Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Jakabfi

(Jákobfi). Jakabfi az örmény Hágop (Ágop, Ágopsá) magyar neve. Jakabfi név már 1768-ban (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 361 l. 99 t.) fordul elő; Jákobfiján (Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 681 l. 51 t.), melyben a ján fölösleges; mert a magyar „fi“ kifejezi az örmény ján-t (Jakabfiján = Jakabfifi). Christophorus Simon alias Jakabffi (így kell érteni: Jakabffi Simon fia Kristóf). Szamosújvár városi levéltár 1769. János Jákobfi-ján alias Fekete. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 429 l. máj. 29. 1822 év. A Jakabfiak egyik ága Szamosújvártt Bogiát-nak is neveztetett, – egy másik ág Csucsulnak. Lásd Ágopsa, Bêrká, Bogiát, Csucsul, Fekete, Gerláczhi, Hágop, Hágopfi, Jakab.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Jakabffy

A család eredeti neve: Hagopján

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1760. október 7. Kristóf szamosújvári kereskedő, neje Hosszú Kata, fia János. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 668. oldal.)

 

Címer

A pajzs felső ezüst mezejében a vágóvonalból kinövő, kiterjesztett szárnyú és jobbra fordult vörös sas látható; az alsó kék mezőben pedig leveles arany koronán könyöklő páncélos jobbkar markában arany babérkoszorúval díszített kivont görbe kardot villogtat. Sisakdísz: két kiterjesztett s szembe fordult vörös sas-szárny között a pajzsbeli kardot tartó jobbkar. Takarók: ezüst-vörös, arany-kék.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Kristóf alias Jakabffy

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Laxenburg, 1760. május 8. Kristóff alias Jakobfi Simon szamosújvári kereskedő, neje Issekutz Manuság, gyermekei: Kristóf, Miklós, Tódor, Jakab, Antal, Mária és Kata. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 572.o.) továbbá Kristóff alias Jakobfi Miklós szamosújvári kereskedő, gyermekei: Kristóf, Jakab, Antal, Anna, Rebsima, Mária, Chamal, Csischatun és Kata (Liber Regius Transsylvaniae X.- kötet, 576.o.)

A család nemességét 1760. szept. 3-án Szolnok, 1761. aug. 11-én Arad, 1768. febr. 8-án Szabolcs, 1771. márc. 20-án Csanád, 1793. Heves (1793. évi, 604. sz. Jegyzőkönyv), 1793. nov. 5-én Krassó, 1804. szept. 22-én Bihar, 1822. dec. 19-én Békés és 1841. nov. 5-én Csanád vármegyékben hirdették ki.

 

Címer

Három hatágú vörös csillaggal megrakott, ezüst pólya által vágott, kék pajzs felső mezejében a vágóvonalból kinövő természetes színű jobbra fordult oroszlán, az alsóban pedig három párhuzamosan haladó, jobbharánt arany pólya. Sisakdísz: két kiterjesztett, egy-egy hatágú vörös csillaggal megrakott, ezüst gerenda által két részre osztott kék szárny között jobbra fordult növekvő oroszlán. Takarók: arany-kék, ezüst-vörös.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

DÁJBUKÁT /ÁGOPSA-JAKAB/ CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe, először Besztercére, majd a Szamosújvárra költözés idején már szóródtak különböző helységek felé, elsősorban Gyergyóba és Ebesfal vára (Erzsébetvárosra egy /Ágopsa/ Dájbukát Jakab /1661-?/ került, amit egy 1733-as összeírás is bizonyít). Az első felmenők Ágopsa néven fordultak elő egy ideig úgy Gyergyóban mint Szépvízen. (Gyergyóban még az 1880-as évek végén is lehetett ezzel a névvel találkozni). Az Erdélybe való beköltözés felmenője Ágopsa Ádám /1628-?/ volt, aki családjával jött Besztercére. Ádsám fiai közül említsük Ágopsa Jakabot /1661-?/ (aki az erzsébetvárosi felmenő volt) és Ágopsa Izsákot /1663-1734/ (aki gyergyói Dájbukát család őse volt). Izsák gyermekei közül későbben többen is elhagyták Gyergyót az 1740-es évek körül és elköltöztek Erzsébetvárosba, ill. Szamosújvárra. Izsák egyik fia Jakab /1709-?/ például Csíkszépvízen alapított családot. Az ugyancsak Izsáktól származó Ágopsa Kristóf /1705-?/ miután megnősült nevét „Jakabfi”-ra változtatta Gyergyóban. Az Ágopsa család vezetékneve „Dájbukát” volt, amely a román „dai bucate” (jelentése adj gabonát!) szavakból ered és leginkább Csíkszépvízen használták a hivatalos bejegyzéseknél. Gyergyóban azonban az Ágopsa megfelelője a „Jakab” (később Jakabfi) volt elterjedve és inkább ezt használták.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Jakabffy család

Kristóff alias Jakobfi (Jakobffi, Jakobffy) néven említette őket mint tehetős örmény kereskedőket

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakabffy_csal%C3%A1d

https://web.archive.org/web/20071017004230/http://members.chello.nl/gajakabffy/Jegyzetek.htm

Jakabffy Elemér

Magyarországi, majd 1920 után romániai magyar politikus, jogász, publicista

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakabffy_Elem%C3%A9r

Jakabffy Zoltán

Magyar építész. Az eklektikus építészeti korszak útkereső alkotója

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakabffy_Zolt%C3%A1n

 

Forrás: Wikipédia, web.archive.org