ágopsa Izsákot /1663-1734/ (aki gyergyói Dájbukát család őse volt). Izsák gyermekei közül későbben többen is elhagyták Gyergyót az 1740-es évek körül és elköltöztek Erzsébetvárosba, ill. Szamosújvárra. Izsák egyik fia Jakab /1709-?/ például Csíkszépvízen alapított családot. Az ugyancsak Izsáktól származó Ágopsa Kristóf /1705-?/ miután megnősült nevét „Jakabfi”-ra változtatta Gyergyóban. Az Ágopsa család vezetékneve „Dájbukát” volt, amely a román „dai bucate” (jelentése adj gabonát!) szavakból ered és leginkább Csíkszépvízen használták a hivatalos bejegyzéseknél. Gyergyóban azonban az Ágopsa megfelelője a „Jakab” (később Jakabfi) volt elterjedve és inkább ezt használták.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Dajbukát Ilona

Örmény származású magyar színésznő, érdemes művész

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dajbuk%C3%A1t_Ilona

Forrás: Wikipédia