Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Sáh-Názár

Sáh perzsa szó: úr, názár arab szó: szépség; sáh-názár: szép-úr. - Jész Chárib Chácshádur, vor jém vêrti Sáh-Názár-i: Én Chárib Kristóf, ki Sáh-Názár-nak vagyok fia). Szamosújvár városi levéltár 1729. (Egy sajátkezűleg örményül írott kötelezvényből.) Az Ágopsa és...

bővebben

Sáhin

Sáhinsáh perzsa szónak jelentése: királyok királya. A Thákvor család perzsa neve. - Ovágim Sáhin. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 762 l. 55 t. Lásd Császár, Sehucz, Thákvor, Vászil. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Sáhinovics

Sáhinovics: Sáhinfi, királyfi. - Ovágim Bedroszi Sáhinovics: Sáhinovics Péter fia Joachim. Szamosújvár városi levéltár 1787. A Sáhinovics alak most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Sákhár

Örmény szó: czukor. - Nigol Sákhár-i. A szamosújvári timár-társulat iratai közt. Kihalt család. Keleten még most is előfordul: Háruthiun Sákhárián. „Arévélkh” 1888 márcz. 20. 1254 sz. A sákhar szó sok nyelvben megvan: saccharum, saccarum latin; zucchero olasz stb....

bővebben

Sámo

= Samu, Sámuel; bibliai név. Héber eredetű, jelentése: Istentől meghallgatott, a héber samals-El-ből. - Sámoi Ászvádur. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 310 l. 127 t. - Ágop Sámo. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 30 l. 600 t. - Deodatus Samu-i....

bővebben

Sándor

Harczosok pártfogója, görög szavakból. - Sándor Antal. Szamosújvár városi levéltár 1787. (Debreczen város főbirájának leveléből). Sándor az örmény Ángszend (Oxendius, Auxentius) magyar forditása. A Sándor család­név most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf –...

bővebben

Sánta

Magyar szó, az örmény gágh (Claudius, Kolos) magyarosított neve. Sántá-in Szdéphán. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 203 l. 123 t. 1757. Egy évvel előbb ugyanez (1756. Szamosújvári Kereszteltek könyve.  II. köt. 186 l. 49 t. alatt) az örmény Qágh-od:...

bővebben

Sárbej

Sádbej. Szárim+bej; szárim arab szó: karddal metsző, örményül szuszérhádu, bej: úr; tehát szár(im)-bej = sárbej: kardos-úr. Sádbej. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 3 l. 46 t. - Dánig Sárbej-i. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 36 1. 633 t. E családnév...

bővebben

Sárga

Magyar szó. A Sásádá családnév magyar forditása - Sárga Domokos. Szamosújvár városi levéltár 1812. 2014-2018 sz. - Ászvádur Sárgá Vártán Dondon: Sárga-Dondon Vártán fia Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1781. (Lásd a szénarétről készített kimutatás. A Sárga család...

bővebben

Sárosi

Hádsi Ferencz, ki a gymnasiumot Sáros­Patakon tanulta, nevét Sárosi-ra magyarosította. Cajetanus Boghosz alias Sárosi. Szamosújvár városi levéltár 1803. 1182 sz. Lásd Boghosz, Hádsi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Sartor

Latin szó: csizmadia. A Goskár latin forditása. Cajetanus Sartor. Szamosújvár városi levéltár 1792-253 sz. Lásd Goskár, Schuster. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Sásádá

Török szó: sárgába hajló, sárgás. - Sásádá. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 58 l. 598 t. E családnév most nincs használatban. Lásd Sárga. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára,...

bővebben

Sáska

Magyar szó. Gúnynév. - Chácshig Sáská. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 267 l. - … eár Dsurdsoven êz Ováneszin Sáská-in tuszdrên: nőül vette Gyergyó-Szt- Miklósról Sáska János leányát. Szamosújvári házasultak könyve II. köt, 38 l. 10 t. A Susán örmény szóból...

bővebben

Schuszter

Német szó: varga, csizmadia; az örmény goskár német neve. Jacobus Márton alias Schuszter. Szamosújvár városi levéltár 1738 összeírás. A Schuster család vezetékneve Márton. Luszig Schusterján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 463 l. Lásd Csizmadia, Csizmás,...

bővebben

Sehuczián

A perzsa sáh-ból (a sáhin-sáh második része) román uc kicsinyítő képzővel alkotott családnév. (Sáh-ucz = Seh-ucz : királyka, kiskirály). Ánná Sehuczián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 16 l. máj. 6. E családnév most nincs használatban. Lásd Sáhin. Forrás:...

bővebben

Selcság

A nép az örmény siság (egy éves bárány) szóból csinált selcság-ot. Chácshig Selcság. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 770 l. 130 t. E családnév most nincs használat­ban. Lásd Bárány. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Sênfálovi

(Sunfálovczhi): Ebesfalvi. Ebesfalva (= Erzsébetváros) város Erdélyben Küköllőmegyében. Eb örmé­nyül sün, tehát Sênfálovi = Sunfálovi = Ebesfalvi. Erzsé­betváros örmény várost Ebesfalvának is hívták. Sunfálovczhi Luszig. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 22 l....

bővebben

Senkovics

Deodatus Senkovics. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. Lásd Szenkovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Sildonigián

Örmény szó: Kancsaldanig. Ánton ilách Sildonigián. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 405 l. - Lengyel vagyis Sildonig Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1819. Kihalt család. Lásd Lengyel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Silmánugián

Örmény szó: Kancsalemanuel. Luszig Silmánug. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 287 l. 64 t. Egy Szamosújvártt 1718-ban kelt örmény kötelezvény így kezdődik: Jész Michael vor jém vêrti Der-Kirkori: Én Mihály, ki Der-Kirkornak fia vagyok. A hátán pedig ez: Zápiszê...

bővebben

Silzádig

Örmény szó: Kancsalzádig. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Simá

A Simávon rövidebb alakja. Az örmény a Simont Simá-nak is mondja. (Lásd Mechithár szótár 209 1.) Azt a magyar nyilatkozatot, mit Benő Imre Szamosújvár város jegyzője csinált 1807. áug. 27-én a Páskuly testvé­rek számára, Páskuly Simon így irta alá örményül: Jész Sírná...

bővebben

Simai

(Simay). E családnév az örmény Simávon (= Simeon, Simon) két első szótagjából (Simá) és a je­lentős örmény sajátitóeset i (é, nak, nek) ragjából alakult. Simá-i = Simon-nak (fia). - Maga Simái Kristóf pap Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 578 l. 22 t. alatt...

bővebben

Simávon

= Simon. Szá gocshi jév Simon, jév Szimávon: Ez (Szent Péter) Simon- vagy Simávonnak nevez­tetik. Mechithár 187 l. Zádig Simávon-ján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 508 l. 54 t. Lásd Bátrin, Chárib, Dregán, Dzárug, Dzerig, Fáraó, Simai, Szimávon. Forrás:...

bővebben

Similovczhi

Csik-Somlyói. Similovczhi Szdephán Ibásfáloven: Somlyói István Erzsébetvárosról. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 335 l. 107 t. - Mêgêrdicsh Similovczhján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 107 l. 12 t. - A Csiki család örmény neve Similovczhi....

bővebben

Simko

Az örmény szêndug szónak jelentése: láda; szêngov: ládával. Ebből a szêngov örmény szóból lett: Senko, Senkovics, Szenkovics; Simko, Simkovics. Ághácshá Krikor mágánuámp Szêngov szábonê: Gergely úr vezetékneve ládával szappan. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt....

bővebben

Simkovics

Simkovics: Simkofi = Ládai. - Simkovics József, a híres dinnyetermelő (Válaszút). Lásd Simko, Szenkovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Simon

= Simávon. Simhon héber szó: engedelmes az Urnak. - Aurelia Simon armena. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 66 l. - Goskár Minász Simon-ján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 673 l. 118 t. . . . filius Simonis Bogdán alias Simávoni. Szamosújvár városi...

bővebben

Simonovics

= Simonfi. Simonovics Gerő örmény kath. kántortanitó Gyergyó-Szt-Miklóson. Lásd Simon. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Sinkuly

A Simko másik alakja. - Cajetanus Sinkuly. Szamosújvár városi levéltár 1806-361 sz. Lásd Simko. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Sirin

Perzsa szó: édes, kellemes, szép, csinos. - Mánug Sirin. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 147 l. 22 t. - Krikor Sirinénczhê. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 167 l. 155 t. E család, melynek ágai Csinás, Czifra, Mêndrul, Sirin, Zárif neveket viselnek, -...

bővebben

Sláfkovics

A Slakovics névnek f (néha v) betűvel bővített alakja. - Jakobus Slafkovics quaestor Zalatnensis. Szamosújvár városi levéltár 1789-279 sz. Lásd Kardos, Slákovics, Szábel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Slákovics

Szêlákh  örmény szó: a nyil vagy kard éles hegye, cuspis, acies; a tatár sziláh: fegyver. - Slakovics József. Erzsébetvárosi Értesítő 1886-87. évről. Lásd Kardos, Slafkovics, Szábel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Sogeldiá

Erzsébetvároson Sogeldia = Bostin (Bostán). A sárga-dinnye szóból úgy csinált a gúnyolódó nyelv sogeldiá-t, mint a hogy a székely Lichtenstein-ból Likpistát. E család gúnyneve Bostán (= Bostin, Têtumdsi: dinnye-árús). Ászvádur Sogéldeái. Erzsébetvárosi kereszteltek...

bővebben

Sombori

A Kovrig család egyik ága, mely Zsombor­ban (Szolnok-Dobokamegye) lakott, Sombori-nak is ne­veztetett. Sombori Kovrig Márton. Szamosújvár városi levéltár 1812. 113 sz. Lásd Kovrig, Zsombori. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Stanislávczhi

Stanislau-i. Stanislau város Lengyel­országban. - Ovánesz Stanislávczhi. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 25 l. 3 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Stefánovics

Istvánfi. - Stefánovics János kereskedő (Kraszna). A Gármir. Piros, Roska, Roth, család vezeték­neve Stefánovics. Lásd Ángár, Beteg, Gármir, Istvánfi, Nevelics, Piros, Roska, Roth. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Stirbul

Stirbu, stirbatu (román; csorba, csorba fogú. Stêrbul Chácshádur. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 149 l. - Bogdán Christoph alias Stêrbul. Szamosújvár városi levéltár; összeírás. A Csonka, Ergêrczhi, Hercz, Retezár, Rusz család vezeték­neve Kristóf. Lásd...

bővebben

Strángá

Az Êstrángá rövidebb alakja. - Zádig Strángái. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 73 l. 41 t. Lásd Êstrángá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Súlya

A magyar súly szó a harmadik személyű birtokos raggal ragozva. Súlya a Mesko család egyik ágának gúnyneve. Lásd Mesko. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Susán  

Örmény szó, jelentése: liliom = Zsuzsánna, Fehér; a héberben sósán, susáná; az arabban: szuszén, perzsában: szevszen, tatárban: szuszám. - Susán Donovák. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 138 l. 1627 t. - Donovák vor mágánuámp gocshi Susán: Donovák, kinek...

bővebben

Suska

= Susánka, Sáska, Susán. Mánug Suská. Szamosújvár városi levéltár; régi jegyzék. Lásd Sáska, Susán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Sved

Az Êsved rövifiebb alakja. - Sved Ángszend. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 32 l. Lásd Êsved. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Szabó

A Kroitor család magyar neve. - Szábov János. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 37 l. Kihalt család. Lásd Goskár, Kroitor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben