Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Horom

Nagy-Konstántin császár székhelyét Rómából Byzantz-ba, Tracia fővárosába tette át. Sok római polgár ment el vele. Tracia római tartománynyá lett. (Trakia jéghév áschárh hêromájécshoczh). A mi forditóink hêromájéczhikh helyett horomkh-ot írtak. De mivel Tracia lakóinak nagy része görög volt, a görögök rómaiaknak (hujnkh gocshéczhán horomkh) és a velök határos örmények horomczhikh-nek nevez­tettek (jev száhmánágiczhkh noczháhájk gocshéczhán horomczhikh. Mechithár szótár 127 l.). Ez a család a beköltözés előtt örmény nem­zetfeleivel együtt Tracia szomszédságában lakott, azért kapott Horom nevet. – Nicolaus Horom. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 85 l. 6 t. – Nigol mágánuámp Horom. Szamosújvári házasultak könyve I. köt. 26 l. 257 t. A Horom család vezetékneve Nigol (Miklós). Lásd Görög, Honán, Nigol.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.