Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Issekutz

Magyarul kis Izsák, Izsákocska. I Szikuczen Ovágimi Szongodián: Szongott Joáchim (fiától) Szikucz-tól (született fiú) Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 362 l. 12 t. 1819. Az i távolitó (tól, től) rag, mely az örményben a szó elejébe tétetik, később egybeiratott a szóval, így: Iszikucz (= Izsákocskától.) – Catharina Iszikutz Jacobi quondam Karácson consors; Novák Péter pap írja. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 628 l. 90 t. – Franciscus Issekutz. Szamosújvári házasultak könyve II. 260 l. 23 t. 1819 év. – Bêszágéczhi êz Izikuczê ájszinkhên êz-Szêhágê Ovágimi Szongcdin: Megeskettem (házasság) Szongott Joachim fiát Izikucz-ot vagyis Izsákot. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 250 l. 11 t. – Tehát Issekutz = Izsák. – Szdephán Iszikuczi Meskoján: Meskó Izsák fia István. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 483 l. 1 30 t. – Iszikucz Gághszáko: Gajzágó Izsák. Lásd a szamosújvári plébániai templom szá­mára eszközölt gyűjtésről készitett kimutatást. Még más alakokat is találtam így: Jozephá Izikuczián. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 227 l. 1 t.; Annámáriá Izekuczián. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 423 l. febr. 20. 1782. – Izsikuczián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 194 l. Lásd Izsák, Szêkucz.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Issekutz (erzsébetvárosi)

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1758. december 12. Mihály erzsébetvárosi polgár, neje Márton Dorottya, fiai: Ágost, János-Márk, Zakariás, Márton, Miklós, Szilveszter; Ágost neje Lászlóffy Mária, gyermekei: Emánuel, Antal, József, János, Ferenc, Dorottya, Mária, Kata, Anna és Veronika; Zakariás neje Lázár Manuság, leányai Dorottya és Kata. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 538. oldal.)

Címeres nemeslevél: Laxenburg, 1760. június 24. Antal és Gergely erzsébetvárosi polgárok; Antal neje Gáspár Anna, leánya Kata. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 592. oldal.)

Az „Erzsébetvárosi” előnév adományozás – régi magyar nemességük és címerük épségbentartása mellett: Elhat. Bécs, 1914. március 28. Gyula dr., ítélőtáblai bíró, kolozsvári, Hugo dr., egyetemi tanár kolozsvári, Győző dr., országgyűlési képviselő budapesti, Aurél, Krassó-Szörény vármegye alispánja, lugosi lakosok részére. (Liber Regius LXXII. kötet, 977. oldal.)

 

Címer

Az 1758. évi nemesi címer

Kék mezőben ágaskodó arany oroszlán jobbjában kivont egyenes kardot, baljában hatágú ezüst csillaggal díszített vörös pajzsot tart. Sisakdísz: jobbról arany-kékkel, balról ezüst-vörössel vágott bivalyszarv között arany leveles koronán hegyével felfelé álló kivont egyenes kard nyugszik. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Az 1760. évi nemesi címer

Hasított pajzs jobboldali ezüst mezejében vörös sasnak kiterjesztett szárnyú és kinyújtott körmű jobb fele latszik, míg a baloldali kék mezőben három (2,1) hatágú arany csillag alatt zöld halmon jobbra lépdelő ezüst bárány. Sisakdísz: arany leveles koronán könyöklő vörös mezbe öltözött jobbkar kesztyűs markában kivont görbe kardot villogtat. Takarók: jobbról ezüst-vörös, balról ezüst-kék.

 

 

Issekutz (marosvásárhelyi)

Rangemelések

Magyar nemesség, címer és előnév: Budapest, 1876. január 11. Adeodát, volt marosszéki törvényszéki elnök, neje Placsintár Veronika, fiai: Kornél és Hugó. (Liber Regius LXVIII. kötet, 204. oldal.)

