Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Jakab

Héber szó: a csaló. Ászvádur Jakab: Jakabb Bogdán (ki később kormányszéki tanácsos lett.) Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 285 l. 1851. Lásd Ágop, Bêrká, Hágop, Jakabfi.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

DÁJBUKÁT /ÁGOPSA-JAKAB/ CSALÁD

A család Moldvából telepedett Erdélybe, először Besztercére, majd a Szamosújvárra költözés idején már szóródtak különböző helységek felé, elsősorban Gyergyóba és Ebesfal vára (Erzsébetvárosra egy /Ágopsa/ Dájbukát Jakab /1661-?/ került, amit egy 1733-as összeírás is bizonyít). Az első felmenők Ágopsa néven fordultak elő egy ideig úgy Gyergyóban mint Szépvízen. (Gyergyóban még az 1880-as évek végén is lehetett ezzel a névvel találkozni). Az Erdélybe való beköltözés felmenője Ágopsa Ádám /1628-?/ volt, aki családjával jött Besztercére. Ádsám fiai közül említsük Ágopsa Jakabot /1661-?/ (aki az erzsébetvárosi felmenő volt) és Ágopsa Izsákot /1663-1734/ (aki gyergyói Dájbukát család őse volt). Izsák gyermekei közül későbben többen is elhagyták Gyergyót az 1740-es évek körül és elköltöztek Erzsébetvárosba, ill. Szamosújvárra. Izsák egyik fia Jakab /1709-?/ például Csíkszépvízen alapított családot. Az ugyancsak Izsáktól származó Ágopsa Kristóf /1705-?/ miután megnősült nevét „Jakabfi”-ra változtatta Gyergyóban. Az Ágopsa család vezetékneve „Dájbukát” volt, amely a román „dai bucate” (jelentése adj gabonát!) szavakból ered és leginkább Csíkszépvízen használták a hivatalos bejegyzéseknél. Gyergyóban azonban az Ágopsa megfelelője a „Jakab” (később Jakabfi) volt elterjedve és inkább ezt használták.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

/Májráméncz/ JAKAB CSALÁD

A Moldvában született felmenő ősök között említhetők: /Heul/ Isahak Savojéncz /1606- 1667/ (a Száva család felmenője), /Heul/ Isahak Májráméncz /1610-?/ (ez utóbbi a szépvízi .Jakab ” család felmenője volt) és /Heul/ Isahak Nigol /1614-?/ (a Nikosián- Nikos család felmenője). A Szépvízre betelepülő ős /Sahak/ Ágop Májráméncz /1649-?/ lett a „Jakab” család felmenője, aki 1669 körül érkezett Szépvízre a „Sahak” család többi tagjával és Szépvízen bőrökkel kereskedett. A betelepedést az unokatestvére /Bábu/ Ohánnesz Száhágéncz /1644-1714/ irányította. A keresztnévből (Jakab=Ágop) adódott a végleges családnév. Itt említhető /Bábig/ Isahak Cházári /1576-1640/ moldvai apostoli (gregoriánus) püspök is, talán mint a család potenciális moldvai felmenője.

Az eredetileg Szépvízről induló Jakab-család nehezen követhető egészen napjainkig, mivel az ilyen nevű örmény-, és nem örmény származású családok tucatjával fordultak elő Erdély különböző részein. Ameddig a magyarörmények lakta kolóniákon anyakönyvezték őket, addig itt nyomon lehetett követni a nyilvántartások alapján, de ahogy innen elkerültek, utána már eltűnt ez a követhetőségi lehetőség a dokumentumok hiányában. Az új helységekben költözőitek már nem tartották magyarörmény önazonosságukat és az utódaik is csak a tudatukban őriztek valamilyen halvány képet erről az eredetről, de ezt is már csak mosolyogva fogalmazták meg. A Jakab család esete sajátos példája annak a magyarságba való gyors beilleszkedésnek és felszívódásnak, amelyet ezek a családok teljesen semlegesen, de önállóan választottak az elmúlt évszázadok folyamán egy több biztonságot nyújtó jövő érdekében. Napjainkban is vannak tucatszámra Jakab nevű élő családok, de ezek közül nehéz beazonosítani azon keveseket, akik a szépvízi Májráméncz-Jakab családhoz tartoznak, mert többnyire maguk se tudnak őseikről. A család ezen ágát Májráméncz Agopián (Májrám Jakab) néven ismerték. Az Izsák fiától származó unokája Antal a későbbiekben Gyergyóban a Jakab nevet használta az 1800-as évek elején, de ami nem téveszthető össze a Szekula- Jákobi-családdal, ill. a gyergyói Ágopsa-Jakabffy családdal (akik Dájbukátok voltak!).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa