Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Káfedsi

Török szó: kávés, Kaffetier, Kaffeschenk. - Káfedsi Chárib. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 31 l. 610 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kájtán

= Kajtán. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kájtánovics

Magyarul Kajtánfi. - Thorosz Donigi Kájtánovics: Kájtánovics Dánig fia Tódor. Szamosújvári kereskedő társulat 1784. évi iratai közt. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Káká

Gúnynév. Kirkor Kákáján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 179 l. 1800 év febr. 16. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kákár

(Kakar) Kirkor. Kirkor Kákár. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 716 l. 97 t. Lásd Kirkor, Kokor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kákát

Örmény szó, jelentése: csúcs, fejtető, orom, vertex, cranium, calvaria; kálvária a héber nyelvben: gulgoleth, melyből lett a Golgotha. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kákicz

Több örmény király viselt Kákig nevet. A Kovács család örmény mellékneve. - Káritz Jakab. Szamosújvár városi levéltár 1805-463 sz. Lásd Hêskálá, Kovács. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kál

Örmény szó, jelentése: farkas. A Kál család vezetékneve Ázbej. Lásd Ázbej, Ázbejfi, Farkas, Lupul, Volf. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kálder

Az örmény „kál dári‘'-ból (jövő évben.) Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Káluszd

Örmény szó, jelentése: jövet, jövetel; Úrjövet, adventus. Erzsébetvároson Káluszd = Karácsonyi, Tucsig. Volfgangus Misug, belül Misug Káluszd vagyis Farkas. Szamosújvár városi levéltár 1805-404 sz. Hibásan forditották a régiek a Káluszd örmény nevet, (mely Adventus,...

bővebben

Kámeczhgján

A Gámenczhi család örmény neve. - Mánug Kámeczhgján, Csikszépvizi anyakönyv, 1812 év, 21 l. Ez az alak most nincs használatban. Lásd Gámenczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s...

bővebben

Kámeller

Az örmény ughd szónak jelentése törökül deve (v. ö. magyar teve), camelus. A latin camel(us)-ból német er képzővel lett Kámeller (Kámeller, ki az erzsébetvárosi nagy alapítványt tette, Bécsben lakott.) Kámeller: tevekereskedő. E család örmény neve: Ughdián. Kihalt...

bővebben

Kándiáczhi

Ripsima Christophori Kándiáczhi. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 144 l. 31 t. Kándiáczhi: kandiai. Számos­újvár város egyik külső részét, mely a Szamos és a vár között terül el, Kandiának nevezik még most is; de azért e család Kandia (Kréta) szigetétől nyert...

bővebben

Kandra

Lásd Kándrá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére./KANDRA/ ÁZBÉ-RÉVUCZ CSALÁD Ez a család a szerteágazó híres Ázbej család azon ága,...

bővebben

Kándrá

Kandúr-ból betűáttétellel kandru kandra; a kandúr, gyöke a hímet jelentő kan, ebből lett az elavult kand, annyi, mint kanoz. Tótul koczur, melynek gyöke kocz rokon a cattus, Katze szókéval. Josephus Kandra. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 57 l. - Kirkor...

bővebben

Kandrai

Lásd Kándrá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kántáczhi

Kantai. Kézdi-Vásárhely azon része, hol a gymnasium áll, Kantá-nak neveztetik. - Mánug Kántáczhi Oszgerics: Kantai Ötves Emanuel. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 26 l. 74 t. A Kántáczhi név most nincs használat­ban. Lásd Oszgerics, Ötvös. Forrás: Szongott Kristóf...

bővebben

Kápálb

A román capu albu, latin caput album-ból: fehér fej, fehér fejű. A Dsermág család román neve. Lásd Bedrosz, Dsermág, Fehér. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kapatán

= Kapitán. Kapatán alias László Mária. Szamosújvár városi levéltár 1832-170 sz. Cajetanus Kapatán alias Lászlóffi és belül a kérvényben Kapatán alias Lászlóffi Kajtán. Szamosújvár városi levéltár 1798-244 sz. - Dániel Kapatán alias Lászlóffi. Szamosújvár városi...

bővebben

Kápátán

= Kapatán. Násztur, vor mágánuámp Kápátán: Násztur, kinek vezetékneve Kapatán. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 29 l. 178 t. A Násztur-ok Kápátán-ok. - Vártán Kápátány, 1806. Szamosújvári Kereszteltek könyve IIl. köt. 118 l. 28 t. Májkon Kápitán Edelbein...

bővebben

Kápdebo

Románul capu de bou, latinul caput bovis, magyarul: ökörfő. Beregszászi Kápdebo Miklós. Szamosújvár városi levéltár 1794 (Szarukány crida). E család örmény neve Jézeán (Ökrös, Ökrösi). Jézeán Gárábéd kultuszminiszteri államtitkár (Szent-Pétervárott). Bogdán Gergely...

bővebben

Kapitán

Lászlóffi Izsák, ki kapitán („capitaneus armenus”) volt a magyar hadseregben, 1712 nov. 20-án. III. Károlytól nemességet nyert; maradékai megkülönböztetőleg a család nem-nemes (nemtelen) ágától, Kapitán nevet vettek fel - Lászlóffi Adeodát, a kapitán testvére 1758....

bővebben

Kápri

A Káprikoda rövidített alakja. Kápri Simon. Szamosújvár városi levéltár 1806-51 sz. A Bukovinában élő Kápri nevű örmény család osztrák báróságot nyert (Báró Kápri Mártha; 1. „Armenia.“ Negyedik évfolyam. [1890], 93). Lásd Káprikodá, Kepri. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Kápriel

Magyarul Gábor. Kápriel Katalin. Szamosújvár városi levéltár 1830. - E családnév előfordul Keleten is: „Árévélkh” 1886. jun. 11. 720 sz. Lásd Gábor, Gábriel, Gábrus. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Káprikodá

Össze van téve a román capră (kecske) és coadă-ból (fark). Eredetileg így volt kápráikodá, mely­ben az i az örmény sajátitóeset raga; tehát kápráikodá = a kecskének farka, kecskefark. A Káprikodá-ból a kodá elhagyásával lett Kápri (= Kepri); a kodá örmény forditása...

bővebben

Karácson

Gratianus = Karátson (Páriz-Pápai, 612 l.) Karátsony Karátson civis Armenopolitanus. Szamosújvár városi levéltár 1785-284 sz. S kívül a borítékon: suplex litellus D. Gratiani Karátson. E család örmény neve Snorkhján. a Gratianusból csináltak Moldva-Oláhországban...

bővebben

Karácsonyi

A Krecsunián magyar forditása. Szamos­újvári örmény Karátson alias Habasesk Simon. Szamosújvár városi levéltár 1782-88 sz. - Ágopsá Hébéseszkin Krecsunián: Hébéseszki (Hébás) Karátsonyi Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 355 l. 2 t. E szerint a...

bővebben

Kárákás

Kárá török szó, jelentése: fekete (szeáv), és a kás perzsa szónak jelentése: hasonló, szinű; kárákás: feketeszinű - Fekete. Kárákás az örmény Sziév török-perzsa forditása. A nép, mely nem igen törődik a szavak jelentésével, mivel talált e hazában Kerekes magyar...

bővebben

Kárákocs

= Kárákás (Kerekes. Kos kás.) Norszesz Károkos. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 169 l. 29 t. - Norszesz Kárákocs-i. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 103 l. 12 t. - Norszes Khárákhocsh. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 311 l. 143 t. Lásd Kárákás,...

bővebben

Kardos

A Szábel család magyar neve. Lásd Szábel, Sárbej. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kárêngecz

(Káringécz) Az örmény kári szónak jelentése: árpa (v. ö. török árphá). Kári czêkél árpaszemeket vetve jósolni; kárêngeczh (árpa­vetés, árpaszórásból jósló). Mágus, ki árpaszemeket szór, vet, hány, hogy ebből jövendőt mondjon. - Kárêngecz Krikor. Szamosújvári...

bővebben

Kárimisz

Örmény szó, jelentése: bárányhús. Luszig Kárimiszján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 502 l. 149 t. E család­név előfordul Keleten is: Sztephán Kárnigián. „Árévélkh“ 1886. okt. 18. 826 sz. - Kárnágérián Hovhánnesz. “Árévélkh” 1889. jun. 30. 1639 sz....

bővebben

Kárinczhi

Kárinból való. Gárin városát a török Erzerum-nak mondja, Gárin (Kárin) város Örményország­ban. - Kárinczhi Mánug. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 88 l. 20 t. Kihalt család. Lásd Erzerumczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Káringécz

Lásd Kárêngecz, Gecző. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Károli

Lásd Ázbej. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kasza

Magyar szó. Ebből az örmény szóból: kosz (aridus, siccus, száraz, kopasz) csinált a nép koszá-t; és a koszából, mely alakra hasonlít a magyar „kasza” szóhoz, e hazában lett kasza. - Kasza Gergely számos­újvári kereskedő. Kasza (Kosza), Kopár egy család. Lásd Gőze,...

bővebben

Káténszusz

Összetett román szó. Kátênszuszencz (Kákênszuszencz) Bábig. Erzsébetvárosi kereszteltek könyve I. köt. 88 l. decz. 17. A Bábig család gúnyneve. E csúf jelentésű szó most nincs használatban. Lásd Bábig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Káterev

(Kátrev, Kátrov, Káttero). A csikszépvizi anyakönyv I. köt. 22 lap szerint: Csik-Szépvizen a Káttero család nevét Kosztinra változtatta. - Christophorus Vertán alias Káterev. Szamosújvár városi levéltár 1736 évi összeírás. E szerint a Csoribán, Káterev (Kátrov,...

bővebben

Katona

Magyar szó, a Dsigár család magyar neve. Lukács-Katona Izsák. Szamosújvár városi levéltár 1789. Causa Lucae Dsigár alias Katona. - Katona Lukács alias Koltza. Szamosújvár városi levéltár 1803-271 sz. A Dsigár, Katona, Kátán, Osztián, Szefer, Zilifdár oghlu család...

bővebben

Kátrov

A török káthêr szónak jelentése: öszvér; e család Keleten öszvérekkel kereskedett, azért káthêr: öszvérkereskedő. - Kátrêv Mánug. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 321 l. 8 t. - Toder Kátrov. Erzsébetváros anyakönyv. - Márdirosz Kátêrêvián. Szamosújvári halottak...

bővebben

Kátsáric

= Kristóf. Gorovely Kátsárick. Szamosújvár városi levéltár 1766 év. Lásd Chácshig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kátseresz

A Chácsheresz elferdített alakja. - Kátseresz alias Gorove Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1766. (Szó szerint: Kristóf vagyis Gorove Kristóf.) Lásd Chácsheresz, Gorove. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Káttero

= Kátrev. Lásd Kátrev, Kátrov. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kazacsai

Lásd Kozocsa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.Ismert személyek ezzel a családnévvel: Kazacsay Tibor Zeneszerző, zongoraművész...

bővebben

Kázák

A kozák-ot a román căzac-nak mondja. - Ágoph Kázák-i. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 13 l. 53 t. - Kázák-éncz Ágoph. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 85 l. A Kázák (kozák) családnév most nincs használatban. Lásd Pólyák, Tóth. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Kêczá

(a német Katze-ból) Erzsébetvároson Macskási. Lásd Kándrá, Macskási. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kehes

Az örmény házárábéd (procurator domus, praefectus) törökül kheáheá. Mivel az örmény e hazában talált olyan magyar szót, mely hangzásra ehhez kissé hasonlít, a kheáheá-ból csinálta ezt a szót: kehes. - Luszig Kehes. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 66 l. 250 t. -...

bővebben

Kendof

A Kêndov másik alakja. Kendof Jakab. Szamosújvár városi levéltár 1846. Lásd Kêndov. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kêndov

Az örmény gunt, gund jelentése: kopasz, calvus; tatárul: khel; ov (örmény szócska) vmivel bíró; kéndov: kopasz (szó szerint: kopaszsággal biró). Lásd Ágopsa, Dsecshegh, Kendof (Kêndov), Khel, Kopasz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Kendris

A Kandra román alakja. Álexá Kendrisián. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 84 l. 62 t. Lásd Kándrá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Keork

A György név örmény alakja. Sztephán Keorkján Ergêrczhin. Csikszépvizi anyakönyv. Az Ergêrczhi család vezetékneve Keork. A Keork előfordul Keleten is: Háruthiun Keorkián. „Arévélkh“ 1886. szep. 22. 804 sz. Lásd Ergêrczhi, György. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Kepri

A Kápri másik alakja. Gregorius Kepri alias Dzerich. Szamosújvár városi levéltár 1769. ápr. 1. - Gregorius Kepri alias Dzerig. Szamosújvár városi levéltár 1772. (Szeredai Antal prépost iratából). Dzerig (Zerich, Bátrin) = Simon. E szerint az Áki, Bocshig, Fark,...

bővebben

Kepus

= Kip, Kipucz. Gregorius Zerik alias Kepus. Szamosújvár városi levéltár 1779-198 sz. Kepus (Kip, Kipus, Kipucz) a Dzerig család mellékneve. Lásd Dzerig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kerebi

A magyar Geréb és az örmény i ragból. Ifj. Korbuly Karátsony alias Geréb. Szamosújvár városi levéltár 1818. év 2345 sz. (Gereb-i = Kereb-i). - Korbuly alias Gerebej Antal. Szamosújvár városi levéltár 1832-160 sz. Geréb volt a Korbuly család egyik ágának mellékneve. -...

bővebben

Kerekes

„Catharina Kárákocs contra Michaelem Kárákocs” ez van egy Szamosújvártt 1807-ben 91 sz. alatt kelt irat boritékán, benn pedig a kormányszéki iratban: „Kerekes Mihály.“ E szerint Kerekes a Kárákocs (Kárákás) magyarosított alakja. A Kerekes család egyik tagja...

bővebben

Kêrênducz?

Vártán Kêrênducz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 223 l. 81 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Keresztes

Verzár (Verzereskul) püspök hagyatékáról 1716-ban Görgény-Szt-Imrén felvett leltárban a számos­újvári főbíró: Jacobus Christophorus magyarul így fordul elő: Jakab Keresztes; tehát Keresztes = Christophorus = Kristóf. Ugyanezen évben Steinwille katonai kormányzó­hoz...

bővebben

Keresztesi

A magyar Keresztes és az örmény i ragból. Keresztesi alias Dsurdsovczhi Márton. Szamosújvár városi levéltár 1816-1526 sz. A Dsurdsovczhi család egyik ágának vezetékneve Keresztes (= Kristóf). Lásd Dsurdsovczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Kermeczján

Kêrmêz török szó: piros. - Luszig Kermez-ján. Szamosújvár templom iratai közt. E családnév most nincs használatban. Lásd Gármir. Roska, Roth, Stefánovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kêrpit

Cârpă román szónak jelentése: rongy, czafat, darab. A Kêrpá-ból lett Kêrpit. A Láth, Láthegoskár családnév román neve. - Chácshig Kêrpit. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 185 l. 71 t. Lásd Bedrosz, Goskár, Láth, Láthegoskár, Petri. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Kertész

Lásd Bághcsháián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kesor

Egyik Boghosz (Pál) Kesor (összetett örmény szó, kes or: rossz nap) gúnynevet kapott. – Vászil Khésor. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 786 l. 137 t. - Kesor vagyis igazi neve szerint Pálfi Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1800, Lásd Boghosz, Khesor, Pál,...

bővebben

Keszegi

(Kőszegi). Elörményesedett család. - Dániel Keszegián. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 266 l. 20 t. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Keul

Keul Oxendius. Szamosújvár városi levéltár iratai közt. Lásd Cheul, Hávul, Kheul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kevork

Kivork = György; Charib Ki(v)ork. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 321 l. Lásd Chárib, György. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Khákhoth

Khith (örm.) piszkos orrú. Mánug Khákhodkhêthi. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. E gúnynév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték-...

bővebben

Khel

Tatár szó, jelentése: kopasz. Erzsébetvároson Khel = Szultán. - Ághá Luszig Khel Thoroszián: Thorosz (Todor) Khel Lukács úr. Erzsébetvárosi kereszteltek I. kötet elején. A Dsecshegh, Kéndov, Kopasz, Khel, Szultán (Temesvári) család vezetékneve Thorosz. Lásd Dsecshegh,...

bővebben

Khêndsi

Az örmény khunds (sút, szöglet, zug) és a török dsi-ből (csináló, készitő, lakó;) tehát khêndsi: szögletben lakó, sútban ülő. Erzsébetvároson „khêndsi” a Márkovieh család, melynek ősi háza útczaszögleten épült, mellékneve, Lásd Márkovics. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Kheri

Örmény szó: anyúl báty, anyúl öcs. - Távit Dzerigin Kherun vêrtin: Dávid az Anyúlbáty Dzerig fia. Szamosújvári házasultak könyve 11. köt. 181 l. 112 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Khesor

= Kesor. A Pál család egyik ága neveztetett Khesornak. Lásd Boghosz, Kesor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Khêsug

Lásd Kesor, Khesor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Khêszdureán

A török kheszthirme szó jelentése: rövid. A Gárdsthév család török neve. - Khêszdurián Szêhág. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 196 l. 52 t. Kihalt család. Lásd Gárdsthév. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Khis

= Kis. Khisin vêrtin Mitkon: Khis fia Mihály. Szamosújvári halottak könyve 9 l. 79 t. - Mitko Chis. Szamosújvár városi levéltár 1789 82 jk. sz. Lásd Kicsiny, Kis. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Khoszá

Az örmény kosz szónak jelentése: szik­kadt, száraz, kopár; a kosz-ból á betű hozzáragasztással: kosz-á. Koszánán (örmény ige) szárad (az élőfa, kéz.) A Koszá magyarosan így Íratott „Hasza.“ Chácshig Bedrosz Khoszáján Horodenkáczhi: Horodenka-i Khosza Bedrosz Kristóf....

bővebben

Kicsi

Magyar szó. Lásd Khis, Kicsiny, Kis. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kicsiny

Az örmény „bizdi” magyar forditása = khis, kicsi, kis. Kicsid Vártán. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 2 l. 35 t. Lásd Bizdi, Khis, Kicsi, Kis. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kincses

A Dsehez család egyik ágának magyar neve. Kincses Bogdán kereskedő (Bethlen). Lásd Dsehez, Nigol. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kinovián

Kini örmény szó: bor és kinov boros Thorosz Kinov-i. (Erzsébetvárosi összeírás). - Kinov-éncz Ászvádur. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 32 l. 1732. E családnév most nincs használatban. Lásd Bor, Boros. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Kip

A magyar kép örményes alakja. - Minász Kip. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 173 l. 111 t. Kép (kip) a Dzerig (Zerig) család gúnyneve. Lásd Dzerig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kiperdsi

Lásd Borsos, Lukácsi, Piperdsi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kipucz

A magyar kép szóból és a román kicsinyitő ucz (ka, ke, acska, ecske) szócskából: képecske. Lásd Dzerig, Kepus, Kip. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Király

Az Osztian család egyik ágának gúnyneve. Lásd Osztián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kirkor

(= Gergely) a Krikor egyik örmény alakja. Lásd Krikor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kirkorov

Kirkorov Antal, ki Konstantinápolyban született, 1824-ben vétetett fel Szamosújvár polgárai közé. Szamosújvár városi levéltár 1824-1905 sz. Lásd Kirkor, Krikor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Kirkorovics

= Gergelyfi. Kirkorovics Elisabetha. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 69 l. Lásd Kirkor, Kirkorov, Krikor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Kirkos

A Kirkosá rövidebb alakja. Joachimus Kirkos. Szamosújvár városi levéltár, régi jegyzék. - Gergely Bogdán alias Kirkos (Bogdán Gergely vagyis Kirkos). Szamosújvár városi levéltár (Placsintár-crida). - Kirkos alias Placsintár Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1769....

bővebben

Kirkosá

Szamosújvári halottak könyve 34. I. 337 t. alatt így is Kirkorsáh. - Kirkor (örm.) Gergely és sáh (perzsa) úr. A Kirkorsá-k nevöket magyarra nem Gergelyúr, hanem Gergelyfi-re forditották. (Az Ágopsá névből is a sáh vég a magyaro­sításnál elmaradt). Kirkosá Ászvádur....

bővebben

Kirkosfi

= Gergelyfi, Kirkorovics. Kirkosfi Kajtán. Szamosújvár városi levéltár 1794. Lásd Gergelyfi, Kirkos, Kirkosá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Kis

(Khis) a török kisi záde (szabadfi, nemes) rövi­dített alakja. Az Ázád család török neve. Ászvádur ághá Kirkosái Plecsintárián jév Kis Annái vêrtin: Placsintár Gergely úr Ászvádur fia és ennek Kis Anna (nevű felesé­gétől született) fiú. Szamosújvári Kereszteltek...

bővebben

Kok

Örmény szó = (dziránádzin, dziránádzênunt), Porphyrogennita, in purpura natus; (árkhájádzin, árkhájorti, vor jév ászi kok: királytól született, királyfi, ki kok-nak is neveztetik. (Örmény akadémiai szótár I. köt. 1017 l.) A X. századtól kezdve a Kok (királyfi) a...

