Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Persián

(román képzővel): Perzsiái, Perzsiából való. Most ez az alak van használatban.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Persian

Régebben Perszia-czi = perzsiai alakban fordul elő. Perszia a Perzsiának nem örmény alakja, mert az Parszig, Parszgaszdan volna. Persian örményes formában Parszigian lenne. Min­denesetre Perzsiából való bevándorlásra mutat, A név mai formában -ián végződéssel örményes hangzású.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

PERSIÁN-URMÁNCZI CSALÁD

Azon a viszonylag kevés erdélyi örmény családok egyike, akik jelenléte kimutatható volt Erzsébetvároson már az 1650-es években, tehát jóval a nagy betelepülés előtt. Erdélybe a moldvai Román nevű városból érkeztek Erzsébetvárosba, akik ennek jóval előtte a most Perzsiához tartozó Urmia helységben éltek. (Urmánci=Románvásárhelyi).

Mivel nem a közvetlen Moldvából jöttek be, ezért nevük mellé odatették a megkülönböztető „Chárib” szócskát. Az összes más török tartományból származókat a Chárib megkülönböztető név illette meg. Ebből a családból vált ki az Urmánczi nevet viselő család is Gyergyóban, amelynek első hivatalos névhordozója Urmánczi Kristóf /1677- 1748/ volt. A legrégibb családtag az /Persián/ Dsumerd Lussig /1622-1695/ volt, aki 1658-ban nősült Erzsébetvároson és neje /Amira/ Nerszesz Feruza /1636-?/ volt.

Még voltak gyermekek, de erről nem maradtak (legalábbis gyergyói vonatkozásban) írások. Feltehetően az itt született /Persián/ Dsumerd Márktól /1675-?/ erzsébetvárosi kereskedőtől származik az erzsébetvárosi Márkovits család is, akinek a fia Dsumerd Márk /1711-?/ néven 1746-ban nősült Erzsébetvároson és itt tudunk Mánug /1747-?/ nevű fiáról. Mánug 1781-ben nősült és itt két gyermekéről tudunk: Márton /1782-?/ (akinek utódai voltak Márkovits Jakab /1824-?/ Erzsébetvároson) és testvére Márkovits Anna /1790-1858/ a későbbi Antalfyné Szépvízen, ő itt lett eltemetve).

Ehhez a családhoz tartozhatott Urmánczi (Melchizedek) István /1619-?/ (ő talán még Moldvában született, de Lembergben tanult), aki 1719-1726 között Gyergyószentmiklóson teljesített papi szolgálatot, de 1724-től Szépvízen is szolgált. Fontos tudni róla, hogy az ő idejében kezdték vezetni Gyergyószentmiklóson (pontosan 1723-tól) a helyi örmény anyakönyveket.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Görgei Artúr

Édesanyja Perczián Erzsébetet, mérnök, politikus, katona, kémikus 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr

Forrás: Wikipédia