 

Címer

Vágott, alsó felében hasított pajzs; a felső kék mezőben az Igazság fehér öltönyű s szemein lebegő fehér kötelékkel ellátott női alakja jobb kezében kivont egyenes kardot, bal kezében pedig arany mérleget tart; az alsó jobboldali arany mezőben nyitott könyv, rajta „Magyar törvény” szavak; a baloldali vörös mezőben zöld halmon felemelt jobbjában követ tartó daru. Sisakdísz: növekvő arany griff jobbjában három fehér liliomot tart; takarók: arany-kék, ezüst-kék. Jelmondat: „Igazságért ésszel kell víni

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

SZÁVA /ISÁÁK/ CSALÁD

Az eredeti családnév „Sahak”/=Isáák/ volt (amely az örmény Isahakián rövidebb formája, de egész más nyelvterületen pl. a sumér nyelvben az „Isak” fejedelmet jelent). A család moldvai tartózkodásáról két dokumentum is tanúskodik: az első egy olyan feljegyzésről ad említést, amelyben Stefan cél Maré /1433-1504/ két követet küldött Lengyelországba, ahol az egyiket „Isak vornik” néven említi. A másik a lembergi Coliego Armeno-ból íródott, ahol megemlítik /Bábig/ Isahak Cházári /1576-1640/ moldvai apostoli püspököt (püspöksége 1628-1640), így ő is lehetett a felmenő!? Ezt a vezetéknevet közvetlen a beköltözés után először Isáák formában használták Szépvízen, majd száz évvel később 1771-ben a valamikori még Moldvában született ős (Szavojéncz /1606-1667/) keresztneve után végleg Száva családnévre cserélték fel. Az anyakönyvek szerint még hosszú ideig használatban maradt (egyrészt megszokásból) a jól berögződött „Izsák” név. Más településeken megmaradt a név eredeti ősi formája is (néha kisebb-nagyobb eltéréssel) úgy mint az Izsák, Izsáki, Izikuc=Issekutz, Szehág, Szákucz, Gágh-Szákó=Gajzágó, Kolczátá-Izsák stb. A felmenő ősök között említhetők: /Heul/ Isahak Szavojéncz /1606-1667/ (a Száva család felmenője), /Heul/ Isahak Májráméncz /1610-?/ (aki a Szépvízről induló „Jakab” család felmenője volt) és /Heul/ Isahak Nigol /1614-?/ (az erzsébetv.-i Nikosián-Nikos család felmenője). Az előbbiek tehát a Sahak családban születtek és telepedtek le 1669 körül Erdély különböző tájain.

(Ugyancsak ehhez a családhoz tartoztak a Szamosújvárra telepedett /Száhág/ Kristóf Kolczáján /1642-?/ és ennek utódai: Lukács /1675-?/ kereskedő, János /1677-?/ tímár, Jakab /1680-?/, Tódor/1683-?/ kereskedő, Ábrahám /1685-?/ kereskedő, Márton/1689-?/ kereskedő és András /1692-?/ városszolga. Ezek leszármazottai jórészt megőrizték az „Izsák” „Kolcza” nevet, vagy ennek későbbi pl. a „Gajzágó” ill. „Issekutz” változatait).

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

dr. Issekutz Béla

Az orvostudomány doktora (1952). A korszerű magyarországi kísérletes farmakológia úttörő egyénisége, a gyógyszervegyészeti kutatások iskolateremtő alakja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Issekutz_B%C3%A9la_(farmakol%C3%B3gus)

Issekutz Hugo

Örmény származású gyógyszerészdoktor, egyetemi magántanár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Issekutz_Hug%C3%B3

Issekutz Lívia

Orvos, gyógyszerész, farmakológus, egyetemi docens, Issekutz Béla (1886–1979) leánya

https://hu.wikipedia.org/wiki/Issekutz_L%C3%Advia 

Issekutz Viktor

Jogi doktor, országgyűlési képviselő

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/i/i09280.htm

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/i-8B63B/issekutz-gyozo-viktor-8BD8C/

 

Forrás: Wikipédia, Mek.oszk, Arcanum