Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Placsintár

A görög placsintakészitő, placsintasütő szóból csinált a latin placentarius és az örmény (plaguntakordz) szót. Placsintár a görög-latin placentar(ius) rövidebb alakja. Placsintár az örmény Blith (Blid) görög-latin forditása. Ághácshá Távit Plecsintári Asztvádzádurián: Ásztvádzádur Placsintár Dávid úr; 1736. okt. 24. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 147 l. 1694 t. A Placsintár család azon ágának, melyből Szamosújvár derék polgármestere: Placsintár Dávid eredt, vezetékneve Ászvádur (Bogdán); ellenben a másik ág, mely gúnyosan „Lulim”-nak is neveztetik, Ohánnesz vezetéknevet viselt. – Ághá Kirkosá Plecsintár: Placsintár Gergely úr. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 8 l. 154 t. – Jákubás Plecsentár. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 159 l. 4 t. – Dávid Placsintár (így magyar betűkkel először 1751. júl. fordul elő). Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 27 l. 26 t. – „Dávid Placsinta ablegatus et plepipot. priv. oppidi Szamosújvár.” Szamosújvár városi levéltár 1778-114 sz. – Joachimus Placsintár alias Jánossi. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. (Akkor tájt két Placsintár Joachim volt Szamosújvártt; egyik, ki Placsintár Jánosnak [örményül János-i] volt fia, így is neveztetett Jánosi Joachim). – Christophorus Kirkos Placsintár: Placsintár Gergely fia Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1799-808 sz. – Anna Lengyel vidua Deodati Kirkor, alias Placsintár (Lengyel Anna, ki Özvegye Placsintár Gergely fiának Bogdánnak). Szamosújvár városi levéltár 1762-12 sz. – Még így is: Ászvádur Plecsit. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 177 l. 218 t. – Ászvádur Bêlêdsnitár. Szamosújvár városi levéltár 1718. Csikszépvizi levélből.) – Placsintár Bogdán alias Lulim. Szamosújvári kereskedő társulat 1848. évi iratai közt. E családnév előfordul Keleten is: Básincsárián. „Árévélkh” 1889-1505 sz. Lásd Áruthun, Ásztvádzádur, Bisi, Blid, Bogdán, Kirkosá, Nevelics, Ohánnesz, Szongott, Urmánczhi.

 

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Placsintár

A család korábbi neve: Ászvádur

Névváltozat: Platsintár

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1739. augusztus 23. Lukács és Bogdán szamosújvári polgárok. Lukács neje Jakobovits Róza és gyermekei: Jakab, Lázár, János, András, Mária és Anna; Bogdán neje Mendrul Mária, gyermekei: Dávid, Joachim, Kristóf, Anna és Kata. (Liber Regius Transsylvaniae VIII. kötet, 680.o.)

 

Címer

A pajzs arany mezejében zöld talajon, fehér lovon, kék mezbe öltözött, vörös kalpagos, jobbra vágtató magyar vitéz jobbjában kivont görbe kardját villogtatja, arany baljában a kantárt tartja. Sisakdísz: arany leveles koronán könyöklő meztelen jobbkar aranymarkolatú görbe kardját, melynek hegyére egy levágott, vérző törökfej van szúrva, villogtatja. A takarók színe nincs meghatározva.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Placsintár

Szongott placsinta, palacsinta szóra vezeti vissza, igy a je­lentése palacsintakészitő lenne. E magyarázat ellen szól egy 1718 évbeli okmány, amelyen a név Blcnitar-nak van Írva. Nemességet kapott. A név Plecsintár, Plecsentár alakban is íródott régebben.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Senkálszkíy Endre

Magyar színész, rendező, pedagógus, színházigazgató, érdemes művész

https://hu.wikipedia.org/wiki/Senk%C3%A1lszky_Endre

Forrás: Wikipédia