Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Dobál

Thopál török szó, jelentése: sánta, Claudius, Kolos. Rózsi Ántoni Dobálján. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 12 1. E családnév előfordul Keleten is: Nigoghájosz Thophálján. „Árévélkh” 1886 aug 9. 768 sz. Lásd Ágoston, Belcsug, Chodsá, Gágh, Gêzducz, Máli, Sánta.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Dobál

Törökül topái sántát jelent, igy topái Ahmed=Sánta Ahmed. A kezdetleges név-viszonyok mellett keleten még jelenleg is igy keletkeznek családnevek.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

/ULUBE/ DOBÁL-DOMBI CSALÁD

A név a török „Thopál”-ból származik. A család a sok évi vándorlás után a Krimi félszigetről került a moldvai Foksani-ba az 1430-as években és innen telepedett Gyergyóba 1665 körül. Az első személyek akikről tudunk az Dobál /Ulube/ Kristóf /1654-?/. Ő mint gyermek került Gyergyóba a beköltözés idején és itt lett kereskedő. /Dobál/ Ulube Kristófnak több gyermeke is volt, akik eltérő vezetékneveket viseltek az 1780-as évekig, mint pl. Doblencz, Ulube, Dombi, Dobli, Dobál. Ezek névszerint:

  • Dombi János /1686-?/ (aki Gyergyóban nősült, neje N.Anna /1796-1764/ és utódai Erzsébetvárosba telepedtek át az 1740-es évek közepén),
  • Dombi Bogdán /1690-1739/ (akinek Gyergyóban volt családja Dombi néven),

-/Dobál/ Ulube Vazul /1692-1762/ (aki a gyergyói és szépvízi Dobál családok felmenője volt, gyermekei közül többen beházasodással Szépvízen is megtelepedtek az 1750-es évek után és itt később alapító törzscsaládoknak számítottak),

  • Dombi Szárkisz /1700- ?/ (akinek utódai Dombi néven voltak jelen a térségben). /Dobál/ Ulube Kristóf Gyergyóban halt meg az 1720-as évek elején.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa