Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Gábor

Az erős, a héber gibor-ból. - Toder Gábor. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 529. l. 46. t. Az Ámbur (Erős) család héber neve. Lásd Ámbur, Erős, Gáborfi, Gábriel, Gábrus, Kápriel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Gáborfi

Gáborfi Kajtán. Szamosújvár városi levéltár 1784. Ártmách vagyis Gáborfi Miklós. Szamosújvár városi levéltár 1807. Az Árthmách, Gábor, Gáborfi, Gábriel, Gábrus, Kápriel, Tarisnyás, Trásztádsi egy család. Lásd ezeket. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Gábriel

= Gábor. Lásd Gábor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.TARISNYÁS-GÁBRIEL CSALÁD A család Moldvából érkezett Erdélybe, így az...

bővebben

Gábrus

(Gábri, Gábris kicsinyező férfi nevek) - Gábor. Kápriel, vêr mágánuámp gocshi Gábrus: Kápriel (Gábriel), ki vezetéknévvel Gábrusnak neveztetik. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 41. l. 332. t. A Gábrus-ok Kápriel-ek. A Gábrus családból származott a felejthetlen...

bővebben

Gágáz

Örmény szó, jelentése dadogó = Balbus selypes. Gágáz Ángszend. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 60 l. 22. t. Kihalt család. Szamosújvártt Czetz Kristóf adószedő is (1850) „Gágáz” melléknevet kapott. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Gágh

Örmény szó, jelentése: sánta = Claudius, Kolos. Szdephán Gághján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 658 l. 113 t. „Stephanus Gách” van egy levéltári irat első oldalára Írva és a másodikon Gál István. Szamosújvár városi levéltár 1800. (Ászián crida iratai...

bővebben

Gágh-Lukács

Sánta-Lukács (Kajtán). Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gágh-Márkó

Sánta-Márk (Anna). Martinus Lukács alias Gágh-Márko. Szamosújvár városi levéltár 1799. (Görög crida iratai közt). Ugyanez így irta alá nevét: Lukács Márton Gách-Márko szamosújvári civis 1799. A Sántá-k ezen ága a Lukács családhoz tartozik. (Sánta-Lukács Márk fia...

bővebben

Gágh-Márton

Sánta-Márton (Kristóf). Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gágh-Szákó

Sánta-Izsák. Lásd Gajzágó. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gágh-Sztephán

Így is: Gághod-Sztephán - Sánta-István vagy Sánta lábú István. - Thorosz Gágh-Sztepháni vérti. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 40. l. 60. t. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára,...

bővebben

Gágh-Thorosz

Sánta-Thorosz. Gágh-Thorosz Chácshádur. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 84. l. 144. t. - Elisabeth tusztêr Thoroszi Gághi: Sánta-Tódor leánya Erzsébet. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 98. l. 47. t. A hét Gágh család közül kettő (Gágh-Márko és Gágh-Száko)...

bővebben

Gághodn

Örmény szó, jelentése: sánta lábú. - Gághodn Sztephán. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 186. l. 49. t. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Gágugh

Örmény szó: gyönge, lágy, nyájas, édes beszédű, Blanda, Blandin, törökül ladif. Lásd Ládif. - Dominik Lukácsi Gágughi: Gágugh Lukács fia Do­monkos. A szamosújvári kereskedő-társaság 1798 évi iratai között. A „gágugh” a Lukács család ezen ágának állandó jelzője. Ez a...

bővebben

Gajzágó

A hazai örmények első anyakönyvének 4. lapja tanúskodása szerint Budách (Budákovics) örmény pap Gyula-Fehérvártt 1714. okt. 28-án kereszteli meg Száko Emanuel fiát (Száko = Izsák, tehát Izsák Emanuel.) Ezen anyakönyv 15. lapja (1721. jan. 18.) még egy más Száko...

bővebben

Gál

Az örmény gágh (sánta) és kál (farkas) átirt alakja. Gál-Márko István. Szamosújvár városi levéltár 1834-685 sz. Lásd Ázbejfi, Farkas, Gágh, Kál, Lupul, Wolf. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Gáláif

Gálif, kálif, chálif (kalifa az araboknál) többes száma gáláif, arab szó: utód, király. A Thákvor (Császár) családnév arab neve. Lásd Balázs, Chonthikhár, Császár, Thákvor, Vászil, Zachariás. E családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben

Galamb

A latin columba után készült magyar szó. - Golomb-i Ándriás. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 30. l. 26. t. Ez a név legelőször 1752. évben fordul elő Szamosújvártt. Kihalt család. Lásd Hulba, Porumb. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Gámenczi

Magyarul Kám(i)en(ie)c-ből való. Kámieniec-Podolski helység déli Oroszországban. Az örmény e helységet: Gámencz-Potols-nak nevezi. Gámentzi, vagyis Ergêrczhi Sándor. Szamosújvár városi levéltár 1810--586 sz. - Gámentzi Auxentius alias Ergêrczhi. Szamosújvár városi...

bővebben

Gárábéd

Örmény szó, jelentése: kalauz, út­mutató, elöljáró, elülmenő, mást megelőző; mint kereszt­név: Elülmenő János-t, Megelőző János-t (Praecursor Joannes) jelent. A (gárávárábéd) rövidebb alakja: praevius, praecedens, antecessor, Gárábéd, Ker. Szt-János sajátlagos neve az...

bővebben

Gárász

Örmény szó: hordó, dolium (gúnynév.) Gárász Kirkor. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 31.l. 207. t. - Gárász Jásik Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1848. A Jásik család gúnyneve. A Gárász név most nincs használatban. Lásd Jásik, Turcsa. Forrás: Szongott...

bővebben

Gárdsthév

Örmény szó, jelentése: rövidkarú. Jákub Gárdstheveru. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 167. l. 157. t. - Mánug Száhági Gárdsthévján. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 20. l. 43. t. Kihalt család. Lásd Dsurdsovczhi, Iszáhág, Izsák, Khêszdurián, Kurtakezű,...

bővebben

Gármir

Örmény szó, jelentése: veres. = Pyrhus, Flavián, Rufián. A Roska család örmény neve. E család­név előfordul Keleten is: Gármérján. „Árévélkh” 1889. jan. 16. 1504 sz. Lásd Mêrmêkándrucz, Piros, Roska, Roth, Stefánovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Gáspár

(A perzsa nyelv után) Jelentése: kincstárnok. Ászvádur Gáspár. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 188. l. 35. t. - Bogdán Bányai alias Gáspár, - Gáspár=Bányai. Szamosújvári Kereszteltek könyve 1852. IV. köt. 291. l. Lásd Bájáczhi, Máli, Melchon. Forrás:...

bővebben

Gazda

A Cháftándsi család magyar neve. - Ohánnesz Gazda. A szamosújári timártársuíat iratai között 1802. Lásd Cháftándsi, Der, Logos. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Gazdag

A Chodsá családnév magyar neve. Lásd Chodsá, Gézducz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gázmián

Az örmény gázmém (készitek, éke­sitek, újitok, épitek) igéből. Gázimián. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 9. l. 14. t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Gecző

Geczi, G e c z ő a Gergely név kicsinyített alakjai. Mivel az örmény Káringecz név végszótagja „gecz,“ Káringecz Bálint (Szamosújvártt) nevét Gecző-re magyarosította. Szamosújvár városi levéltár 1848. Lásd Káringecz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Geinár

Găinár román szó: tyúk-árus, Hühnerhándíer. Az örmény a nagyapát (báb) háv-nak is nevezi; de a háv nagyapát (avus) és tyúkot, madarat (latin avis) is jelent; azért a gúnyolódó nyelv e családot, melynek örmény neve Báb, románul Geinár-nak nevezte. - Nigol Geinár....

bővebben

Gêlcsává

Gâlceava román szó: czivakodás, perpatvar, versengés. - Gêlcsává Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1808-249 sz. Kihalt család. Lásd Háenig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Gênkhêhár

Örmény szó, jelentése: keresztapa. Iszáh Gênkhêhárján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 837 l. jan. 23. Kihalt család. Lásd Háruszep. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Geréb

Magyar szó. Gratian = Karátsony máskép Geréb. Szamosújvár városi levéltár 1808-772 sz. Korbuly Karátsony alias Geréb. Szamosújvár városi levéltár 1816-1525 sz. A Korbuly család egyik ágának mellékneve Geréb. Lásd Korbuly. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Gergely

Helien eredetű: éber, örményül árthun (zárthun) = Vigil, Gregorius. Minász Gergely. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 454 1. jan. 20. Szamosújvártt az anyakönyvekben a Gergely név először 1776-ban fordul elő; addig csak a Krikor név volt használatban. -...

bővebben

Gergelyfi

Az örmény Kirkosá magyar forditása. A Gergelyfi-ek Kirkosá-k. „Izsák Gergelynek a fia Antal,” így irta alá nevét Szamosújvárhoz Déváról benyujtott kérvényét: Izsák Antal; de pecsétjén már nem használja az Izsák vezetéknevet, hanem csak ezt: Gergelyfi Antal....

bővebben

Gergicz

A Gergely kicsinyített örmény alakja. Lásd Gergely, Gergelyfi, Gugicz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gérláczhi

Jelentése: szamosújvári. Szamosújvár közelében volt egy kis román falú, mely Gherlá nevet viselt; a románok ezen elenyészett falú nevéről Számos­újvár városát Gherlának nevezik. Kihalt család. V. ö. Gerloczi (Budapest volt polgármesterének neve.) Lásd Csucsul. Forrás:...

bővebben

Geron

A mom örmény szónak, melynek jelentése: viaszgyertya, a görög forditásából lett az örményben is használt Geron, Keron. - Christophorus Geron alias Bulbuk. Szamosújvár városi levéltár 1788-59 sz. - Geron vagyis Miron János. Szamosújvár városi levéltár 1802-209 sz. -...

bővebben

Gerus

= Geron. Kirkos Gerus. Szamosújvár városi levéltár 1782. 200. sz. Lásd Geron. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Gêzdutz

A kölcsönzött magyar gazdag szóból román ucz kicsinyitő szócskával képzett szó, jelentése: elég gazdag. Chodsá = Gazdag = Gêzducz családnevek most nincsenek használatban. Ovágim Gêzducz. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 45 l. Lásd Ágoston, Belcsug, Chodsá,...

bővebben

Gimbir

Magyarul gyömbér. Úgy látszik a zipgiber, gingiber idegen szóból van alakítva. Máriám Gimbirián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 21. l. szept. 15. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Girágos

Clemens Galanus „Conciliatio eccles. armenae cum romana” című jeles munkájában (I. köt. 15. 1.) a Girágosz-t Ciriacus-szal forditja. - Donig Girágosz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 8. l. 160. t. E családnév előfordul Keleten is: Zoráh Girágoszián. „Árévélkh”...

bővebben

Gogheczhi

Koghthán, mely közönségesen Koghthên nevet visel, Nagy-örményország Vászpurágán tartomá­nyának egyik kerülete. Itt foly a Jerászch (Araxes); bor­termő hely. (A koltháni dalok Choreneinél). Koghtheczhi ná vori kávám Koghthán: Koghthneczhi (gogh[thn]eczhi) az, ki...

bővebben

Gogomán

Román szójelentése: együgyű, bamba Gúny­név. Christophorus Gogomán. Szamosújvár városi levéltár 1792-258 sz. - Arinkh bêrbênczá Szoghomonen Ováneszinê Gogo­mán: Vettünk tagdíjt Gogomán-János Salamontól. A szamosújvári timártársulat iratai közt. A Gogomán család...

bővebben

Goldschmied

Az Ötvös család azon ága, mely szászok közé telepedett le (Segesvár), nevét Goldschmied-re (német szó: aranymíves, ötvös) változtatta. Lásd Árzsintár. Oszgerics, Ötvös. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Golorig

A hazai örmény ugyan kerek, gömbölyű értelemben is használja a golorig szót; de mivel az örmény kêlorél elveszít, elhullatja, lehullatja (a haj­zatot) igéből képezett melléknév, jelentése: kopasz. - Ötvös vagyis Golorig Ágoston. Szamosújvár városi levéltár 1793-91 sz....

bővebben

Gomostá

A Jagomost rövidebb alakja. - Gomostá Ohánnesz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 219. l. 28. t. Lásd Jagamast. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Gondág

A géndág, gêntág örmény szónak jelentése: kopasz. Lásd Bleská, Dsecshegh, Kendof, Kêndov, Khel, Kopasz, Szultán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Gopcsa

Az Ágopsa (Hágopsa) rövidebb alakja, jelen­tése Jakab. - Ágopsá Nigoli Jákobfiján, - magyarul így irta nevét: Jakabffy Jakab Szamosújvár városi levéltár 1797-77 sz. Der-Minász Geronián 1792. febr. 9-én. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 726. l. 19. t. alatt...

bővebben

Görbe

A dzurperán magyar neve. Görbe Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1766. Lásd Dzurperán, Êsztrêmb. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Gordul

A Korbul másik alakja. Mivel a Hercz(eg) család röviden Hêrcz nevet visel és némelyek hibásan ezt a Hércz szót, a német Herz-czel (szív) egy jelentésűnek vették, azért a Cordula név után, a Korbuly család ezen ágát Gordul-nak nevezték. Kordul Izsák. Szamosújvár városi...

bővebben

Görgényi

Görgényi Tódor Julianna. Szamosújvár városi levéltár 1749. Görgény-Szt-Imréről két család jött Szamosújvárra lakozni: a Tákesz család, mely Gurginczhi nevet is viselt és a Tódor család egyik ága, mely a magyar Görgényi nevet használta. A Görgényi név most nincs...

bővebben

Gorgod

Örmény szó, jelentése: darált búzából készített bojtos étel. Gúnynév. Gorgod Lukács. Szamosújvár városi levéltár 1821-964 sz. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Goriá

Goricza a Cheul család gúnyneve. A goriá-t a latin gloriá-ból (dicsőség) és a goriczá-t a román gornic-ból (ajtónálló) csinálták. - Goriá Ángszend. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 139. l. 32. t. - Goricza Jakab. Szamosújvár városi levéltár 1822. - Cheul...

bővebben

Görög

A Horom örmény szónak magyar forditása. Hujn örmény szó jelentése: görög. Humánián (Görög) Vártán lembergi örmény kath. érsek szentelte fel dr. Verzereskul Oxendiust az erdélyi örmény katholikusok püspökévé 1691 júl. 30-án. Lásd Honán, Horom. Forrás: Szongott Kristóf...

bővebben

Gorove

Gorov, gorovi örmény szó, jelentése: ügyes, vitéz, derék, bátor, eszes, erős kezű; görögül jaculator. Az Ákoncz család örmény neve, - Gorove Êszthepán. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 235. l. jun. 17. 1845. - Ázbej Hohánnesz mágánuámp Gorovejéncz: Ázbej...

bővebben

Goskár

Örmény szó, jelentése: csizmadia. Goskár Várteresz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 1. l. 7. t. A Goskár név most nincs használatban. E család vezetékneve Simon. Lásd Csizmadia, Csizmás, Csobotár, Eránosz, Gusát, Simon, Suszter, Toderás. Forrás: Szongott Kristóf...

bővebben

Govrik

= Kovrig. Govrik Thoroszin vêrtin: Govrik Thorosz (Tódor) fia. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 31 l. 209. t. A nemes-ág Govrik-ot ir (ezt az irmódort először Novák P. pap használta. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 53. l. 119. t.), a nem nemes-ág...

bővebben

Goze

Az örmény kosz szónak jelentése: száraz, kopár, siccus, aridus; a kosz átirt és elferdített alakjai: Goze, Gozej, Gozás, Gázej, Kozeszk. - Chácshig Goze. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 299. l. 151. t. - Gozej Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1819. - Gázej...

bővebben

Gud

Örmény szó, jelentése: magszem, vetés = Czerealis (vértanú máj. 29) = Demeter. A Dumitru csa­ládnév örmény neve. Lásd Dumitru. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Gugicz

A Gergicz (Gergely) másik alakja. Lásd Gergicz, Gergely. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Gul

Perzsa szó, jelentése: virág, rózsa; guljázê: rózsaolaj. Gádárine Toderin Gul-inin tusztêr. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 404. l. 94. t. E családnév most nincs haszná­latban. Thoder Zachariás és mellette örményül Toder Gulini Zádigi. Szamosújvár városi...

bővebben

Gur

Örmény szó, jelentése: vak = Caecilius (püspök, máj. 15). Gur Lukács. Szamosújvári halottak könyve II. 71. l. 63. t. Kihalt család. Lásd Miácshen. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára,...

bővebben

Gurginczhi

Magyarul Görgényi; Görgény helység. Gurginczhi Nigol. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 184. l. 1595. t. - Meráv Luszigên Tákeszi Gurginczhin: Meghalt Görgényi Tákesz Lukács. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 12. l. 233. t. A Tákesz (Ábrahám) család...

bővebben

Gurjégh

A Cyrillus-t az örmény Gurjégh-nak nevezi. Mêgêrdicsh Gurjégh. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 367. l. 35. t. E családnév előfordul Keleten is: Sztephán Gurjéghián. „Mászisz” 1879 okt. 20. 2444 sz. Kihalt család. Lásd Biáthá, Cziriák, Dominik, Kritsa....

bővebben

Gusát

Guşat román szó: golyvás. Goskár Várteresz Gusát. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 134. l. A Gusát-ok Goskár-ok. A Gusát-Goskárok vezetékneve Nikos. A Gusát kihalt család. Lásd Goskár, Nikos. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben