Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Szenkovics

= Simkovics (Ládai). – Ászvádur Szênkovicsján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 25 l. 3 t. Donig Szêngovics-i. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. (Szêndug örmény szó: láda = Ládai). Ászvádur Szênkovics-i Hánákeszi ginn: Hánákesz (Kopasz) Szenkovics Ászvádur neje. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 376 l. Lásd Hánákesz, Krikor, Ládai, Simko, Simkovics.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

/KRIKOR/ SZENKOVICS CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe és eredeti nevük „Krikorián” volt. Az Erdélybe telepedett családtag névszerint: Bedrosz Krikorián /1636-?/ volt. A család eredeti neve „Krikorián” volt, amelyet Szépvízen a Bedrosz Krikorián gyermekei rövid ideig elhagytak és a Pétert /Bedrosz/ kezdték családnévként használni apjuk keresztneve után. A Gergely név is csak 1776-tól került be a forgalomba, előtte csak a Krikort használták. Később Szamosújváron, Erzsébetvároson és Gyergyóban a nem közvetlen Krikor Pétertől származóak maradtak többnyire a „Gergely” családnév használatánál. Az egyik felmenő nevéhez társult a „ládás” ragadványnév, úgy mint Gergely a szappan, ill. ládás, aminek az örmény Széndug=Széngovics felelt meg, így a család egyes részei a Szenkovics nevet is viselték. A családalapító Bedrosznak több gyermekéről vannak ismereteink, akiket részben „Bedrosz” illetve „Krikor”(Kirkosa) névvel illettek a korabeli feljegyzésekben. így pl. Krikor /Gergely/ Miklós /1675-1747/, akit Apafy fejedelem elsőként nevezett ki az erzsébetvárosi Campania főbírójának 1698-ban. Családi állapotát tekintve annyit tudunk, hogy Emmánuel /1720-?/ nevű fiának üzlete volt Erzsébetvároson (a jelenlegi klastrom közelében) az 1750-es évektől kezdődőleg és az ő lánya volt Szenkovics Margit /1719-1795/, aki 1740-ben Krikor Péter /1714-1784/ neje lett Szépvízen. Ennek a Krikor Péternek a fia volt Péter Emánuel /1750-1824/, aki először Szépvízen nősült, majd Nyárádszeredába távozott és Péter Péter /1774-1840/ nevű fia itt is nősült meg 1807-ben Szenkovics Péter néven.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Szenkovits Ferenc

Erdélyi magyar matematikus, csillagász, egyetemi oktató

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenkovits_Ferenc

Forrás: Wikipédia