Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Keresztes

Verzár (Verzereskul) püspök hagyatékáról 1716-ban Görgény-Szt-Imrén felvett leltárban a számos­újvári főbíró: Jacobus Christophorus magyarul így fordul elő: Jakab Keresztes; tehát Keresztes = Christophorus = Kristóf. Ugyanezen évben Steinwille katonai kormányzó­hoz benyújtott kérvényben ez a Christophorus örményül így (Jész Chácshig birov Gerlai: Én Kristóf Gerla [Szamosújvár] birája). – – Márton Keresz­tes-ián. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 232 l. 38 t. – (A német vitézi rend, ezen név alatt is: „Német-Keresztes-vitézek” [Religiosi milites, cruciferi] Erdélyben: Széken, Bonczidán, Gyulafehérvárott. II. András magyar király Moldva határán rengeteg erdőket adott ezen vitézeknek). Lásd Kristóf, Ulián.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Keresztes, Keresztesi

Az erdélyi örményeknél a XVIII. században gyakori volt a Chacsig név, ami kis keresztet jelent, (cliacs: kereszt) Ennek magyarra fordításából lett a Keresztes név.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

/CHÁRIB/ ÁJVÁZ CSALÁD

A lengyel „Tisminiczai” részről kerültek először Besztercére majd az általános Chárib gyűjtőnévvel Erzsébetvárosba. A Lengyelországból betelepülő örmények családokat általában a „Chárib” névvel illették. Az ősök nevei /Horopszime/ Ulián Chácshumi /1629-?/ (a gyergyói Ulián család felmenője volt, lásd Ulián család) és /Horopszime/ Ovánesz Chácshumi /1627-?/ voltak. Ez utóbbi gyermekeiről maradtak feljegyzések:

 • Chácshádurencz Nikolaus /1656-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett meg, utódai /Keresztesi vagyis Kristóf nevűek voltak),
 • Chácshádurencz Gergely /1659-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett meg, utódai Keresztes és Kristóf nevűek voltak),
 • Chácshádurencz Kristóf /1663-?/, aki Erzsébetvároson telepedett meg és fiai közül említhetők: Vertán /1694-?/ (aki Gyergyóban nősült és a gyermekeit Dobribán néven jegyezték) és /Chácsumi/ Chárib Simon /1696-?/ (aki erzsébetvárosi szakács volt és így utódai a foglalkozását jelző Ájváz nevet vitték tovább mint családnév),
 • Chácshum Jakab /1667-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett és utódai /Keresztesi Kristóf és Mélik nevűek voltak),
 • Chácshum Eremiá /1671-?/ és Chácshum Tódor /1675-?/ (akik Szamosújváron telepedtek le és utódaik Kristóf nevűek lettek).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

DOBRIBÁN CSALÁD

A lengyel „Tisminiczai” részről kerültek talán először Moldvába, de a bejövetelt követően jelen voltak Gyergyóban, Erzsébetvárosban és Szamosújváron is. A Besztercére telepedett ősök /Horopszime/ Ulián Chácshumi /1629-?/ (aki a gyergyói Ulián család felmenője volt) és /Horopszime/ Ovánesz Chácshumi 1621-?/ voltak. Az utóbbinak több gyermekéről is tudunk, akik különböző helyeken telepedtek meg és alapítottak családokat: -Chácshádurencz Gergely /1659-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett meg, utódai /Keresztes/ Kristóf nevűek voltak),

 • Chácshádurencz Kristóf /1663-?/ (aki Erzsébetvároson telepedett meg és fiai közül Vertán /1694-?/ Gyergyóban nősült és a gyermekeit Dobribán néven jegyezték, Chárib Simon /1696-?/aki erzsébetvárosi szakács volt, de ugyancsak Gyergyóban nősült Vazul /170/-?/ nevű fia is, akinek gyermekeit László néven is jegyezték.
 • Chácshum Jakab /1661-?/(aki a gyergyói térségbe telepedett és utódai Keresztes, Kristóf és Mélik nevűek voltak),
 • Chácshum Eremiá /1671-?/ (Szamosújvárra telepedett, utódai Kristóf nevűek voltak),
 • Chácshum Tódor /1615-?/ (Szamosújvárra telepedett, utódai Kristóf nevűek voltak).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

/CHÁCSHUM/ KRISTÓF CSALÁD

A lengyel „Tisminiczai” részről kerültek talán először Moldvába, de a bejövetelt követően jelen voltak Gyergyóban, Erzsébetvárosban és Szamosújváron is. A Besztercére telepedett ősök /Horopszime/ Ulián Chácshumi /1629-?/ (aki a gyergyói Ulián család felmenője volt) és /Horopszime/ Ovánesz Chácshumi /1621-?/ voltak. Az utóbbinak több gyermekéről is tudunk, akik különböző helyeken telepedtek meg és alapítottak családokat: -Chácshádurencz Nikolaus /1656-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett meg, utódai /Keresztes/ Kristóf nevűek voltak),

 • Chácshádurencz Kristóf /1663-?/ (aki Erzsébetvároson telepedett meg és fiai közül Vertán /1694-?/ Gyergyóban nősült és a gyermekeit Dobribán néven jegyezték, Chárib Simon /1696-?/ (aki erzsébetvárosi szakács volt), de ugyancsak Gyergyóban nősült Vazul /1707-?/ nevű fia is, akinek gyermekeit László néven is jegyezték.
 • Chácshum Jakab /1667-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett és utódai Keresztes, Kristóf és Mélik nevűek voltak),
 • Chácshum Eremiá /1671-?/ (Szamosújvárra telepedett, utódai Kristóf nevűek voltak),
 • Chácshum Tódor /1675-?/ (Szamosújvárra telepedett, utódai Kristóf nevűek voltak).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

ULIÁN-NÁDAS CSALÁD

A bejövetelt követően a gyergyói térségben voltak jelen. A Besztercére telepedett ősök Ovánesz Chácshumi /1627-?/ és Ulián Chácshumi /1629-?/ voltak. Az utóbbinak több gyermekéről is tudunk, akik különböző helyeken telepedtek meg és alapítottak családokat: -Chácshádurencz Nikolaus /1656-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett meg, utódai /Keresztes/ Kristóf nevűek voltak), -Chácshádurencz Kristóf /1663-?/ (aki Erzsébetvároson telepedett meg és fiai közül Vertán /1694-?/ Gyergyóban nősült és a gyermekeit Dobribán néven jegyezték, Chárib Simon /1696-?/ (aki erzsébetvárosi szakács volt), de ugyancsak Gyergyóban nősült Vazul /1707-?/ nevű fia is, akinek gyermekeit László néven is jegyezték. -Chácshum Jakab /1667-?/ (aki a gyergyói térségbe telepedett, utódai Keresztes, Kristóf és Mélik nevűek voltak), -Chácshum Eremiá /1671-?/ és Chácshum Tódor /1675-?/ (Utódai Szamosújváron Kristóf nevűek). Ulián Chácshumi /1629-?/ a gyergyói Ulián-Nádas család felmenője, aki a bejövetelnél Besztercét választott, majd később innen költözött Tóder Uliáni /1660-?/ nevű fia Gyergyóba az 1680-as évek elején és itt is nősült meg 1691-ben. Itt több gyermeke is született és ezek közül említsük meg a következőket:

 • Ulián Tódor /1692-1728/ (1722-ben nősült, neje N. Mánuság/1702-1765/),
 • Ulián Miklós /1694-?/ (1724-ben nősült Gyergyóban, neje N. Chátun/1705-1775/),
 • Ulián Kristóf! 1704-1772/ (1736-ban nősült, neje Ábrahám Chátun/1717-1798/),
 • Ulián Lukács /1706-?/ (aki 1737-ben nősült, neje Ákoncz Chátun /1717-1791/),
 • Ulián Gulicz /1710-1783/ (aki 1732-ben Záchnó Miklós /1701-1758/ neje lett).

Az Ulián család később a vezetéknevét később „Nádas”-ra cserélte fel, de az innen származó Ulián István /1753-1825/ elején az 1780-as évek elején nevét Keresztes Istvánra cserélte fel és gyermekei is ezzel a névvel voltak jegyezve. Ez talán egyértelmű utalás arra, hogy felmenőjük révén a Kristóf családhoz volt kötődésük.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

/ZÁCHNÓ/ ZAKARIÁS-KERESZTES CSALÁD

Az eredeti családnév a lengyeles Záchnovszki volt. Lengyelországból (Podolia) települtek Besztercére, innen kerültek Gyergyóba, Szépvízre majd Szamosújvárra. A Gyergyóba telepedett felmenő ős neve Záchnovszki Márton /1666-1753/ (Záchnóh /Polják/ Márton) és neje N. Dsischátun /1678-1739/ volt, akik 1697-ben keltek össze és sok gyermekük közül csak a Kristóf/1699-1770/ nevű élt Szépvízen, de ennek a leszármazottai viszont Szépvízen „Keresztes” nevet vettek fel az 1740-es évektől kezdődően. Az 1720-as évek után a család többsége Gyergyószentmiklóson élt először Záchna néven (majd Zakariás néven), sőt az időközben Keresztesekké vált szépvíziek közül is sokan visszatértek Gyergyóba. Ez a két család a legnépesebb családok közé tartozott. Az 1800-as évektől a Záchnó-Zakariások közül többen elvándoroltak a háromszéki régiók felé (Kézdivásárhely, Brassó, Sepsiszentgyörgy stb.) és ezek beazonosítása a későbbiek folyamán igen nehézkes lett volna, mivel pl. Orbaiteleken már ennek előtte az 1600-as években éltek nem örmény származású Zakariás családok is.

