Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Eránosz

Görög szó, jelentése: fejedelem, herczeg, főnök. Az Ámirás és Merza család görög neve. – Mánug Eránosz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 11 l. 210 t. Eránosz, vor mágánuámp gocshi Goskár: Eránosz, ki vezetéknévvel Goskár-nak neveztetik. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 25 l. 152 t. Az Eránosz család egyik ága Goskár. Joannes (Hi-)eránosz (gyergyó-szt-miklósi eredetű). Szamosújvár városi levéltár 1805-594 sz. – Jacobus Heriánosz praedii Kunágota subarendatoris Stephani Vártán servitor armenus. Szamosújvár városi levéltár 1805-1094 sz. – Eránosz-Zacharias Albert. A szamosújvári kereskedő-társaság iratai között. Az Eránosz család vezetékneve Zachariás. Ámirás, Balázs, Chonthikhár, Császár, Eránosz, Merza, Thákvor, Sáhin, Vaszil egy család. Lásd ezeket, továbbá Dsurdsovczhi, Goskár, Pápugdsi.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

ERÁNOSZ-GOSKÁR CSALÁD

Az eredeti családnév „Hériánosz” volt és a felmenők között három testvérről vannak adatok: -Hériánosz Khisizádé /1616-?/ (akitől származtak az Kiss-Azád és Frenkul- Ficzus /Frénkucz/ családok), -Hériánosz Jakab /1620-?/ (akitől származtak a Merza, Flórián, Goskár-Eránosz és Amira családok) és -Hériánosz Girágosz /1626-?/ (akitől származtak a Gurjéch /Cziriák/, Biáthá és /Ászkricsencz/ Kritsa családok).

Tehát a fenti Eránosz-Goskár család felmenője Hériánosz Jakab /1620-?/ volt, aki 1654- ben telepedett Gyergyóba az Ázbé család felmenőjével /Révucz/ Ázbeián Kándrá-val /1623-?/. Az ö fiai voltak /Mirzáczhi/ Amira Nerszesz /1653-?/ (erzsébetvárosi kereskedő és tőle származtak az Amira/Mózes/-Fojsz családok), /Mirzáczhi/ Vártig Lukács /1655-?/ (erzsébetvárosi kereskedő az első, de nem helyi jellegű szépvízi örménybíró volt Erzsébetvároson) és végül /Hériánosz/ Drágus Jakab /1658-?/ (alias Goskár gyergyói kereskedő, aki az Eránosz-Goskár család alapítója volt).

Az Eránosz maga a Merza /Amira/ név görög változata és moldvai formája a Goskár volt. Ez utóbbi /alias Goskár/ Drágus Jakab volt tehát a Goskár-Eránosz család közvetlen felmenője és névalapítója. /Hériánosz/ Drágus Jakab /1658-?/ mint gyergyói kereskedő ugyanitt nősült 1687-ben. A Jakab gyermekei először Goskár néven voltak ismertek, de a későbbi utódok már Eránosz néven kerültek be az anyakönyvbe és így tőlük származtak a gyergyói, ill. szépvízi Eránosz családok. A Drágus Jakab utódai főleg Gyergyóban, Erzsébetvároson, de kisszámban Szép vízen is jelen voltak. Amit tudni kell az Eránosz név eredetére vonatkozólag az, hogy ezt a végleges Eránosz formát az eredeti Hériánoszból vette át a későbbi generáció.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

ÁMIRA /FOJSZ/ CSALÁD

Az eredeti családnév „Hériánosz” volt és a felmenők között három testvérről vannak adatok: Hériánosz Khisizádé /1616-?/ (akitől származtak az Kiss-Azád és Frenkul- Ficzus /Frénkucz/ családok), Hériánosz Jakab /1620-?/ (akitől származtak a Merza, Flórián, Goskár-Eránosz és Amira családok) és Hériánosz Girágosz /1626-?! (akitől származtak a Gurjéch /Cziriák/, Biáthá és /Ászkricsencz/ Kritsa családok).

Tehát az Ámira-Fojsz /Mózes/ család felmenője Hériánosz Khisizádé /1616-?/, akinek /Mirzáczhi/ Ámira Nerszesz /1652-?/ nevű fia erzsébetvárosi kereskedő volt, majd az itt született Ámira /Mózesi Izsák /1689-1755/ Gyergyóba telepedett, és leszármazottai Gyergyóba, Szépvízen, ill. Maroshévízen éltek. A fenti Ámira /Moyses/ Izsák Gyergyóban még alias „Csontos” néven is előfordult. A Nerszesz-t rosszul fordítva először „Mózes lett a családnév, majd ez is torzított formában kapta a Moisa, majd a „Fojsz” alakot. így tartották őket nyilván Gyergyóban is, ahol tehát a felmenő ős Ámira /Mózes/ Izsák /1689-1755/ volt, akinek legkisebb fia János /1738-?/ a háromszéki Málnás faluba telepedett le és itt nevét „Málnási”-ra cserélte fel. A család az 1860-as évekig volt kimutatható Gyergyóban. Valamivel később az 1890-es években a szépvízi ág is elvándorolt innen. Gyergyóban az utolsó elhalálozási bejegyzéseknél szerepelt Ámira Lukács 1851-ben, Ámira Kristóf 1856-ban (és neje Verzár Mária 1851-ben), Ámira /Mózes/ Mária /1817-1871/ (aki Urmánczi Gergely /1805-?/ neje volt), Ámira Margit /1819-1873/ aki Árahám Imre /1808-?/ neje volt, s Ámira Czeczil /1821-1877/ aki Szekula Antal /18?/-1886/ neje volt-

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa