Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ecclesia

Görög-latin szó (egyház). Korbuly Kristóf gúnyneve. Lásd Korbuly. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Edel

(Edil)= Adel. Edel német szó: nemes fajból való. A Csuhár család német neve. Lásd Ázbej, Csuhár. Edil Buzát Vertánesz. Szamosújvár városi levéltár 1793. Az Ázbej, Budzát (Buzát), Buzeskul, Csuhár, Czárán, Ergêrczhi, Moldován család nemes (Edéi) volt még a külföldön....

bővebben

Edêlbej

= Adalbertus. Adalbert: fényes nemességből való, a német edel (nemes) és berth-ből (fény). - Johanna Adalbej. Szamosújvár városi levéltár 1807 év 738 sz. - Albert máskép Brêndzár János. Szamosújvár városi levéltár 1802. 210 sz. Lásd Brêndzár, Jolbej. Forrás: Szongott...

bővebben

Edgárián

Az édéghágál örmény szó rövi­dített [éd(éghá)gál, edgár] alakja, jelentése helytartó, praefectus regionis, törökül pasa. A Básániká család örmény neve. Kihalt család. - Melchon Edgár. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 153 l. 39 t. - Száko Lupuli Edgárián....

bővebben

Egámszáczhi

Jégámszáczhi örmény szó: jöve­vény (adventori = Jagamost. Jég = jérgêrczhi tárczádz, têrszéczhi. A Chárib család örmény neve. - Ohánnesz Jégámszáczhi. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 192 1. 123 t. E család­név előfordul Keleten is: Philipposz Jégávián....

bővebben

Egiz

Örmény szó: ikrek. - Kájtán Egiz-ján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 350 l. 33 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Elekes

Elek az oltalmazó. Josephus Elekes. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 65 l. 1852. febr. 10. Az Alexa család egyik ága nevét Elekes-re magyarosította. Álexa István (Elekes). Szamosújvár városi levéltár 1861. Lásd Alexa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben

Elia

(Elias, Illés, Illyés) héber eredetű, jelentése: istenes, istenfélő, hatalmas ur, a héber El Ja-ból, Eliá Oxendius. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 229 l. Lásd Ilias. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Emanuel

Isten velünk van, a héber im (val vei), anu (mi) és El (Isten) szavakból. Lásd Mánug, Kom. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Embej

A nép az ebe szóból csinált embej-t. Ebe török szó jelentése: dajka, nagyanya (örményül mám). Lásd Dajka, Ember, Manicoia, Tájeg. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Ember

(magyar szó). Ember az embej elferdített alakja. Ember Erzsi, Beteg János felesége. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 173 l. - Gregorius Ember. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 65 l. 1852 febr. 3. Lásd Dajka, Embej, Mámicoia, Tájeg. Forrás: Szongott...

bővebben

En

Török szó: szélesség. - Kirkor Eni. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 156 l. 15 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Enekes

(Henekes). Lásd Énekes. Lucas Enekes. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 141 l. 20 t. 1791 év. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Énekes

(Inekes.) Adeodatus Énekes. Szamosújvár városi levéltár 1808-772 sz. Énekes Lukács alias Izsák. Szamosújvár városi levéltár összeírás. - Joannes Merza alias Énekes. Szamosújvár városi levéltár 1810-852 sz. Az Izsák és Merza család egyik ága Énekes melléknevet viselt....

bővebben

Eránosz

Görög szó, jelentése: fejedelem, herczeg, főnök. Az Ámirás és Merza család görög neve. - Mánug Eránosz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 11 l. 210 t. Eránosz, vor mágánuámp gocshi Goskár: Eránosz, ki vezetéknévvel Goskár-nak neveztetik. Szamosújvári Kereszteltek...

bővebben

Eremiá

Eremiás, Erimiásián = Jeremiás, bibliai név. Héber szó: az Ur magasztalója, az Ur nagysága, az Ur magassága. Ohánnesz Eremiájine. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 67 l. 17 t. Lásd Irimia, Jeremiás. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Ereszphochán

Örmény szó, jelentése: kép­viselő, helytartó, tartományfő, vicarius, procurator. Ászvádur Ereszphochán. Szamosújvár városi levéltár 1738. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Ergán

Örmény szó, jelentése: hosszú = Longinus, miből az örmény Chêngánosz-t csinált. A Longinus (Chêngánosz) keresztnév a Dániel családban gyakori. - Ergán-Cháthun Dávid. Szamosújvár városi levéltár 1773. - Ergáné Toderé Simáin: Simay Tódor, a Hosszú. A Dsis-cháthun...

bővebben

Ergêrczhi

Ergir örmény szó: föld, ország, czhi örmény képző: ból, ből való. Ergir alatt a hazai Örmény Moldovát érti; tehát Ergêrczhi: moldovai, Moldován, azon országból való, onnan eredő. Chácshádur Ergêrczhi. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 172 l. 1900 t. - Minász...

bővebben

Erős

Az Ámbur család magyar neve. Erős Sándor kanonok (Gyulafehérvárit). Auxentius Erős alias Ma­xin. Szamosújvár városi levéltár 1801-831 sz. (Maxin az Auxentius elferdített alakja.) Erős máskép Vastag Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1803-1091 sz. Az Ámbur, Erős,...

bővebben

Erszényes

A Dobribán család magyar neve. Erszényes János. Szamosújvár városi levéltár 1791-61 sz. Chácshig, Dobribán, Erszényes, Hêbás, Pongrácz, Pungucz egy család. Lásd ezeket. Az Erszényes családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Eruz

Êruszthá Nagy-Örményország Rêstuneácz tar­tományának egyik városa; itt szenvedett vértanú halált szent Simon (Sêmávon) Krisztus Urunk rokona. Az Êrusz családnév az Êrusztháczhi (Êruszthá városából való) örmény szónak rövidebb alakja. Lásd Rusz. Forrás: Szongott...

bővebben

Erzerumczhi

Erzerumi, Erzerum városából való. E város régen Gárin (Theotopolis) nevet viselt. - Mêgêrdicsh Erzerumczhu. Szamosújvár városi levéltár 1768. Kihalt család. Lásd Kárinczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Êstêrbul

Ánton Êstêrbul (a lap szélén: Csorba). Szamosújvári Kereszteltek könyveI II. köt. 237 l. 77 t. Lásd Csorba, Stirbul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Estrángá

Ugyanaz a latin strangulum, német Strang, olasz stringa szókkal; istráng, vékonyabbféle kötél, hám­kötél. Sztephán, vor mágánuámp Estrángá: Sthephán (István), kinek vezetékneve Estrángá. Szamosújvári házasultak könyve I. köt. 10 l. 92 t. Szamosújvár város 1786. évről...

bővebben

Êsved

Sêbed örmény szó, jelentese: pásztor, nyájőr. A Pakulár család örmény neve. Lásd Estrángá, Pakülár, Turcsa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Êszfênt

= Szfênt. Thorosz Êszfênt. A szamosújvári timártársulat iratai közt. Lásd Szfênt. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Esztechno

= Stefánovics. Esztechnojin vêrtin Bedroszinê: Esztechno Bedrosz (Péter) fia. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 64 l. 673 t. Lásd Ángár, Beteg (Betá, Betgi), Láphics, Nevelics, Stefánovics, Têzsár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Esztefánovics

(Aradról. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 93 l.) Istvánfi. Lásd Sztefánovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Esztegár

Steag román szó, jelentése: zászló. Stegar der Fänrich, Fahnenträger, Standartenführer (Barcianu, Dictionar român-germân, 608 l.) A magyar a két mással­hangzón kezdődő kölcsönvett szavak elejébe magánhangzót tesz (így lett a scola szóból iskola). Apáink is a Sztegár...

bővebben

Êsztêzsár

Stejar, román szó (növénytan): tölgy. - Nigol Vártáni Êsztêzsár, Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 405 l. 4 t. A Vártán család egyik ágának gúnyneve. Êsztêzsár név most nincs használatban. Lásd Vártán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Êsztrêmb

Strímb román szó: görbe. - Ándrus Êsztrêmbê. Szamosújvári timártársulat iratai közt. Lásd Dzurperán, Görge. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben