Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Novák

E család Ávák név alatt jött be; a Novák név itt e hazában alakult az Ávák családnévből. Agop Donovák-i Foksánczhu Novák: Foksáni Novák Donovák (Donovák itt keresztnév) fia Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 31 l. 355 t. – Ágop Novák-i Foksánczhián: Foksáni Novák (fia) Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 89 l. – Novák Foksánczhi: Foksáni Novák. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 104 l. A Foksáni-ak Novák-ok. Donovák Novákián: Novák Do­novák. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 359 l. 62 t. – Mánug Novák-inê Tisminicz-unê: Tisminiczai (Tisminicza, helység Lengyel­országban) Nováknak fia Emanuel. Szamosújvári kereskedő társulat 1732 évi iratai közt. – „Novák Kriszta” és mellette örményül Donovák Chácsko-i Chárib-i: (Novák Kristóf [Kriszta Chárib; mivel Lengyelországból jött]) Donovák (Novák) Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. – Most már ezt is lehet érteni: „Jacobus Novák” és mellette örményül: Donovák Novák-ián. Szamosújvár városi levéltár 1795. – Ennek az embernek Novák Jabab volt a neve, de örményül így hívták: Donovák Novák = Novák Novák). – Novák vagy máskép Hárib Chácshádur Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1835-165 sz. A Novák (Ávák) család vezeték­neve Chácshádur. – „Christophorus Novák” és mellette örményül: Chácshádur Chácsko-i Chárib-i (A latinban: Novák Kristóf és az örményben: Chárib Chá­cshádur Kristóf; de azért a kettő egyet jelent. Az örmény Chrib-ot azért használ, mert Lengyelországból jött e család és a Novák név helyébe teszi a család vezeték­nevét: a Chácshádurt.) Szamosújvár városi levéltár 1736 évi összeirás. – Ezek szerint két Ávák (Novák) nevű család jött be; az egyik család Foksánból (Moldva-Oláhország Románia) jött be („Foksánczhi;“ e családban Jakab, Márton, Gergely, Péter… keresztnevek fordulnak elő. Novák Márton, Szamosújvár város tekintélyes főbírája is, ki 1848-ban vált meg hivatalától, a „foksáni“-ágból származott); a másik, mely „Chárib“-nak is neveztetik, a beköltözés előtt Tisminiczában lakott. A tisminiczai Novák-ok között ezek a keresztnevek fordulnak elő: Mánug (Emánuel), Kristóf (Kristá), István. Mindkét család a beköltözés előtt nemes („Ávák) volt: mindkettőnek vezetékneve Chácshádur. Lásd Ávák, Ázbej, Chárib, Dono­vák, Foksánczhi.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Novák (szentmiklósi)

A család eredeti neve: Ávák

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1753. július 30. Novák Jakab fiai: Kristóf és neje Kristóff Mária, Jakab es neje Ötves Anna, Márton és neje Tódor Ilona, Manó és neje Dániel Anna szamosújvári kereskedők. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 266.o.)

Szentmiklósi előnév: Ischl, 1887. október 15. Kamill békésgyulai törvényszéki elnök. (Liber Regius LXIX. kötet, 22.o.)

Vasarhelyi előnév: Gödöllő, 1886. november 28. Sándor dr., tolnavármegyei aljegyző. (Liber Regius LXVIII. kötet, 720.o.)

 

Címer

Vágott pajzs, fenn vörös mezőben arany keresztről fuggő ezüst merleg; alul kék mezőben harmas halmon álló galamb csőreben agat tart. Sisakdísz: a pajzsbeli galamb; Takarók szine nincs meghatarozva.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Novák Antal

Tanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_Antal_(tan%C3%A1r)

Novák Eszter

Erdélyi magyar újságíró, szerkesztő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_Eszter

Novák Ferenc (tata)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus, érdemes művésze

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_Ferenc_(koreogr%C3%A1fus)

Novák Gergely

Örmény katolikus lelkész és főgimnáziumi tanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_Gergely

Novák István

Magyar gyógyszerész, egyetemi tanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_Istv%C3%A1n_(gy%C3%B3gyszer%C3%A9sz)

Novák Péter

Magyar színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, műsorvezető

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1k_P%C3%A9ter

Forrás: Wikipédia