Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Lászlófi

(A család nevében két f-et [Lászlóffy] hasz­nál) A Vászilján örmény név magyar forditása. Antonius Lászlóffi. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 40 l. 149 t. – Isaacus Lászlóffi és mellette örményül Szêhág Nigoli Nászturi (Lászlóffi [= László = Násztur] Miklós fia Izsáki. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeirás. – B. Á. Ánton Lászlófiján (a ján fölösleg, mert a magyar fi kifejezi a ján-t) tekintetes Lászlófi Antal ur Számos­újvár érdemes főbírája. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 452 l. 94 t. 1809 év. László Álekszái Kápátánján: Kapatán Elek fia László; ennek fivére a velenczei mechithárista pap így irta nevét: P(ater) Basilius Lászlóffi: P. Lászlóffi Balázs lelki atya, Szt-Antal szerze­tese. Szamosújvár városi levéltár 1798-192 sz. Lásd Czánki, Kapatán, László, Násztur, Vászil.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Lászlóffy

A család eredeti neve: Vászilján

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: 1712. november 20. Izsák és fiai. ( Liber Regius Transsylvaniae V. kötet, 490.o.)

  1. december 12. Deodat, felesége: Simai Mária, gyermekei: Emánuel, Antal és Katalin. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 546.o.)

 

Címer

Sárga pajzs alján hegyével felfelé álló kard hegyén arany leveles korona; a kard mindkét oldalán egy-egy puska (sclopeta), a kardot keresztező babérággal összekötve. A pajzson arany leveles korona nyugszik. A szokványos takarók helyett mindkét oldalon zöld borostyan.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

/KAPATÁN/ LÁSZLÓFI CSALÁD

A bejövetelt követően Szamosújváron voltak jelen, ahová Besztecéről telepedtek be. A felmenő ős Násztur Vaszilián /1634-?/ (ö 1666-ban nősült, neje Sahak Májrám /1646-?/. A családalapító ős Nászturi /Lászlófi/ Edelbej /1661-?/ kapitány volt (Násztur=László), aki Moldvában született és utódai között volt /Kapatán/ Násztur Mánug /1698-?/, aki talán már Besztercén született, majd Szamosújváron nőtt fel és itt is nősült meg 1728-ban. Az 1750-es évek körül a család Gyergyóba költözött, mert gyermekei mind itt alapítottak családot (többnyire Gyergyóalfaluban). Gyermekei közül az első 1758-ban Gyergyóban nősült. Násztur Mánugtól származtak tehát a gyergyói Lászlófi (László) utódok, akik több mint száz évig jelen voltak a gyergyói térségben, majd az 1850-es évek után lassan eltűntek innen. Voltak akik „László” néven beolvadtak a székely közösségbe, vagy kihaltak innen, mások viszont megőrizve a Lászlóffy nevet visszatértek a kolozsvári térségbe.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Lászlóffy Aladár

Kossuth-díjas költő, író, műfordító, szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3ffy_Alad%C3%A1r

Lászlóffy Csaba

József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, esszéista

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3ffy_Csaba

Lászlóffy Réka

Erdélyi magyar zongorista, zongoratanár, egyetemi oktató

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3ffy_R%C3%A9ka

Lászlóffy Zsolt

Erdélyi magyar zeneszerző, karmester, egyetemi oktató

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3ffy_Zsolt

Forrás: Wikipédia