Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Csiki

Csik-megyei. E család – büszkesége: Csiki Gergely színműíró. Vártán Csikijáncz. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 351 l. 49 t. – Sztephán Vártáni Csikiján; Csiki Vártán fia István. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 4. l. – Csukczhi Ávákin vêrtin Ászváduré Csiki Ávák fia Aszvádur. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 26 l. 1731 év. – Somolovczhi (Csik-Somlyói) Aruszeph. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 104 l. A Csiki család egyik ága Ávák (=Novák), a másiknak vezeték­neve: Hár-Uszep (=Fátter). Lásd Ávák, Csukczhi, Fátter, Hár-Uszep, Novák, Similovczhi, Somolovczhi.

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Csiky (csíksomlyói)

 Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1760. október 7. Tódor, neje: Samoj Mária, gyermekeik: István, Márton, Márk, Mihály, Mária, Zsuzsanna, Margit és Teréz. (Liber Regius Transsylvaniae X. kötet, 643. oldal.)

Címer

Vágott, felső részében hasított pajzs; jobbról ezüst mezőben balra fordult, ágaskodó vörös oroszlán függőlegesen vörös zászlót tart; a baloldali kék mező jobbharánt ezüst pólyával vágva, a kék részekben egy-egy arany csillag; az alsó vörös mezőben lebegő leveles koronán keresztül átszúrt, hegyeikkel felfelé állított keresztbe tett két görbe kard; Sisakdísz: a pajzsbéli oroszlán jobbra fordulva. Takarók: arany-vörös, ezüst-kék.

 

Csiky (erzsébetvárosi)

Rangemelések

Címeres nemeslevél, „erzsébetvárosi” előnév: Bécs, 1780. május 24. Manó és Peter. Manó neje: Ötves Róza, gyermekeik: Ferenc, István, Antal, János, Dávid, Anna, Kata, Róza, Mária és Péter; Péter neje: Issekutz Anna, gyermekeik: Dávid, Kata, Mária és Janka. (Liber Regius Transsylvaniae XII. kötet, 27. oldal.)

 

Címer

Négyelt pajzs; az 1. és 4. vörös mezőben befele fordult koronás oroszlán, az 1. ragyogó arany napot, a 4. növekvő ezüst holdat tart; a 2. kék mezőben sziklahegyen hármas tornyú vár emelkedik, a 3. ezüst mezőben zöld halmon befele vágtató vörös ruhás vitéz pej lovon vágtat, jobbjában kivont kardot tart. Sisakdísz: fészekben ülő pelikán fiait vérével táplálja; takarók: arany-vörös, ezüst-kék.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmeny eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Csíki, Csiky

Mindenesetre csikmegyeit jelent. A Csiki“ név leginkább ör­mény eredetre mutat, habár vannak nem örmény származású Csiky nevűek is. Nagyszámú család. Erdély legtöbb városá­ban találkozunk Csiky névvel, legtöbbet Gyergyószentmiklóson, Erzsébetvároson és Kolozsvárt. A család egyik ága ne­mességet is nyert. Csiky Gergely hírneves iró. Régebben ör­mény anyakönyvekben Csukczi név is szerepel, ami ugyan­csak Csíkit, csikmegyeit jelent.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában

CSIKY CSALÁD (a Gyergyói)

 A család Foksaniból telepedett Besztercére, majd 1712-ben Szamosújvárra a nagy beköltözést követően. Tulajdonképpen két Ávák család jött be, az egyik amint már említettük Foksaniból (Foksánczhi), a másik pedig a lengyel Tisminiczából. Ez utóbbiak a bejövetelt követően többnyire csak a Novák nevet vitték tovább (őket a bejövetelkor „Chárib”-nak is nevezték). A család egyik felmenője Bogdán Donovák alapította 1593-ban a Szucseávától 3 km.-re eső, haczkadari apácakolostor templomát. A Foksani ág felmenői Thorosz Donovákián /1622-?/ és Mégérdics Donovákián /1626- ?/ voltak.

A fenti Csiky család semmilyen szálon nem kapcsolódik a ditrói Csíki családhoz!

A Foksani ág első felmenője Thorosznak Donovákián /1622-?/, és két fiáról tudunk:

  • Ávák Jakab /1652-1726/ (az utódai Szamosújváron, Gyergyóban és Szépvízen is éltek, 1720-tól bírói tisztséget viselt). Ávák Jakab fiai: Novák Kristóf /1684-?/ (szamosújvári kereskedő, az utódai között ott találjuk Novák Mártont /1795-?/, mint Szamosújvár főbíráját 1840-48 között), Novák Jakab /1686-?/ (aki Szamosújváron élt, de utódai között ott találjuk Novák Sándor /1834-1914/ kézdivásárhelyi üveg- és porcelán kereskedőt). Szintén Ávák Jakabtól származtak: Donovák Mezhdesz /1690-?/ gyergyói kereskedő és Donovák Dávid/1698-1763/ aki szépvízi bíró volt az 1730-as években.
  • Avák Salamon /1654-1720/ (aki szamosújvári bíró volt 1718-1720 között és a Duha melléknevet is viselte.). Ávák Salamonnak több fia is volt, akik részben Szamosújváron, részben Gyergyóban is éltek mint pl. Novák Salamon /1684-?/ szamosújvári kereskedő, akinek utódai között ott találjuk Avák Megerdics /1714-?/ (aki Gyergyóban élt és itt apja keresztneve után /Sálámán/ Szánám János” néven jegyezték), Avák Karácson /1721-?/ (aki Gyergyóban élt és apja keresztneve után itt „Szánám Karácson” néven jegyezték). A családnév a Der-Ávák után Don-Ávák lett, majd ebből Donovák. A fenti A család már a beköltözés előtt nemes „Ávák” volt.

A Foksani ág másik felmenője Mégérdics Donovákián /1626-?/ volt, aki a bejövetel után Csíksomlyóra került, ezért őt /Ávák/ Similovczhi Mégérdicsnek is nevezték. Három fiáról tudunk: -/Similovczhi/ Áruszép /1660- ?/, másképp Ávák /Gágh/ Uszep (aki Gyergyóba került és ö alapította meg a gyergyói /Gáhuszep/-Sáska családot),

  • /Similovczhi/ Csiky Tódor /1658-?/ (somlyói Csiky, aki Ebesfalvára került és itt alapította meg a népes erszébetvárosi Csiky családot. Az itt született 4 fiáról tudunk: Somolovi Dávid /1691-?/, Márton /1695-?/, István /1697-?/ és Miklós /1701-?/),
  • /Similovczhi/ Csiky Bogdán /1668-1745/, aki Csíksomlyóról költözött Gyergyóba és itt nősült meg, tehát ö volt a gyergyói Csiky család felmenője (itt is halt meg). Bogdán elsőszülött fia Csiky Lázár /1700-?/ volt (aki nem téveszthető össze a hasonló nevet viselő Csiky Lázár későbbi erzsébetvárosi főbíróval, akinek Marcell nevű utóda erzsébetvárosi pap volt itt az 1780-as években), aki 1730-ban nősült Gyergyóban és utódai is itt lettek anyakönyvezve Csiky néven. Sajnálatos módon az elmúlt történelmi időszakokban a gyergyói Csiky nevet viselők nem tudták elkülöníteni származási besorolásukat az erzsébetvárosi családoktól és ezzel hibát-hibára halmozva (de főleg keverve) alkották meg saját családfájukat. Az itt megjelenő reális változat elfogadtatása is csak hiábavaló erőlködés lenne a családtagok által berögződött (sajnos téves) családi lajstromával szemben. Az eddig megjelent székelyföldi monográfiákban mindeddig csak a kevesebb létszámú gyergyói családrész geneológiája volt bemutatva és a népesebb erzsébetvárosi ágra nem terjed ki, még annak ellenére sem, hogy a felmenők 300 évvel ezelőtt testvérek voltak.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa

Ismert személyek ezzel a családnévvel:

Csiki Endre

Magyar zeneszerző

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADki_Endre

Csiky Dénes

Örmény származású ügyvéd, botanikus

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADky_D%C3%A9nes

Csiky Gergely

Drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csiky_Gergely 

Csiky József

Belgyógyász, egyetemi tanár, Debreceni Ápolónő- és Védőnőképző Intézet alapítója

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csiky_J%C3%B3zsef_(belgy%C3%B3gy%C3%A1sz)

Csiky Sándor

Politikus, parlamenti képviselő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csiky_S%C3%A1ndor

Szuper Levente

Magyar jégkorongozó, kapus (Csiky, Cabdebó, Mara és gr. Markovics családok leszármazottja)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuper_Levente

Forrás: Wikipédia