Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Vákár

A román vacariu: marhakereskedő, tehenész (a ki teheneket tart a végett, hogy azok tejének és ebből készített vajnak, túrónak, sajtnak eladásából hasznot, nyereséget húzzon). Armentarius, örményül ánteort. Ágopsáh Vákár. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 159 l....

bővebben

Vártábéd

Örmény szó: doctor. Szdephán Vártábédin áchpárê. Szamosújvár városi levéltár régi összeirás. Száko Vártábédi. Ugyanott. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Vártán

Örmény szó, a várt: rózsa szóból van alakítva. Ászvádur Vártán. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 309 l. 119 t. - Vártán mágánuámp Czetz: Vártán vezetékneve Czetz. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 10 l. Vártán volt a híres Mámigonián hadvezér, kinek a...

bővebben

Várte

A várt (rózsa) örmény szóból képzett család­név. Krikor Vázán-Várte, Futó-Várte Gergely. Lásd Fugá, Fugulyán, Vártus, Vázán, Vertán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték-...

bővebben

Várteresz

Várt (rózsa) és erész (arcz) örmény szavak-ból. Várteresz, Vártereszián = Rózsaarczú. Chácshig Vártereszján. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 11 l. 203 t. - Chuvánt gin Vártereszi Mêrzáján: Merza-Várteresz fele­sége Chuvánt. Szamosújvár városi levéltár A Merza...

bővebben

Vártig

(Vártigián) örmény szó; rózsácska, kis rózsa. Jákub Vártigján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 1 l. 5 t. E család­név most nincs használatban. Lásd Páskul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Vártus

Örmény szó Várté, Vártig. Ászvádur Vártus. Szamosújvár városi levéltár 1799. Lásd Vártán, Várte, Vertán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Vásárbiró

Magyar szó. Mánug Vásárbirov. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 334 l. 93 t. - Vásár-Birov Krikor. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 66 l. 696 t. Lásd Dámghádsi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Vastag

Magyar szó. Emanuel Vastag Gergely, Josephus Vastag Gergely, Gregorius Vastag Gergely (az az Vastag Gergely fiai: Emanuel, József, Gergely). Szamosújvár városi levéltár 1776 évi összeírás. - Êszthephán Hászt Kirkori áj(szinkhên) Vêrdzárján: Vastag Gergely fia István...

bővebben

Vászil

(Vászilián) nem a román Vasilie, hanem Basilius, Blasius, Vlasius után alakított név. Szent-Balázs, a torok-bajok védszentje Örményországnak Szebászte váro­sában élt. Lásd Szentek Élete, irta Zalka János, I. rész 178 l. Vászil nevű örmény királyunk is volt. A...

bővebben

Vászlovszki

Váslui helység a volt Moldovában a Birlát mellett. Hágopin vêrtin Váslovczhunê. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 52 l. 492 t. - Gádárine Váslovczkián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 282 l. - Ohánnesz Mánugi Váslovczhu Szipvizen: Váslu-i...

bővebben

Vázán

Vázém (futok) örmény igéből alakított szó. Ászvádur Vázán Fugái: Futós Adeodat. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 224 l. 93 t. Itt a „Fugá” a „Vázán” (örmény futó, futós) egyjelentésű magyarázója, mely a latin fuga (fugio) szótól kölcsönzött román fugatoriunak...

bővebben

Veres

A Gármir magyar forditása. János Veres. Szamosújvár városi levéltár 1737. Lásd Gármir, Piros, Roska, Roth. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Vérpián

Lásd Árvai. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Vertán

Örmény szó; a Vártán másik alakja. Dondon Vertán. Szamosújvár városi levéltár 1766. Hazánkban a Vertán-ok között kitűnt a kunágotai Vertán András. (Kunágota, puszta Csanádmegyében.) Praedii Kunágota subarendator Stephanus Vártán. Szamosújvár városi levéltár 1805-1094...

bővebben

Vêrtênucz

Vertán+ucz = kis Vertán. Vertán örmény szó, uc román kicsinyítő szócska. János Vêrtênucz. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 190 l. - Ánton Vártáni Vêrtênuczján. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 49 l. Lásd Vártán, Vertán. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Verváisz

Az Esztegár-ok azon ága, melyből Mánási (orvos Szamosújvártt 1847) felesége származott, Verváisz-nak is neveztetett (a német „Wer weisz” ki tudja? szavakból). Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 256 l. - B. Der-Vártán Korbulián bêszágécz êz ághácshá Miklus...

bővebben

Verzár

(Verzereszki, Verzureskul). Verzáriu román szó, jelentése: laboda és káposztalevéllel (a románban varza) töltött placsinta. Ghugász Szdephánián Vêrdzêreskul: Verzár-Sztephánián Lukács. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 1 l. - Vártán Sztepháni Vêrdzárján: Verzár...

bővebben

Viddinczhi

Viddin-i. Viddin város Bulgáriában. Ohánnesz, Szárkisz Viddinczhun vêrtin. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 162 l. 52 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Vikol

Az örmény vik szónak jelentése: erő (a latinban: vis, vigor), oltalom, fegyver, paizs (Jupiter paizsa); a román ul: az, a. Vik-ul: a paizs = Egidius, Egyed. Vikol János dr. az erzsébetvárosi államgymn. igazgatója. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Virág

A Cshicshágián család magyar neve. Lucas Virág (zárójelben Florja). Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 63 l. 1851. jan. 16. Lásd Cshicshágián, Flora, Gulin, Várián, Várteresz, Zachariás. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Voith

Lengyel-orosz nyelven „falubiró“-t (Dorfrichter), községbirót, főbírót jelent. A lengyelországi örmények világi  előljárójukat „voith“-nak nevezték. - Iláchin Voithekh-in tuszdrên: Lengyel-Voith leánya. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 37 l. 4 t. 1749. jan. 13. -...

bővebben

Volf

A káhl örmény szónak német neve, jelent farkast. Hovszeph Bulgár Volf. Erzsébetvárosi kereszteltek könyve II. köt. 106 l. 23 t. A Bulgár, Farkas, Káhl, Lupul, Volf, (Bosnyák, Polyák, Toth) egy család. E család vezetékneve Ázbej, de mivel Bulgariából jött - Bulgár-nak...

bővebben