Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Pattantyús

Pattantyús Karátsonyi Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1828-501 sz. A Pattantyús nevet nemcsak az Ábrahám, hanem a Karátsonyi család egyik ága is viselte. Lásd Ábrahám, Karátsonyi.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Pattantyús-Ábrahám (danczkai)

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Gyulafehérvár (Alba Julia), 1680. december 13. Jakab (Jacobi Pattantyus de Danczka) és fia, szintén Jakab. (Apafi Mihálytól) (Liber Regius Transsylvaniae XXVI. kötet, 362.o.) Kihirdetve: 1681. aprilis 15.

Nemesség megerősítés, előnév :

  1. 1835. május 2. Kolozsvár (Claudiopoli), I. (V.) Ferdinánd
  2. 1845. december 15. Marosvásárhely, I. (V.) Ferdinánd
  3. 1846. január 16. I. (V.) Ferdinánd
  4. 1890. január 20. Szamosújvár (I. Ferdinánd – másolat)
  5. 1891. december 2. Máramarossziget (I. Ferdinánd – másolat)
  6. 1898. március 30. Illava (I. Ferdinánd – másolat)
  7. 1908. január 31. Budapest (Gróf Andrássy Gyula)

A család egyes tagjai vitatjak a fiági örmény eredetet, a családot inkább az örmény közösségbe települt magyar nemesi családnak tartják.

Az örmény közösségben eltöltött mintegy kétszáz esztendő alatt házasságaikat kétségtelenül örmény családokkal kötötték, s ha a fiági örmény eredet nem is volna bizonyítható, a leányági leszármazás mindenképpen indokolja a családnak munkánkba való felvételét.

 

Címer

  1. A pajzs vörös mezejében zöld alapon álló, szemközt forduló, kék mezbe öltözött, vörös kalpagú, sárga csizmájú vitéz, leeresztett jobbjában égő kanóccal ellátott pattantyút tart, felemelt baljában pedig kivont görbe kardot villogtat. Sisakdísz: nincs. Takarók színe nincs meghatározva.
  2. Háromszögű paizs vörös mezejében zöld pázsiton kék ruhás, piros kucsmás sárga csizmás vitéz jobbjában égő kanóczos pattantyús pálczát, baljában meztelen kardot tart. A pajzson zárt sisak koronával. Sisaktakaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

 

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

DANCZKI/ ÁBRAHÁM CSALÁD

A család a lengyelországi Gdansk-ból telepedett Podoliába, majd Erdélybe. A család „danszkai Pattantyús” nemesi előnevet viselt már a bejövetelnél. A felmenő /Danczki/ Ábrahám Arisztágesz /1625-?/ nevű lehetett, akinek 3 fiáról tudunk: /Danczki/ Tákesz Ábrahám /1658-1739/, aki Besztercéről telepedett először Görgényszentimrére, majd Szamosújvárra, gyergyói utódai „Ábrahám” és „Danczki” nevet viseltek, /Ábrahám/ Tákesz Ágop /1656-?/ aki Besztercéről először Görgényszentimrére, majd a Maros- Torda megyei Petele nevű faluba telepedett, ahol utódai Petelácz” családnevet vettek fel, /Ábrahám/ Tákesz Nigol /1660-?/. aki Besztercéről telepedett először Görgényszentimrére, majd innen Szamosújvárra és tudunk /Görgényi/ Tákesz Lukács /1695-?/ nevű fiáról, aki szamosújvári kereskedő volt. Tákesz Ágop elsőszülött fia Petelácz Jakab /1686-1748/ néven költözött Gyergyóba és itt alapított családot, míg Petelácz Péter /1696-?/ nevű fia Szamosújvárra távozott, itt megnősült 1729-ben és itt született Petelácz Zádig /1732-?/, akitől a többségi szamosújvári Petelácz családok származtak.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

dr. Pattantyús Ábrahám Dezső

Ügyvéd, miniszterelnök 1919-ben. Függetlenségi párti, majd polgári demokrata politikus, országgyűlési képviselő, igazságügyi, később belügyi államtitkár

https://hu.wikipedia.org/wiki/P._%C3%81brah%C3%A1m_Dezs%C5%91

Pattantyús Ábrahám Géza

Gépészmérnök, akadémikus professzor, nemzetközileg elismert tudós és a gépészet egyik kiemelkedő személyisége

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pattanty%C3%BAs-%C3%81brah%C3%A1m_G%C3%A9za

Pattanyús Ábrahám Imre

Egyetemi tanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pattanty%C3%BAs-%C3%81brah%C3%A1m_Imre

Pattanyús Ábrahám Márton

Orvos, turista

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pattanty%C3%BAs-%C3%81brah%C3%A1m_M%C3%A1rton

Forrás: Wikipédia