Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Kapatán

= Kapitán. Kapatán alias László Mária. Szamosújvár városi levéltár 1832-170 sz. Cajetanus Kapatán alias Lászlóffi és belül a kérvényben Kapatán alias Lászlóffi Kajtán. Szamosújvár városi levéltár 1798-244 sz. – Dániel Kapatán alias Lászlóffi. Szamosújvár városi levéltár 1796-668 jk. sz. A Kapatán család vezetékneve (László) Lászlóffi. Martinus Lászlóffi (kívül a borítékon) és belül az aláírás örményül így: Vártán Nászturi Kápálán-ián, magyarul Kapatán Násztur fia Vártán (és nem Martinus). Szamosújvár városi levéltár 1797. márcz. 17. 54 sz. – Svéd Anna, ki vagyok özvegye Kapatán Nesztornak. Szamosújvár városi levéltár 1804-865 sz. A Násztur, a latin-görögben használt Nestor névnek meg­változtatott alakja. – Ászvádur Mánugi Nászturi Kápátánián: Kapatán Násztur (Nestor) Mánug fiának Bogdán nevű fia. Lásd a szamosújvári plébániai nagytemplom szá­mára aláirt összegekről vezetett könyvet, (kézirat) 1753 év. Ennek a Kapatán Násztur-nak fia Mánug már elhagyja a Kapatán (= Lászlóffi) családnevet és apjának kereszt­nevét (Násztur) kezdi vezetéknév helyett használni. A Násztur család a Kapatán családból szakadt ki. A Kapa­tán, Kapitán (Kápátán), László, Lászlóffi, Násztur egy család. Lásd Kapitán, László, Lászlóffi, Násztur.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Kapatán

A család egy része Lászlóffi, Lászlóffy néven is szerepel és pedig már a XVIII. sz. végén. Lászlóffy-ak magyar nemessé­get nyertek. A név Kapitán alakban is szerepel. Kapitán alatt hajóparancsnok is érthető, valamint hadseregbeli kapitány.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

/KAPATÁN/ LÁSZLÓFI CSALÁD

A bejövetelt követően Szamosújváron voltak jelen, ahová Besztecéről telepedtek be. A felmenő ős Násztur Vaszilián /1634-?/ (ö 1666-ban nősült, neje Sahak Májrám /1646-?/. A családalapító ős Nászturi /Lászlófi/ Edelbej /1661-?/ kapitány volt (Násztur=László), aki Moldvában született és utódai között volt /Kapatán/ Násztur Mánug /1698-?/, aki talán már Besztercén született, majd Szamosújváron nőtt fel és itt is nősült meg 1728-ban. Az 1750-es évek körül a család Gyergyóba költözött, mert gyermekei mind itt alapítottak családot (többnyire Gyergyóalfaluban). Gyermekei közül az első 1758-ban Gyergyóban nősült. Násztur Mánugtól származtak tehát a gyergyói Lászlófi (László) utódok, akik több mint száz évig jelen voltak a gyergyói térségben, majd az 1850-es évek után lassan eltűntek innen. Voltak akik „László” néven beolvadtak a székely közösségbe, vagy kihaltak innen, mások viszont megőrizve a Lászlóffy nevet visszatértek a kolozsvári térségbe

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa