Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Koszá

Szdephánê Koszovên Tisminiczáen: Tisminicza Kosza István. Szamosújvár városi levéltár; régi levél. Lásd Goze, Kasza, Kosza.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

ZÉRIGH-SIMON CSALÁD

A felmenő ősök a lengyel „Tisminiczai” részről kerültek először a moldvai Szucseávába, majd innen az erdélyi Besztercére. A család egyik felmenője Dzeron Simeon (Simái Simon) alapította Szucseávában a Szent Simeon templomot 1600-ban. Az eredeti családnév „Khoszáján” volt, aminek jelentés „száraz-kopárA Besztercére települő ős (Ohánnesz) Dzérig Koszoiéncz /1618-?/ és annak utódai:

-/Koszovén/ Dzérig Gergely /1651 -?/ (aki Szamosújvárra telepedett),

  • /Dzérig/ Thukcsi András /1655-?/ aki Ebesfalván telepedett meg és mivel szűcs volt, a gyermekei az örmény Thukcsi=Szőts nevet vitték tovább. Ezekből jöttek Gyergyóba is és Szőts néven alapítottak családot (lásd Szőts család fejezete),
  • /Koszovén/ Dzérig Simon /1657-1732/. Gyergyóba telepedett, mint kereskedő és itt alapított családot, aki itt is halt meg és a keresztneve után /Szimájéncz = Dzérig/ az utódok Zérigh és Simon néven fordultak elő. Itt fiairól tudunk többet, akik szintén Gyergyóban nősültek és itt alapítottak családokat: /Szaka/ Zérigh Izsák /1693-1762/ (az utódai Zérigh és Szaka családnevüek voltak), -/Zérighi/ llách Mámig /1703-?/ (aki családnevét llách-ra /vagyis Lengyel-re/ cserélte és utódai Ilách-Lengyel nevet viseltek), és /Zérigh/ Simon János /1707-?/ (utódai Simon és Simonovics nevűek voltak).
  • /Koszovén/ Dzérig Izsák /1659-1744/ (Husztról telepedett Gyergyóba, több gyermeke született, akik Izsák-Kosza néven voltak jegyezve. Ezek közül: -Izsák-Kosza János /1694-1751 /, aki a bécsi Mechitaristáknál tanult és felszentelése után Gyergyóban /ill. Szépvízen/ volt örm. kath. pap. Izsák alapítója volt a gyergyói Kosza-Izsák családnak). Tehát a család egészében ..Simái család” néven volt közismert az 1700-as években a Gyergyóban fellelhető írásokban, valamint a családi

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa