Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ázbej

Ászbéd örmény szó: jelentése: lovas, (olaszul: cavaliere) lovas nemes, (törökül bég. béjzáde.) Az Ázbej az örmény áz- (niv) és a török bej(záde) rövidítése. Az örmények az Azbej szót Ferencz keresztnév kifejezésére is használták. – Ázbej Ángszend. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 16 l. 50 t. – Vászil Ázbejéncz. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 51 l. 57 t. – Jákub Ázbeján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 430 l. 53 t. Betűáttétellel: Zádbej, p. o. Nigol Zádbej. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 146 1. Keleten csak bej alakban fordul elő: Nár-Bej (így is Nárbej) „Árévélkh” 1886. júl. 12. 745 sz. – Ázbely vagyis László Jakab. Szamosújvár városi levéltár 1821. 469 sz. A László család egyik ága Ázbej. – Ázbej vulgo Czánki Jakab. Szamosújvári kereskedő-társaság iratai közt. Az Ázbej család egyik ágának gúnyneve Czánki és a másiké (Pát) Rácz. Az Ázbej családnak Erzsébet­városon lakó egyik ága nevét Károli-ra magyarosította. Ázbej Hohánnesz mágánuámp Gorovejéncz: Ázbej János vezetékneve Gorove. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 2 l. Ázbejin vêrtin mágánuámp Dsokébin: Ázbej fiának vezetékneve Dsokébin (Jótánczos.) Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 32 l. 218 t. – Ázbej Hohánnesz mágánuámp Fêsfês: Ázbej János vezetékneve Fêsfês. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 9 l. 1715. Mivel mind a három Ázbej János, megkülönböztetésül az első Gorove, a második Dsokêbin és a harmadik Fêsfês mellék­nevet nyert, mely mellékneveket a volt Ázbej név helyett vezetéknév gyanánt használták. Lásd Ávák, Ázád, Dsokebin, Czánki, Edel, Fêsfês, Gál, Gorove, Kál, Károli, Mosoroj, Lupul, Novák, Pát, Rácz, Volf.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Azbej, Azbé

Török szó: athbej=lófő, lovas parancsnok, ath=ló. Örményül aszbed=nemes, parancsnok ; Ázbej ezek egyikéből alakulha­tott ki. Gyergyószentmikióson élnek Ázbé-k. Az erzsébetvá­rosi ág Károli-ra magyarosította nevét.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

/KANDRA/ ÁZBÉ-RÉVUCZ CSALÁD

Ez a család a szerteágazó híres Ázbej család azon ága, amelyik Gyergyót választotta a nagy bejövetel időszakában. A felmenő ős /Révucz/ Ázbeján Kándrá /1623-?/ a moldvai Botosaniból jött Gyergyóba 1654-ben (együtt a Merza család felmenőjével /Goskár/ Drágus Jakab /1620-?/), akinek gyermekei annak idején még kiskorúak voltak. Az Ázbej család egyik ágának gúnyneve Fát” volt, amelynek román formája Rátz (rátzá=ruca). Ebből alakult ki az elferdített formájú Révucz ragadványnév (megtoldva a román -ucz- kicsinyítő képzővel), amelyet később rendes családnévként kezdtek használni. így az utódok családneve a korábbi időszakban váltakozó volt, mivel az Ázbé mellett gyakorlatilag a Révucz is jelen volt és e ragadványnevéből egyszerűen családnév lett. A fenti Ázbeján Kándrá /1623-?/ gyergyói utódairól vannak ismereteink:

  • Ázbej Deodát (Bogdán) /1654-?/ alias /Bosnách/ Lupul aki később visszament Szamosújvárra, de Bosnách Márkár /1733-?/ nevű unokája Gyergyóban nősült 1765- ben, neje /Jákobi/ Szekula Ripszime /1743-?/ volt,
  • Ázbej Jakab /1656-1730/ (alias Ágopsa Pátján, aki 1687-ben nősült Gyergyóban, neje N.N. /1666-1721), -Ázbej Sára /1660-1727/,
  • Ázbej Izsák /1662-1731/ (alias Szákó Pátján, aki 1694-ben nősült Gyergyóban, neje N. Margit/1674-1727). -/Révucz/Ázbeján Kándrá /1623-?/ az 1690-es években halt el.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Azbej Trisztán

politikus

https://hu.wikipedia.org/wiki/Azbej_Tristan

Forrás: Wikipédia