Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Pap

A Derder Örmény szó magyarosított neve, Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 56 t. alatt a 250-ik lapon. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 317 l. 80 t. 1816 évben: „Thumán Simeonis Pap-Gergely” Papp-Gergely Simon fiának Thumán nevű fia. Itt a Papp csak jelzője a Gergelynek, jelzi állását (pap volt); örményül a mondott idézetet így kellett volna az anyakönyvbe beírni: Thumán Szimeoni Derkirkorián. Később a Papp-Gergely (és a többi Papp-ok) mellől a Gergely (Jakab, Aszvádur és a t.) elmaradt és röviden csak Pap-ot, vagy Papp-ot írtak. Pap alias Pêrint Márton. Szamosújvár városi levéltár 1830-425 sz. Pêrint, a Dér (Derder) család román neve. – Pap alias Theodorus Stephán. Szamosújvár városi levéltár 1731 év. (Ez a Der-Êsztephán családból származott). – Martinus Pap alias Polyák-Pictor. Szamosújvár városi levéltár 1802-1177 sz. A Gárdsthév, Kepus (Kipucz), Nágo, Náschárár, Nikos, Piktor, Polyák, Zugráv család, a Der-Márdirosz családból származtak; tehát Pap-ok. Lásd Der, Der-Êsztephán, Der-Márdirosz, Dondon, Merszesz, Pêrint.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Pap báró

A család eredeti neve: Derder

A család az „elekesi ” előnevet használta.

 

Rangemelések

Magyar bárói rang, címer: Bécs, 1912. december 26. Géza országgyűlési képviselő. (Liber Regius LXXII. kötet, 954.o.)

 

Címer

Jobbharánt vágott pajzs jobboldali kék mezejében arany római kereszt , a baloldali ezüst mezőben vörös lángoló szív lebeg. Sisakdísz: arany leveles koronán nyugvó, jobbraforduló kékmező kar markában a pajzsbéli arany keresztet tartva. Bárói korona. Takarók: mindkét felől ezüst-kék. Jelmondat kék szalagon arany betűkkel: SZERESD FELEBARÁTODAT.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

/DERDER/ DEÉR-CSALÁD

A családnév az örmény „Derder ”-ből jön, amelynek magyar jelentése Pap. Maga a név úgy keletkezett^ hogy a Der-Chácshádúr és a Der-Ohánnesz család összeházasodásából származott utódok kihagyták mind a két családnevet és így jött létre a „Derder”. Mivel a Dér szláv megfelelője a Don, így a Derder szláv változata a „Dondon” lett. A Derder román változata viszont a „Perint” volt. A családfelmenő neve Pap János /1675-?/, akinek ideiglenes moldovai tartózkodása volt, de Gyergyó volt a fő lakhelye az 1700-as évek körül és az itt születetteket először „Pap”-nak jegyezték. Az 1770-es évektől már vegyesen használták mint vezetéknév a „Pap” ill. a „Deér” (a Derder-ből adódó) változatokat. A gyergyói felmenő tehát /Pap/ Ohánnesz Derder /1702-?/ volt, aki már Gyergyóban halt el Pap János néven. A fiairól a következő mondható el: -/Derder/ Deér Bemárd /1746-?/ aki már a gyergyói térségben élt és itt kell említeni /Sárga/ Dondon Vártánt /1748-?/ aki a szamosújvári „Sárga” család felmenője lehetett és -/Derder/ Deér János /1750-?/ aki a magyarországi Pilis térségébe telepedett át az 1770-as évek közepén és utódait később a Pilis térségében, (Poócs Megyer) ill. a Heves megyei Besenyőtelke és Hatvan körzetében találjuk. Az előbbi Deér János egyik unokája József /1828-?/ honvéd volt Csépán 1848-ban. Talán az utóbbi József fia lehetett a Heves megyei Ó-Varsányban született dr. Deér Endre /1865-1938/ neves gyógyszerész.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Pap Géza

Politikus ogi doktor, ügyvéd, főrend, országgyűlési képviselő, pénzügyi szakember

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pap_G%C3%A9za_(politikus)

Papp Gábor

Erdélyi magyar festőművész

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_G%C3%A1bor_(fest%C5%91,_1872%E2%80%931931)

Papp János

Erdélyi örmény származású magyar gépészmérnök, mozdonytervező, MÁV osztályvezető igazgatója, udvari és miniszteri tanácsos

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_J%C3%A1nos_(g%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6k)

Papp Miklós (keresztesi)

hírlapszerkesztő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_Mikl%C3%B3s

Papp Simon

Geológus, az MTA tagja, a MAORT-telep egyik alapítója

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_Simon

Forrás: Wikipédia