Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ágopsá

(Hágopsáh). Ágop, Hágop annyi mint Jakab; sáh, perzsa szó, értelme: fejedelem, uralkodó, király; itt: úr. Ágopsá: Jakab-úr. Mint előrag a Sáhnázár és mint utórag az Ágopsá és Kirkorsá családnevekben fordul elő. (A németben is Herr-mann és Schönherr). Lásd Kirkorsá, Sáhnázár. Ágop Ágopsáján: Jakab Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 403 l. 47 t. Horopszime ághácshá Chácshigin Ágopsái Jákobfiján ginê: Jakabfi Kristóf úr neje, Ripszima. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 191 l. 191 l. 100 t. „Belső-Szolnokvármegyében: Szamosújvárt lakó Kritsa Jakab alias Ágopsa nevű becsületes örmény. Szamosújvár városi levéltár Dombi László szolgabiró leveléből, 1733. máj. 22. Ágopsa=Jakab. E család­név előfordul Keleten is: Hágopcsánián Hovhánnesz. „Mászisz“ 1880 évfolyam febr. 5. 2532 sz. A Hágopcsá­nián családnévből az első szótag (Há) kihagyásával lett a Gopcsa név. Tehát Gopcsa = Jakab. Az Ágopsá család egyik ága Jakabfi-ra magyarosította nevét. Gyergyó-Szent-Miklóson az Ágopsák mint Jakabfiak. Meráv Kovácsin Ágopsáin Vászilin tuszdrên: Meghalt Kovács-Ágopsa László leánya. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 5 l. 111 t. Ágopsá, mágánuámp Kovács: Ágopsá, kinek vezetékneve Kovács. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 34 l. 247 t. A Kovácsok Ágopsák. Lásd Ágop, Bêrká, Dájbukát, Gopcsa, Jakab, Jakabfi, Kopasz, Kovács, Márne, Vászlovczhi, Zsákotá.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Ágopsa

Agop (Hagop) és dsan szavakból lett. Hagop Jakab, dsan lelket jelent törökül. Keleten az örményeknél gyakran talál­kozunk ilyen eredetű örmény nevekkel, igy: Ohandsa, annyi mint János lelkem, Aghadsan, Hagopsa. Az „n“ betű elma­radásából lett Agopdsan-ból, idővel Ágopsa. (-dsan, -sa vég­ződésnek megfelel). Nincs összefüggésben a perzsa „sah” szóval, mert keleten a dsan és dsa formában használatos, nem „s” hanggal, hanem mindig „tse“ hanggal.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

DÁJBUKÁT /ÁGOPSA-JAKAB/ CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe, először Besztercére, majd a Szamosújvárra költözés idején már szóródtak különböző helységek felé, elsősorban Gyergyóba és Ebesfal vára (Erzsébetvárosra egy /Ágopsa/ Dájbukát Jakab /1661-?/ került, amit egy 1733-as összeírás is bizonyít). Az első felmenők Ágopsa néven fordultak elő egy ideig úgy Gyergyóban mint Szépvízen. (Gyergyóban még az 1880-as évek végén is lehetett ezzel a névvel találkozni). Az Erdélybe való beköltözés felmenője Ágopsa Ádám /1628-?/ volt, aki családjával jött Besztercére. Ádsám fiai közül említsük Ágopsa Jakabot /1661-?/ (aki az erzsébetvárosi felmenő volt) és Ágopsa Izsákot /1663-1734/ (aki gyergyói Dájbukát család őse volt). Izsák gyermekei közül későbben többen is elhagyták Gyergyót az 1740-es évek körül és elköltöztek Erzsébetvárosba, ill. Szamosújvárra. Izsák egyik fia Jakab /1709-?/ például Csíkszépvízen alapított családot. Az ugyancsak Izsáktól származó Ágopsa Kristóf /1705-?/ miután megnősült nevét „Jakabfi”-ra változtatta Gyergyóban. Az Ágopsa család vezetékneve „Dájbukát” volt, amely a román „dai bucate” (jelentése adj gabonát!) szavakból ered és leginkább Csíkszépvízen használták a hivatalos bejegyzéseknél. Gyergyóban azonban az Ágopsa megfelelője a „Jakab” (később Jakabfi) volt elterjedve és inkább ezt használták.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Ágopcsa Marianna

Örmény család, művészettörténész, műkritikus

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81gopcsa_Marianna

Forrás: Wikipédia