Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Császár

A Chontikhár család magyar neve. Lásd Balázs, Chontikhár, Gáláif, Sáhin, Thákvor (Thákávor), Vászil, Zachariás.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Császár

Csikszépviz, Erzsébetváros, Marosvásárhely, Dés városokban élnek örmény származású Császár nevűek. Csak az örmény katolikus plébániák területéről való leszármazás esetén felté­telezhető az örmény származás. A család neve eredetileg Chontikhar volt, amit Császárra magyarosítottak.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

CSÁSZÁR-ZAKARIÁS CSALÁD

A család eredeti neve „Chonthikár” volt, ami örményül királyt jelent és innen magya­rosodon „Császár” formára a betelepedést követően. Még tovább lépve, 1807-től kezdődőleg a család egyes tagjai a Szép vízen született Khontikhár Zádis (Zádig Zakariás) keresztneve után családnévként kezdték használni a Zakariás nevet. így került sor arra, hogy rossz adatokból kiindulva többen tévesen sorolták a szépvízi Császár család leszármazottad azon úgymond „ch”-ás Zachariások közé, akik Szamosújváron a felmenő Gulin Hankucz után írták magukat Zakariásnak. Erzsébetvároson Thumán Zádig fiait Gergelyt és Jánost írták már az 1733-as összeírásnál „Zakariásnak ” (a Gyergyóba települt Thumán család viszont megőrizte nevét). Gyergyóban például Záchnó Zakariás neve után lett a családnév Zakariás. Ezen családok a betelepüléskor Besztercén, Erzsébetvároson, Szamosújváron, ill. Gyergyóban telepedtek le és akiknek vérségileg semmi közük nem volt egymáshoz, avagy a szépvízi „Császárok”-hoz (esetenként Zakariás), ahogy ezt Gudenus János Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyvében tévesen tette közé. A Császár család nem szerzett nemesi címet se, mint ahogy ez is tévesen lett közreadva a Gudenus-féle könyvben, mert akkor a címet logikus, hogy „Chonthikár ” név alatt kapták volna. Szépvízen pl. hivatalosan bizonyítható nemességet Kövér Kajtán és János, valamint Szentpéteri János és testvére Mihály szereztek (1838. júl. 19-én). Erről viszont egyáltalán nem tesz említést Gudenus. Ezt teljes bizonysággal ellenőrizni lehet a meglevő anyakönyvek alapján, ahol a fenti Szentpéteriek esetében pl. ettől a dátumtól kezdődőleg a nevük elé odatették a nemességet jelentő „nob.” szócskát.

A Chonthikár-család eredetileg Moldvából telepedett a kézdivásárhelyi Kantára és innen költözött Szépvízre 1702-1703 között. Akik Szépvízre költöztek az Khonthikár Grigor /1664-?/ és testvére Khonthikár Nigol /1670-?/ aki 1701-ben nősült, neje /Diráczhu/ Jánosi Mária /1681-?/ és itt születtek: Khonthikár Szárkisz /1702-?/, Khonthikár Zádig /1706-1782/ (aki a tulajdonképpeni szépvízi családalapító lett), Khonthikár Oszgehad /1709-?/ (aki 1729-ben /Persián/ Dsumerd Jakab /1699-?/ neje lett Gyergyóban) és Khonthikár Dzáhig /1712-1751/ (Ákoncz János /1701-1786/ neje lett). Császár Grigornak /1664-?/ (Gergely) Kantán volt családja, ahol Ferenc /1695-?/ és Adám /1697-1751/ nevű fiairól lehet tudni; Ferenc aki a háromszéki régióban maradt mint kereskedő és már az 1725-ös években utódainak jómódú emberek voltak Császár néven, de mint beilleszkedett polgárok nem tartották örménységüket. A másik fia Ádám kantai-szépvízi kereskedő volt, aki jóllehet Kantán élt és alapított családot, de utódai később többnyire Gyergyóban éltek (ők lettek a zversvói Császár családok ősei).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Császár Angela

Színművésznő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1r_Angela

Forrás: Wikipédia