bővebben

Kokonyigá

A román coconiţă (kisasszony) szóból alakított név. Az Osztián család egyik ágának gúnyneve. Osztián Márton alias Kokonyigá. Szamosújvár városi levéltár 1820-1861 sz. Lásd Osztián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Kokor

A Kirkor (Gergely) elferdített alakja. Lásd Kirkor, Krikor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kolcser

= Kulcsár (magyar szó). Maria Dsigár alias Kolcser. Szamosújvár városi levéltár 1773. 153 sz. A Kolcser (Kulcsár) család vezetékneve Dsigár. A Kolcser családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Kolczá

Colţat román szó, jelentése: kiálló fogú, mit hervorragenden Zähnen, Dentatus. Kolczá Ovánesz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 5 l. 114 t. - Chácshig Kolczá-ján. Szamosújvári halottak könyve II. köt 21 l. 458 t. - Izsák alias Kolczá Kristóf. Szamosújvár városi...

bővebben

Kolczátá

A Kolcza név másik alakja. - Kolczátá alias Izsák Maria. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. - Izsák Kristóf alias Kolczátá. Szamosújvár városi levéltár 1813-896 sz. - Mánuság Kájtáni Kolczátá-ján gám Boghoszián: Boghosz (Páll) vagy Kolczátá Rajtán (leánya)...

bővebben

Komicz

A Bocsánczi család egyik ágának gúnyneve. Lásd Bocsánczi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kondrai

Kondrai Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1819. Lásd Kandra, Kandrai, Kándrá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Konrád

Német név = „Kühn am Ráth“ = tanakodás, tanács, eszköz, bátor az eszközben. Ohánnesz Konrád. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 288 l. 99 t. - Ohánnesz Kontrád. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 756 l. 139 t. - Máriám Ándriásin Kondrádján ginê: Konrád...

bővebben

Konstantinápolyi

Kontantinápolyi Anna. Szamosújvár városi levéltár 1766. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Kontrás

A Konrád név másik alakja. - Ászvádur Kontrás. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 95 l. 1020 t. Lásd Konrád. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Kopács

A Drágomán család egyik ágának gúnyneve. Copaciu (román): fa, fatörzsök. Lásd Drágomán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kopacz

(Kopasz). Gregorius Drágomán alias Kopacz. Szamosújvár városi levéltár 1780-160 sz. Lásd Kendof, Kêndov, Khel, Kopasz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kopár

A Kosza család magyar neve. Christophorus Kopár. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 310 l. 25 t. (Simái Lukács pap írja 1816-ban). Kopár Márton Krikori Khoszáján vêrti: Khoszá Gergely fia Kopár Márton. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 46 l. Khoszá, a...

bővebben

Kopasz

A Kêndov család magyar neve. Lásd Drágomán, Dsecshegh, Gondág, Hánákecz, Jolbe, Kêndov, Khel, Szultán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kopocz

= Kopasz. Danig Kopocz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 151 l. 108 t. - Ohánnesz Jolbe Kopocz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 407 l. 97 t. A Drágomán és Jolbe család egyik ága szintén Kopasz nevet viselt. Lásd Drágomán, Jolbe. Forrás: Szongott Kristóf...

bővebben

Korbul

Szamosújvár híres plébánosa 1773-ban (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 421 l. 90 t.) így irta nevét latinul: Clemens Antonius Korbul; 1781. ján. 10. pedig így: Ego Clemens Korbully; Czetz pap 1806-ban Szamosújvári Kereszteltek könyve 41. köt. 118 l. 27 t....

bővebben

Korbuly

= Korbul. Lásd Korbul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.ÁNDRUS /GORDUL/ CSALÁD A Korbuly család ezen ágát hívták Gorduli-nak. A...

bővebben

Korn

Latinul cornu, románul corn: szarv. E család örmény neve Godosián (Szarvas). Godisián-ok most is vannak Keleten: Aszduádzádur Godosián „Árévélkh” 1886. szept. 24. 807 sz. Erzsébetvároson Korn = Lukács. Lásd Lukács, Mánya. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Kornás

A Korn-ból ás román képzővel alakított szó: Szarvas. A Korn és Kornás kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kosotán

A Kostán o-val bővült alakja. Petrus Kosotán Izsák. Szamosújvár városi levéltár összeírás. A Kosotán, Kosztántin, Kosztin egy család. E család vezetékneve Izsák. Lásd Izsák, Kosztántin, Kosztin. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Koszá

