Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ripszima

Örményül Hêripszime, Horopszime. Melikh Antonin Ripszimáján: Ripszima Antal fia Melikh (Rex. Az örményben Melikh: Rex és Regina is). Szamosújvári halottak könyve II. köt. 214 l. 21 t. Ripszime volt az a nevezetes római nő is, ki Tiridates alatt Örményországban vértanúságot szen­vedett; ezen jelentékeny nőről Clemens Galanus így ir: „Virgo quaedam Romana, genere illustris, ac prae aliis formosissima, nomine Ripsimes, ut Diocletiani imperatoris nuptias, ac etiam persecutionem devitaret, una cum sociis virginibus triginta tribus, Christo dicatis, Roma fugiens, in Armenas se contulerat regiones: quam cum ibi per- spiceret Tiridates, statim ita illius pulchritudine captus fűit, ut prae nimio a.more ad insaniam quoque deveniret. Cumque nec illa, nec sociae, aut blanditiis, aut minis ad eius vota, atque Idolis immolandum adduci unquam potuissent; post dirissimos cruciatus, pro castitate, et Christi fide tuenda, omnes eo jubente necatae sunt, inter quas Caiana, (lásd Gájánna a női keresztnevek között) aliarum Monitrix, celebrior praedicatur, que duabus sibi sociis virginibus adjunctis, supplicia subiens acerbiora, mirificum christianae fidei specimen edidit.Conciliatio pag. 10. Lásd Heripszima, Horopszime.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.