Fontos azt tudni, hogy az 1800-as évek elejétől kezdődően a gyergyói Záchnó Zakariástól /1740-1790/ származóak felvették a „Zakariás” családnevet, aminek eredményeképpen a többi testvérek gyermekei is ezt a nevet fogadták el és kezdték használni. Ehhez hasonlóan vették fel amint már említettük Gulin Hankucz (Zádig) a Zakariás nevet Szamosújváron, vagy Thumán Zádigtól a Zakariás nevet Erzsébetvároson. így született meg tehát az a „Zakariás-család”, amelynek eredeteti neve Záchnovszki (Záchnó) volt. így már világos, hogy a gyergyói Zakariások nevének eredete nem azonos a szépvízi Zakariásokéval, akik hasonlóan úgy lettek Zakariások, hogy a Khontikár Zádig utódai felvették ennek keresztnevét családnévnek. Ez a két Zakariás család tehát nem azonos eredetű, mert két különböző nevű család vett fel azonos családnevet. A megtévesztő benne az, hogy a névváltoztatás időpontja is (az 1800-as évek eleje) kevés eltéréssel majdnem azonos időszakra esik és ez akkor volt zavartkeltő, amikor pl. egy szépvízi Császár-Zakariás Gyergyóba költözött, vagy amikor a gyergyói Záchnó-Zakariás költözött Szépvízre.

A fenti (Polják) Záchnóh Márton /1666-1753/ testvérei Gergely, Lukács, Dávid és Sándor 1735 után elköltöztek Gyergyóból és Szamosújváron telepedtek le.

Az 1730-as évektől kezdve a szépvízi Záchnók a „Keresztes” előnevet kezdték használni (de semmi közük nem volt az akkor Gyergyóban élő Kristófi-hoz /alias Keresztes/, akiknek eredeti családnevűk Chácsum /Chácseresz/ volt), hogy megkülönböztessék magukat a szépvízi Zakariásoktól. Ennek az lett a következménye, hogy rövid időn belül elég nehézkessé vált a családtagok nyomon követése, mert mint tudjuk Gyergyóban a már említett (Chácsum) Kristóf családból is az 1716-os években előszeretettel Keresztesnek nevezték magukat és 200 év távlatából a mai kor embere nehezen különböztette meg őket az időközben Szépvízről Ditróba visszatelepedett (Záchnó) Keresztesektől. A későbbiek folyamán majdnem képtelenség volt eldönteni, hogy valójában ki melyik családhoz is tartozik. Azok a Keresztes nevűek, akik még Szépvízen fordultak elő, ezekről még lehetett következtetni, hogy ők a Záchnó családból valók, de akik innen elköltöztek (mert szépvízi Keresztes is költözött Gyergyóba és ezek néha nevük elé oda tették a megkülönböztető „Polják” szót), azoknak hovátartozását ennyi év távlatából elég bonyolult eldönteni és dokumentálni. Napjainkban az azonos nevű Zakariásoknál is nehéz néha eldönteni, hogy valójában melyik őstől származtak; a gyergyói Záchnóktól, avagy éppen a szépvízi Chonthi- károktól. Egy jó példa erre, amely a két világháború közötti szépvízi helytörténetből meríthető, hogy itt egyszerre két dr. Zakariás István is élt a faluban, és mindkettő orvos volt. Az egyik dr. Zakariás István /1853-1930/ a Záchnó családból származott, míg a másik dr. Zakariás István /1871-1940/ a Khontikár-Császár családból származott, (megj.: a gyergyói Ulián családból akadt olyan is, aki Keresztes vezetéknevet használt egy időben, de ez eltűnt miután az Ulián család „Nádas”-ra magyarosította nevét az 1780-as évektől).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Keresztes Ildikó

Énekes színművész

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztes_Ildik%C3%B3

Keresztes Zoltán

Közíró

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztes_Zolt%C3%A1n

Forrás: Wikipédia