Szdephánê Koszovên Tisminiczáen: Tisminicza Kosza István. Szamosújvár városi levéltár; régi levél. Lásd Goze, Kasza, Kosza. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kosztántin

Latin szó: Szilárd; az örmény Hászt családnév latin-román neve. Lásd Hászt, Kosotán, Kosztin. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kosztin

Constantinus (Kosztántin) magyarul Koszta, románul Costanu. - Krikor Kosztinján gám Kátêrêvján. Csikszépvizi anyakönyv 29 l. 1789 év. A Káterév (Káttero) család vezetékneve Kosztin. A Kosztin családnév most nincs használatban. Lásd Káterev. Forrás: Szongott Kristóf –...

bővebben

Kovács

A „Kákicz” család e hazában kapott Kovács nevet. - Hiripszimc Kovács alias Kákitz. Szamosújvár városi levéltár 1812. - Kovács alias Toth Mihály. Szamosújvár városi levéltár 1732. A Bosnách, Kovács (Kákicz), Polyák, Tóth egy család. Lásd Ágopsá, Bosnách, Czuguczá,...

bővebben

Kovásznai

Elörményesedett család. Hácshig vagyis Kristóf Józsi, tulajdonképen Kovásznai József. Szamosújvár városi levéltár 1830-407 sz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kövér

Az Ákoncz család egyik ága Kövér-re ma­gyarosította nevét. Simeon Kövér. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 550 I. 1781. aug. 16. - Thorosz Kiuvirján Szamosújvári Kereszteltek könyve II köt. 557 I. 17 t. - Kövér Kajtán Mező-Kovácsházáról 1784. május 24-én az...

bővebben

Kovrig

Román szó (covrigu), jelentése: perecz; pereczes: covrigariu, cocatoriu de covrigi, vendietor de covrigi (Barcianu 441 1). Eddig különbség nélkül hasz­nálták a Govrik és Kovrig nevet. - Keresztes Gergely pap 1813-ban Kovrig-ot és ugyanaz 1814-ben Govrik-ot ir. Tódor...

bővebben

Kozák

Oroszország déli és keleti tájékain honos néptörzsekből való, mely törzsek, mivel a határokat védik, némely előjogokkal bírnak. Az orosz nyelvben kozák vagy kazák jelent láncsás katonát és napszámost, a lengyel nyelvben kecskepásztort is, a török nyelvben pedig...

bővebben

Kozocsa

Kuzáh arab szó: ördög, sátán, gonosz ember, sáh perzsa szó: úr, (a kuzásáh-ból lett Kozocsa), Kozocsa, a cshár örmény családnév perzsa forditása. Kuzótsai. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 31 l. 56 t. - Ánná Kozácsái-nê Ibásfáloven: Kozocsa Anna...

bővebben

Kozocsai

Lásd Kazacsai, Kozocsa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Krájováczhi

Krájovai = Krájova helység Romániában. - Krájováczhi Chárib Êszthephán: Krájovai Chárib István. Erzsébetvárosi Kereszteltek könyve I köt. 60 l. Kihalt család. Lásd Chárib. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Krákátics

Román szó, karikalábú. Chácshig Krákátics. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 441 l. 40 t. - Martini Krákátics filiola Catharina. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 15 l. 1821. aug. 31. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Kráter

Ennek a családnak Örmény nevekrákir: íródeák, deák volt, miből a nép krátert csinált. Krater német szó (a románban is crătar): tölcsér, katlan, gége, nyeldeklő. - Antonius Krater praedii Kunágota arendatoris nobilis Joannis Török servitor, est armenus a civitate...

bővebben

Krêcsmárdsi

Kercsmár, kresmár szláv szó, jelentése: korcsmáros, kocsmáros; - az r és cs közé könnyebb kiejtés végett az örmény ê-t igtatott. Bogdán Krêcsmárdsi. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 152 l. 14 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Krêcsunián

A román crăciun (karácson, Weihnachten) és az örmény családnév képző ján-ból (fi). - Agopsá Krecsunián: Karátsonyi Jakab. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 99 l. 59 t. - Chácshig mjédz Krecsunián: Idősebb Karátsonyi Kristóf. Szamosújvári Kereszteltek könyve II....

