Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Szábel

Säbel német szó: kard szablya. Szábel vér­tanú jún. 17. Annak a rendnek, mely „fegyvervivő, kard­hordozó” nevet viselt („Ordo Ensiferorum”) Erdélyben is volt háza. E családnév előfordul Keleten is: Hovszep Szêrovián (szúr örmény szó: kard). „Árévélkh” 1888 ápr. 17....

bővebben

Szábondsi

Szappanyos. A szappan szó nem csak az európai nyelvekben, hanem számos ázsiai nyelvben is fel­találtaik, ugy mint latinul sapo; görögül sápon; németül Seife; perzsa-arabul és törökül sabun; törökül szábundsu (ebből lett a szábondsi); örményül nem száváun, mint Magy....

bővebben

Szácha

Örmény tájszó, jelentése: tengelicz. Szácha más névvel Gergely András. Szamosújvár városi levéltár 1808-382 sz. - Andreas Gergely alias Szácha. Szamosújvár városi levéltár 1809-486 sz. E család vezetékneve Gergely. - A Szácha gúnynév II. József császár idejében, ki...

bővebben

Száhág

Izsák. Uszep Száhágján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 1 l. Lásd Száva, Szêhág. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Száhágdsi

Száh-’athdse török szó: órás, örményül zsámákordz. Száhátdsi Gárábéd. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 49 l. 30 t. Hazánkban kihalt e család; de Keleten még elő­fordul e családnév: Hovágim Zsámákordzján. „Árévélkh” 1887. ápr. 7. 968 sz. - Háruthiun Száhátdseán....

bővebben

Szájká

Szá’-ika arab szó: szén, parázs. - Chácshig Szájká. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 744 l. 36 t. A Tüzes család arab neve. A Szájká családnév most nincs használatban. Szájko János. Szamosújvár városi levéltár 1822. - Zsájko János. Szamosújvár városi levéltár...

bővebben

Száko

= Izsák, olaszul Isaaco. Ohánnesz Szákoján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 785 l. 128 t. Száko-in vêrtin Chácsherészé, vor mágánuámp Álács: Izsák fia Chácsherész, kinek vezetékneve Álács. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 8 l. 61 t. - Száko, vor...

bővebben

Szákszon

A Sachsen (Szászország megváltoztatott alakja. - Szákszon-i Márdirosz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 194 l. 27 t. E család nem Szászországból jött. hanem Beregszászról Szamosújvárra. Ez a családnév, ebben az alak­ban, most nincs használatban. Lásd Szász....

bővebben

Szákulá

Örmény szó: erszény-alakú főveg, kámzsa, csuklya, latinul: sacculus, cucullus. - Melikh tusztêr Hágopi Szákuláin: Szákula-Hágop leánya, Regina. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 2 l. A Szákulá család vezetékneve Hágop (Jakab). A Szákulá családnév most nincs...

bővebben

Szálási

Szálár örmény szó: vezér, főnök; a perzsában: álár, szálár. Csobán szálári: nyájőr. A Svéd család perzsa neve. -Szálasi (helyesen: Szállás-i) Ferencz (Parajd). Lásd Durák. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Számká

Erdélyi örmény tájszó: rossz betegség, nyavalyatörés, convulsio. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Számtartó

(magyar szó) Az Ángszend (Máxim) család egyik ágának magyarosított neve. Egy, Szamosújvártt 1797. nov. 17-én kelt örmény kötelezvényben ez olvas­ható: Jész Thorosz Angszendi Számtártêvi: Én Számtartó-Ángszend Tódor. És ugyanaz 1783. nov. 1-én így irta nevét: Jész...

bővebben

Szánám

Salamon = Sálámán; az utolsó szótagban az m és n felcserélésével: Szálánám és végre a lá kiha­gyásával: Szánám. (Salamon héber szó: békéltető, töké­letes). Ángszend Szálamáni. Szamosújvár városi levéltár; régi össze­írás. - Chácshig Száláni. Szamosújvár városi...

bővebben

Szapanár

A Szappanyos névnek román alakja. - Ászvádur Szapanár Nyegruczê. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. Lásd Szappanyos, Szábondsi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Szappanyos

A Szábondsi család magyar neve. - Christoph Szappanyos. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 59 l. 1848. máj. 25. Nyegrucz vagyis Szappanyos Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1827-181 sz. Lásd Biluska, Fekete, Nyegrucz, Szábondsi. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Szárêsztá

Szárosztá lengyel-ruthen szó (sarosta) jelentése: czéhmester. Ághácshá szárêsztán szurugdsoczhê, Chácshádur Kákiczê: Kákicz Chácsádur úr, a tímárok czéhmestere. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 115 l. 1445 t. - Nigolê Szárêsztán: Szárêsztá Miklós. Szamosújvár...

bővebben

Szárkisz

= Sergius. Szárkisz Anikó. Szamosújvár városi levéltár 1846. E családnév előfordul Keleten is: Szárkiszján. „Árévélkh” 1886. jún. 14 722 sz. E családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Szárokán

(Szárukán, Száruchán). Korbul Clemens pap, Szamosújvári Kereszteltek könyve 1779. II. köt. 511 l. 81 t. alatt így irja: Szárokány Emanuel. A Szamosújvári városi levéltárban, régi jegyzék: Szárogán; 1759-ben Sárogán; 1761-ben Szó­rókén; 1764-ben: Martinus Szarochán....

bővebben

Szász

A Gámenczi család azon ága, mely Bereg­szászról jött Szamosújvárra, neveztetett Szász-nak ([Bereg]-szász). Szász-Gámenczi Domokos. Szamosújvár városi levéltár 1853. - Máriám Nikulá-in Szász-in tuszdêr: Mária, Szász Miklós leánya. Szamosújvári halottak könyve II. köt....

bővebben

Száva

Száva nevű örmény család nem jött be. A csikszépvizi Izsák család cserélte fel nevét Szávára. - Ohánnesz Bábu gám Szávoján. Csikszépvizi anyakönyv 1787. aug. 26. A Száva család Bábu (= Báb) név alatt jött be; Bábu itt cserélte fel nevét Száva-Izsákra. A Szává-k...

bővebben

Szávul

A szerb Száva és a román ul határozóból. Lásd Száva. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Szebeni

Nagy-Szeben szabad királyi város az erdélyi Szászföldnek fővárosa. Itt lakott a Fark család egyik ága, mely e város nevéről Szebeni nevet kapott. - Veronica Fark alias Szebeni. Csik-Szépvizi Kereszteltek könyve II. köt. 751. Lásd Fark. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Szêcsovczhi

Szucsávai. Szucsáva helység Bukoviná­ban. Az örmény Szucsávát Szêcsov-nak (Szocsov) mondja. Donig Szêcsovczhi. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 665. l. 43 t. Szocsovczhi Biáthá. Erzsébetvárosi kereszteltek könyve I. köt. 148 l. A Biáthá család Szucsávából...

bővebben

Szefer

Arab szó: ütközet, csata; szeferli, szeferdsi (török szavak): katona, harczos. - Szefer Lukács. Szamosújvár városi levéltár 1773. - Szefer másként Bárchodár József. Szamosújvár városi levéltár 1809-751 sz. E családnév előfordul Ke­leten is: Szimeon jébiszgobosz...

bővebben

Szeferovics

Szeferfi. - Dominik Szeferovicsján. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 5 l. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Szêhág

= Izsák. Szêhág, vor mágánuámp Chevuléncz: Szêhág vezetékneve Chevul. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt 1 l. 1 t. 1721. - Szêhág vor mágánuámp gocshi Névélics: Szêhág, ki vezetéknévvel Nevelicsnek neveztetik. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 33 l. 234 t....

bővebben

Szêkucz

Izsákocska, kis Izsák, a Száko kicsinyített alakja. Szêkucz Vártán Ibásfáloven. Szamosújvári házasultak könyve I. köt. 39 l. 353 t. - Ohánnesz Szêkucz-i. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 386 l. 141 t. - Mánug Szêkuczián. Szamosújvári halottak könyve II. köt....

bővebben

Szekula

A Szákulá másik alakja, - Szekula Zachariás Gyergyó-Szt-Miklóson. Lásd Szákulá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.SZEKULA-JÁKOBI...

bővebben

Szen

Perzsa szó: szent. - Ovánesz Szen. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 19 l. 200 t. - Márdirosz Szen-i: Szen-nek fia (Szentes) Márton. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 351 l. 143 t. Kihalt család. Lásd Szfênt. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben

Szenkovics

= Simkovics (Ládai). - Ászvádur Szênkovicsján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 25 l. 3 t. Donig Szêngovics-i. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. (Szêndug örmény szó: láda = Ládai). Ászvádur Szênkovics-i Hánákeszi ginn: Hánákesz (Kopasz) Szenkovics...

bővebben

Szentpéteri

Uzdi-Szent-Péter falú Kolozsmegyében; ide ment Erzsébetvárosról egy Lázár nevű család lakozni, mely a falú nevéről Szentpéteri-nek neveztetett. Ibásfálovi Szênpiteri Ovánesz: Erzsébetvárosi Szentpéteri János Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 56 l. 6 t. - Rebi...

bővebben

Szépvizi

Szépviz a négy örmény telepitvény egyike, falú Csikmegyében. Szépvizi Rozália. Szamosújvár városi levéltár 1801-841 sz. - Máriám Uszephi Szipvizczhu: Szépvizi József Mária. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 7 l. E kihalt család vezetékneve József. Lásd...

bővebben

Szêráczhi

Szêrából való, Szêrái. Szerá helység. Gyergyó-Szent-Miklóson Szêrádzin. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Szêrêkucz

Sêrăcuţ román szó: szegény. Szêrêkucz, a héber Michael - mely szegénységet is jelent - román forditása. E család örmény neve Unájn, törökül: fukáre, arabul: fukárá. V. ö. a magyar fukar szóval. - Chácshig Szêrêkucz-i Várlán-i: Szêrêkucz-Vártán Kristóf. Kihalt család....

bővebben

Szfênt

Sfânt román szó: szent. - Szfênt Thorosz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 11 l. 130 t. Szfênt a görögben Jeromos (szent név). Lásd Êszfênt, Szén, Szent. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Szibinczhi

= Szebeni. Kirkor Szibinczhi. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 7 l. 145 t. Lásd Fark, Szebeni. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Szilágián

Szilágyból való, Szilágyi. Ohánnesz Szilágián. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 313 l. 48 t. Lásd Szilágy-Similovczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Szilágy-Similovczhi

Szárkisz Jursáh: Szilágy-Somlyói Jursa Sergius. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 335 l. 107 t. Kihalt család. Lásd Szilágián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Sziláhthár

Perzsa szó: fegyverviselő, harczos, katona. E családnév most nincs használatban. Lásd Katona, Szefer, Zilihdár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Sziliszdráczhi

szilistriai. Szilisztria város Bulgáriá­ban (?). - Sztephán Sziliszdráczhi Ergêrczhin. Szamosújvári Kereszteltek könyve 1771 év. A Sziliszdráczhi családnév most nincs használatban. Lásd Ergêrczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Sziliusczhi

Szőlősi. Nagy-Szőlős Ugocsamegyében. - Chácshig Sziliusczhi: Szőlősi Kristóf. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 139 l. 52 t. - Chácshig Kirkori Popovicsján Sziliusi Ugocsávármegiájen: Szőllősi Popovics Gergely fia Kristóf Ugocsamegyéből. Szamosújvári...

bővebben

Szimáon

(Simáon, Simávon) = Simon. Simávon mágánuámp Tumul: Simon, vezetékneve Tumul. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 3 l. 1714. aug. 21. Szimáon alias Fáráon Simon. Szamosújvár városi levéltár 1852. Lásd Dregán, Fáraó, Simávon, Tumul. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Szipkizczhi

= Szépvizi. Chácshig Szipkizczhi. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 243 l. 10 t. Lásd Szépvizi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Szjév  

Örmény szó, jelentése fekete . = Mauritius. Chácshig Szévján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 547 l. E családnév előfordul Keleten is: Szévián Szérábion. „Mászisz” 1879 nov. 11. 2462 sz. így is: Boghosz Eszmerján (eszmer arab szó: feketés) „Árévélkh” 1886...

bővebben

Szjévmitkó

Fekete-Mihály. Vártán Chácshigin Szévmitkoin vêrtin: Vártán, Szévmitko Kristóf fia. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 277 l. 48 t. - Kaptam két esetet, midőn a szév (szjév) hibásan „szentének van írva: Lazarus Szentmitko. Szamosújvár városi levéltár 1826-719 sz. -...

bővebben

Szjévucz

Az örmény szjév szóból a román ucz kicsi­nyítő képzővel alkotott családnév. Erzsébetvároson Szjévucz = Kozocsa. Szjévucz a Kozocsa család vezetékneve. - Gregorius Szévutz. Szamosújvár városi levéltár 1806-882 sz. („Erzsébetvárosi polgár.”) Lásd Kozocsa. Forrás:...

bővebben

Szongott

Szongott az örmény Ászvádur, Ászduádzádurnak német forditása. A Szongott-ok Ászduádzádur-ok voltak, kik e hazában forditották örmény nevöket németre. Szongott = Sohn Gottes = Isten fia, Adeodatus, Bogdán. Joachimus Szongot. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 161...

bővebben

Szoponár

Román szó: szappanyos. - Szoponárián Julis. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 210 l. Lásd Szappanyos. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Szoszkere

(czigány szó) Korbuly János gúnyneve. Lásd Korbul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Sztámbolczhi

Sztámboli (Konstantinápolyi). Constantinapolis törökül Sztámbul vagy Bolisz-nak (a görög polis, város szótól) neveztetik. Oszkerics Sztámbolczhi Ávedik. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 32 l. 636 t. Az Oszkerics (Ötvös) család Konstantinápolyból jött be hazánkba....

bővebben

Sztechno

(Sztáchno) = Stephanovics. Sztechno Bedrosz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 5 l. 106 t. - Bedrosz Sztáchnoján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 3 l. 41 t. - Chácshig Kirkori Sztechnoi Donogánján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 132 l. 8 t. A...

bővebben

Sztegár

Az Esztegár rovidebb alakja. Gregorius Sztegar. Szamosújvár város 1774. ápr. 19-én tartott tanácsülés jegyzőkönyvéből. Lásd Esztegár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték-...

bővebben

Sztephán

= István. A görög szó jelentése: a koronázott. Sztephán, vor mágánuámp Êstrángá: István, kinek vezetékneve Esztrángá. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 10 l. 92 t. - Sztephán mágánuámp Roska. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 15 l. 151 t. - Sztephán mágánuámp...

bővebben

Szűcs

Az örmény Thukcshi magyar forditása. A következő iparos családok, melyek a szöcs-mesterséget űzték, neveztettek Szöcs-öknek: Lazarus Szöcs alias Ászlán: Ászlán Lázár, a szöcs. Szamosújvár városi levéltár 1794. - Simon Bogdán alias Szöcs. Szamosújvár városi levéltár...

bővebben

Szulimán

(Szolimán, Szulájmán); Gyergyó-Szent-Miklóson Szilimán. Szulejmáni arab szó: onyx (drágakő). - Szimon Bogdáni Szulimánján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 71 l. - Chácshádur Szulimán. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 27 l. 552 t. Kihalt család. Forrás:...

bővebben

Szultán

Arab szó: úr, fejedelem, király (Örményül: der, ischán, thákávor); úrnő, herczegnő, királyné (örményül digin, pámpisên, thákuhi). E családnév előfordul Keleten is. Az „Árévélkh” 1888. ápr. 26. 1286. számában ezt olvasom: „Nerszesz Nerszeszián párczráczháv Szultháni...

bővebben

Szunyog

A Duducz család egyik ágának gúnyneve. Lásd Duducz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Szur

Örmény szó: kard, ensis. Távith Szêrin. Szamosújvár városi levéltár 1801. (E családba szroh helyett erdélyiesen szêri(n) sajátító esetet használ.) Lásd Kardos, Szábel, Szarokán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Szurugdsi

Török szó, jelentése: tímár; az örmény nyelvben: másgákordz - Szurugdsi Mêgêrdics. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 5 l. 102 t. - Szurugdsi Vártánén Chácshereszi: Chácsheresz (Kristóf) Vártán, a timár. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 25 l. 518 t. -...

bővebben

Szutás

A román sutaş-ból: centumpater, centumvir, közgyűlési tag. Szutás Krikor. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 22 l. 1722 év. A szutás szót apáink „orator" értelemben is használták: médz szutás: főorator, bizdi szutás: vice orator. Szamosújvár városi levéltár...

bővebben

Szvênt

Thorosz Szvênt. Szamosújvári halottak könyve II. köt. Lásd Szfênt. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben