Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Szárokán

(Szárukán, Száruchán). Korbul Clemens pap, Szamosújvári Kereszteltek könyve 1779. II. köt. 511 l. 81 t. alatt így irja: Szárokány Emanuel. A Szamosújvári városi levéltárban, régi jegyzék: Szárogán; 1759-ben Sárogán; 1761-ben Szó­rókén; 1764-ben: Martinus Szarochán. Sárabcháné perzsa szó: borseprű, bormérő, borház. (Az örmény néha fel­cseréli az sz-t az s-sel, sz = s.) Szárochán Ovánnesz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 83 l. 102 t. – Mánug Száruchán. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 701 l. 51 t. – Távit Száruchánján. Szamosújvári halottak könyve  II. köt. 18 l. 409 t. E családnév előfordul Keleten is. Egy kerület Kis Ázsiában, melyben Smyrna is fekszik, szintén Szárokhán nevet visel. Sárokán Márton. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. Dávid László alias Szarukán. Szamosújvár városi levéltár 1747. (Helyesen: Szárokán Dávid [fia] László). Szárokány Dávid örményül így irta nevét: Távith Szêrin. Szamosújvár városi levéltár 1801. A Szaro­kán család vezetékneve Szur (Kard). Lásd Bor, Bocsánczi, Kardos, Szábel.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Szarukán

A család korábbi névváltozatai: Szárochán, Szarokán

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Laxenburg, 1760. június 24. Dávid és neje: Zakarias Mária, gyermekei: László (nejével Csornak Manusággal s fiával Dáviddal), Kristóf, János, Anna, Manuság, Csiethatun, Teréz és Cecil; János és neje Zarogovits Gertrud, leánya Anna; Márton és neje Lukáts Mária, gyermekei: Gergely, Jakab, Mária, Anna, Kata és Teréz; Lukács és neje Jakobffi Anna, gyermekei: Antal, Miklós, Kajetán és Cecilia. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 587.o.)

 

Címer

Vágott pajzs felső ezüst mezejében vörös oroszlán ágaskodik, mellső lábaival öt pávatollat markol; az alsó kék mezőben arany korona felett arany András-kereszt látszik. Sisakdísz: a leveles arany koronából kiemelkedő, egymás felett két sorban tíz pávatoll díszlik. Takarók: jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék. 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Bocsánczy

(A család eredeti neve: Szarukán)

Névváltozatok: Bocsánczi, Bocsánczky, Bocsántzky

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1762. július 26. János és neje, Stronbeszkó Mária, gyermekeik: Márton, András, László, Kristóf és Adeodat. (Liber Regius Transsylvaniae, XI. kötet, 68. oldal.)

 

Címer

Kék mezőben a pajzslábból előtűnő, fehérrel kockázott és nyomott vörös ék fölött ágaskodó s egymás megtámadására kész arany oroszlán és természetes tigris áll szemközt. Sisakdísz: arany leveles koronán nyugvó páncélos jobbkar, markában ezüst nyílat tart. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Forrás: Gudenus János József: Örmeny eredetű magyar nemesi családok genealógiája