bővebben

Krêsztá

Krêszdá-jéncz Luszigê. Erzsébetvárosi Kereszteltek könyve I. köt. 149 l. Kihalt család. Lásd Biluska, Krisztis. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Krêsztis

= Krisztis. Nigol Krêsztis. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 757 l. 8 t. Lásd Krêsztá, Krisztis. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kresztya

= Keresztes. Kresztya János ebesfalvi keres­kedő. Szamosújvár városi levéltár 1791-134 sz. Lásd Keresztes. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Krikor

= Gergely, Vigil. Álekszá Der-Krikorián. Szamosújvári házasultak könyve I. köt. 29 l. 288 t. - E családnév előfordul Keleten is: Vártán Krikorián „Árévélkh” 1886. szept. 22. 805 sz. Krikor mágánuámp Pászákász: Gergely, kinek vezeték­neve Pászákász. Szamosújvári...

bővebben

Kristóf

Hellen eredetű, annyi mint Krisztusthordozó, azaz tisztelő, szerető. Kereszttisztelő (Keresztély, Krisztina, Krisztián). Chácshig Kristof-i. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 32 l. 631 t. – Chácshádur Kristof-ján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 521 l....

bővebben

Kristóffi

Joachimus Christoffi. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 116 l. máj. 20. - Joannes Kristoffi alias Tukmáds. Szamosújvár városi levéltár 1825-890. Martinus Kristóf és mellette örményül Márdirosz Chácshigi Mitkoján: Mitko Kristóf fia Márton. Szamosújvár városi...

bővebben

Kristofovics

Kristofovics Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1824 év 523 sz. Lásd Kristóffi. . Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kriszduczá

Román szó: kis Keresztes, kis Kristóf. Chácshig Kriszduczái. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 299 l. 79 t. E családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Krisztis

Román szó: Keresztes (Kristóf). Ovánesz Krisztis. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 113 l. 39 t. - Hêripszime ághácshá Mánugin Krisztis-ján tuszdêr: Krisztis Mánug ur leánya Ripszima. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 355 l. 141 t. A Krêsztá, Krêsztis,...

bővebben

Krisztoszdur

Annyi mint Krisztusadta, a Cristo datus. - Kriszdoszdur Szêhág: Kristóf Izsák. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 331 l. 44 t. - Krisztoszdur mágánuámp Muhib: Krisztoszdur vezetékneve Muhib. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 13 l. A Muhib-ok...

bővebben

Kritsa

A Cicillus-t a múlt században a magyar Kirillá-nak mondotta. Deák Kirilla és mellette örményül Gurjégh (Cirillus) Diráczhu-i. Szamosújvár városi levéltár 1736 évi összeírás. Tehát Kirilla = Cirillus. A Kirilla+sáh-ból csinálta a nép ezt a családnevet: Kritsa. (Kritsa...

bővebben

Kroitor

Erzsébetvároson Krojtor; Gyergyó-Szent- Miklóson a Kroitor most Ávedik, Kristóffi. Croitor román szó, jelentése: szabó; az, ki ruhát, csizmát tud szabni, varrni. Az örmény „goskár” román neve. Lásd Goskár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Kuku

A kakuk madár hangja. Adeodatus Kuku. Szamosújvár városi levéltár 1831. Gúnynév. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kula

A Nikulá (Miklós) rövidebb alakja. - Kulá Mánuság. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 20 l. Lásd Nikulá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Kulmig

Kul örmény szó: tompa, nem éles (a kés). Márdirosz Kulmig-i (ig, mig örmény kicsinyítő szócska). A szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. Kihalt család. Lásd Butá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Kurdistán

(Örményország egyik része). A Káluszt család mellékneve. Lásd Káluszt. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kurtakezű

Kurtakezű László alias Polyák. Szamosújvár városi levéltár régi összeírás. Lásd Gárdsthév, Khêszdurián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Kuság

Örmény szó: jövendölő, látnok, propheta. Várteresz Kusági. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 423 l. 116 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Kutezhi

= Kuti-ból való. Kuti helység déli Gáliciában, Bukovina határán. - Nigol Kuthezhi. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 182 l. 2019 t. Lásd Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Kutká

= Kuthk? kotháczhik, goth (?) Máriám Kutkái. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 179 l. - Horopszime Kutká-i Minász-ián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 44 l. A Kutká család vezetékneve Minász. Lásd Minász. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben