Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Karácsonyi

A Krecsunián magyar forditása. Szamos­újvári örmény Karátson alias Habasesk Simon. Szamosújvár városi levéltár 1782-88 sz. – Ágopsá Hébéseszkin Krecsunián: Hébéseszki (Hébás) Karátsonyi Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 355 l. 2 t. E szerint a Karátsonyi család iparos ágának mellékneve Hébás, A magyar Karácson (így) először 1778-ban fordul elő Szamosújvártt; 1780-ban (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 532 l.) maga a pap így írja nevét: Nicolaus Karácsony; Moldován Kajtán pap 1789-ben már így írja: Karácsoni; később ugyanez a pap így is: Gratianus Karácson; Novák Péter pap. (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 699 l. 89 t.) Zátrig consors D. Karácsony. A gróf Karátsonyi Guido édes atyja keresztlevelének rövid kivo­nata ez: I Gházáren Bádvéli ághácshá Ászvádur Kre­csunián jév Thrizsien: Ászvádur, Leopold: Tekintetes Karátsonyi Ászvádur (Bogdán) Lázár (fia) és Teréztől (született fiú keresztneve) Ászvádur (és a bérmaneve) Leopold, 1793. nov. 16. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 754 l. 127 t. A Karátsonyiak állandó jelzője: chodsá (gazdag). Ászvádur Chodsá Krecsunián. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 535 l. 115 t. Chodsá, Krecsunián (Karátsonyi), Máli, Mêgêrdics egy család, Pattantyús Karátsonyi Bogdán abban a felterjesz­tésben, mit a város az udvari kanczelláriához irt, így irta nevét latinul: Adeodatus Karátsony miles Pyrobolarius. Szamosújvár városi levéltár 1828-717 sz. A Karátsonyi család egyik ága Pattantyús nevet viselt. Lásd Chodsá, Hêbás, Jósef, Karácson, Máli, Mêgêrdics, Pattantyús.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Karátsonyi (beodrai) gróf és nemes

A család eredeti neve: Snorkhján, Krecsunján

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1749. június 15. Kristóf, Miklós és Lukács szamosújvári polgárok, feleségeik és gyermekeik. (Liber Regius Transsylvaniae IX. kötet, 815. oldal.)

Birodalmi grófi rang: Bécs, 1858. december 25. (Diploma: Bécs, 1859. február 7.)

Magyar gróf rang: Elhat. Budapest, 1874. március 14. Guido. (Liber Regius LXVII. kötet, 442. oldal.)

 

Címer

Négyelt pajzs, a 3. és 4. mező közé beékelt mezővel és vágott szívpajzzsal; ebben fönt, vörös mezőben koronás, arany kétfejű sas, lenn ezüst mezőben fekete mérleg. A nagy pajzs: 1. és 4. kék mezőben szemközt fordult koronás szirén, melynek halfarka jobbra (balra) hajlik, baljában (jobbjában) balra (jobbra) ezüst, kettős keresztet tart, jobbját (balját) csípőjére teszi. 2. vörös mezőben jobbra fordult, két hátsó lábán álló ezüst bika, arany nyakörvvel, arany szarvakkal, patákkal és farkkal; 3. vörös mezőben egyenest álló,szemközt fordult természetes medve, jobb első lábával egy kivont kard aranymarkolatát, baljában annak hegyét fogva, vízszintesen maga előtt tartja; 5. befelé hajlott szélű, beékelt ezüst mezőben ágaskodó, jobbra fordult kék párduc, torkából és füleiből kitörő tűzzel, jobbjában babérkoszorús kivont kardot tart, baljában levágott török főt. Öt sisak, Sisakdíszek: 1. (középső) a pajzsbéli sas; Takaró: arany-vörös, ezüst-vörös; 2. a pajzsbéli medve; Takaró: ezüst-vörös; 3. a pajzsbéli szirén kinövőleg; Takaró: ezüst-kék; 4. a pajzsbéli kinövő bika; Takaró: ezüst-vörös; 5. a pajzsbéli párduc kinövőleg, miként a leírásban; Takaró: ezüst-kék. Pajzstartok: jobbról koronás, kétfarkú természetes oroszlán, balról koronás aranygriff, mindkettő nyakán lelógó aranylánc. Jelmondat vörös szalagon arany betűkkel: Pietate honore et perseverantia.

 

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Karácsony, Karátsonyi

A család egy része nemességet nyert, sőt egyetlen örmény család, amelynek egyes tagjai grófi rangra emelkedtek. Az örmény nyelven Krecsuniannak nevezik a családot. Ez a név is a legkülönbözőbb formákban fordul elő, igy Karátson, Ka­rácsonyi, Karátsony, Karácson és Krecsunian.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

KARÁCSON CSALÁD

A család örmény neve „Snorkhján” volt. Ennek latinos megfelelőjéből a „Gratianus”- ból csináltak Moldvában „Krecsun-ián”-t. Valójában a „Karácson” türk-magyar eredetű szó. Az első rész jelentése egyértelmű: KARA = fekete, sötét. A második részre két olvasat is létezik. Az egyik szerint CSŐN, CSUN = fordul, változik. E szerint tehát a teljes szó jelentése: a -sötét változása, vagy a -fekete(ség) fordulása.

Ebből a családból két nagycsalád vált ki, az egyik volt a „Karácsony-család”, a másik a „Cziffra-család”. Az Erdélybe települő besztercei ős neve /Gratiani/ Krecsun Donig /1622-?/ volt, aki még Moldvában nősült 1651-ben és itt több gyermeke született,: Luszig /Zerif Krecsunián /1652-?/ (aki Gergely Miklós főbíró mellett, az örmény Compánia helyettes bírójának volt kinevezve 1689-ben Apaffi Mihály rendeletével. Az ő fia volt Cziffra Jakab /1684-1719/), aki Gyergyószentmiklósi plébános volt 1709-1719 között), Zerif Krecsunián /1654-1724/, Drágics Krecsunián /1756-?/, Ászvádur /Bogdán/ Krecsunián, Kristóf Krecsunián /1660-?/, Krecsun János /1662-?/ (aki Gyergyóból költözött Ebesfalvára 1689-ben), Ágopsa Krecsunián /1666-?/, Gregor Káluszd /1669-?/ (az előbbi Kristóf Erzsv.-on, Drágics pedig Szúv.-on telepedett le !). Ezek közül is elsőként csak Zerif Krecsunián /1654-1724/ (akitől származott a „Cziffra” család) került Gyergyóba. Az Erzsébetvárosba költözött Krecsun János fiai közül Lukács /1698-?/ és Kristóf /1710-?/ költözött vissza Gyergyóba az 1720-as évek körül, akik már itt is nősültek meg és utódaik a Karácsonycsaládnevet vitték tovább.

 

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Karácsony János

Festő romániai magyar festőművész, tanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony_J%C3%A1nos_(fest%C5%91)

Karácsonyi János

Magyar történész, szentszéki bíró, vovádriai címzetes püspök és nagyváradi nagyprépost, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyi_J%C3%A1nos

Karátsonyi család

A karátsonyfalvi és beodrai nemes és gróf Karátsonyi család magyar nemesi család

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1tsonyi_csal%C3%A1d

Karátsonyi Guidó Jenő

Császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, főrendházi tag, elismert műgyűjtő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1tsonyi_Jen%C5%91

Karátsonyi Guidó József

Nagybirtokos, politikus, a Karátsonyi család tagja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1tsonyi_Guido

Forrás: Wikipédia