Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Esztegár

Steag román szó, jelentése: zászló. Stegar der Fänrich, Fahnenträger, Standartenführer (Barcianu, Dictionar român-germân, 608 l.) A magyar a két mással­hangzón kezdődő kölcsönvett szavak elejébe magánhangzót tesz (így lett a scola szóból iskola). Apáink is a Sztegár elejébe egy e-t tettek (Esztegár). Tehát az Esztegár csa­ládnév magyar jelentése: Zászlós, Zászlós-úr (Magyar­országon is az ország zászlósa [der Reichsbaron] nagy úr), Zászlóhordozó, Zászlótartó, Zászlóvivő. Thalloczy a „Századokéban ezt mondja: „A sztegár a zászlótartó tisztét vitte.” E család török neve Bárchudár, magyar neve Zászlóffy és örmény neve Troságirkh (signifer, vexillifer). A Troságirkh család a Mechithár-féle szótár (271 l.) tanúskodása szerint Árság örmény király és Nagy-Szt-Nerszesz idejében jelentékeny szerepet játszott Örményországban. Máriám Êsztgári (Zábulik Rajtán fe­leségei. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 18 l. A Szamosújvár városi levéltár 1757 évi iratai közt van a guberniumnak egy leirata, melyben „Stegár testvérek”-ről van szó; levél­tárunk 1762 évi 21 számú irata „Stagar fratres”-ekről tesz említést; úgyanazon év 27 számú irata már meg­nevezi a testvéreket: Gregorius, Martinus et Ladislaus Todor. – 1752-ben a guberniumhoz benyújtott kér­vényben: „Tódor Gergely” és testvérei és kívül a rubrumon: Esztegár testvérek. Ezek szerint az Esztegár család vezetékneve Tódor. – Az 1786. évi összeirásban (Szamosújvár városi levéltár) ezt kaptam: Thodor László és mellette örményül: Vászil Sztêgári; tehát Tódor László = Esztegár László. – Jész Toderás Kirkori Êsztêgár borbirov: Én Toderás-Esztegár Gergely, a borbiró. Szamosújvár városi levéltár 1746. – Kirkor Toderási Szthegánán. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 28 l. 481 t. – Meráv Mánugê Êsztêgári Toderásián: Meg­halt Toderás-Esztegár Emanuel. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 226 l. 37 t. – Toderásin vêrtin Kirkorê Êsztêgárinê: Toderás- Esztegár fia Gergely. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 51 l. 479 t. – Bárchudár, Esztegár, Toderás (=Tódor=Dániel), Zászlóffy egy család. Lásd ezeket. – Van kezeim közt egy bizonyítvány, mit Theodorus Dániel állított ki Szamos- újvártt 1768 jan. 25-én; ezen hitelesített latin másodlat így kezdődik: „Praesentibus testor, quod ante circiter tres septimanas, dum tit. D. Vexillifer Antalfi…” Ezen bizonyítvány tanúskodása szerint az Antalfi család egyik ága szintén Vexillifer (=Zászlófi, Sztegár). Esztegár Kristóf alias Moki. Szamosújvár városi levéltár 1820. Lásd Antalfi, Borbiró, Moki, Tódor (Thorosz), Verváisz.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Esztegár Lajos

Jogász, városi tanácsnok, Pécs polgármestere

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszterg%C3%A1r_Lajos

Esztegár Vártán

Mechitarista rendi szerzetes, érsek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszteg%C3%A1r_V%C3%A1rt%C3%A1n

Forrás: Wikipédia