Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Jagamast

Különfélekép írták e nevet: Jégumos, Jágomoscs, Jogomos, Jogomost, Jogomoscs; most Jagamast; minden alak az örmény jégámud (advena, adventor) elferdítéséből származott. Jegumos Ohánnesz. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 129 l. 78 t. - Krikor Jágomoscs....

bővebben

Jágheáds

Az örmény jéghids szóból (csalán.) Jágheáds Ohánnesz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 585 l. 83 t. Gúnynév. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték-...

bővebben

Jakab

Héber szó: a csaló. Ászvádur Jakab: Jakabb Bogdán (ki később kormányszéki tanácsos lett.) Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 285 l. 1851. Lásd Ágop, Bêrká, Hágop, Jakabfi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Jakabfi

(Jákobfi). Jakabfi az örmény Hágop (Ágop, Ágopsá) magyar neve. Jakabfi név már 1768-ban (Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 361 l. 99 t.) fordul elő; Jákobfiján (Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 681 l. 51 t.), melyben a ján fölösleges; mert a magyar „fi“...

bővebben

Jákobi

A Jákob-ból, az örmény sajátitóeset i ragával képzett családnév. Adeodatus Jákobi. Szamosújvár városi levéltár 1782/ - Theodorus Zábulik Jákobi: Zábulik Jakab fia Tódor. Szamosújvár városi levéltár összeírás. A Jákobi család vezeték­neve Zábulik. Lásd Zábulik. Forrás:...

bővebben

Jákub

Jákubián. Jákub Jákubián: Jakabfi Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 155 l. 3 t. Lásd Hágop, Jakabfi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Jákubovics

Jákub-ból (o kötőbetű) szláv (fi) képző­vel alkotott szó. Theresia Jákobovics. Szamosújvár városi levéltár 1806-331 sz. - Jákubovics Erzsébet. Szamosújvár városi levéltár 1829. Lásd Jákobi, Jákub. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Jámbor

Magyar szó. Jámbor István. Szamosújvár városi levéltár 1808-163 sz. Magyar a neve, de a család örmény. A városi levéltárban a mondott szám alatt van egy kötelező nyilatkozata, mit így irt alá örményül: Jész Sztephán Jámbor, (Én Jámbor István). Kihalt család. Forrás:...

bővebben

János

Kecses, a héber johânânból. János Antonius és mellette örményül: Ánton Zuháli (Zuhál Antal.) Szamosújvár városi levéltár 1736 évi összeirás. A Zuhál család vezetékneve János.Ohánnesz). Lásd Csillag, Jeni, Ohánnesz, Zuhál. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Jásik

Jásek = Jássák. (Jassak im russ. Reiche eine Abgabe momadisirender fremder Stamgenosscn (sogenannter Inoruzen, meist in Felien verschiedener Thiere entrichtet). Heyse 470 I.) Bêszágéczhi meg iláchmê êzjásikê: Megeskettem egy lengyelt - Jásikot. Szamosújvári házasultak...

bővebben

Jegámszáchi

= Egámszáczhi. Lásd Egámszáczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Jégdáli

Az örmény-török jedegdsi-ből (hajóvontató). Jégdáli Ferencz örmény kath. Lásd Érzsébetváros „Értesítő”-jét 1886-87. évről. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Jeni

A Jani (János) elferdített alakja. Kátrin Krikori Jeni-i. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 82 l. 4 t. 1774 év. Lásd János. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Jeremiás

Bibliai név, jelentése: az Úr nagysága. Jeremiás Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1791, Kristóf Jeremiás (Hácsun; ez a Chácshum-ián rövidítése). Szamosújvár városi levéltár 1779. Jeremiás nevű örmény család nem jött be; ennek a családnak vezetékneve Kristóf =...

bővebben

Jeszáján

(Izai, Izaiás). Héber szó: az Ur szabadítása. Iszáján Iszáj. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 740 l. 155 t. Lásd Izai. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Joghrándsi

Török szó: paplankészitő. - Joghrándsi Chárib Ászvádur. Erzsébetvárosi Kereszteltek könyve I. köt. 159 l. Kihalt család. Lásd Chárib, Jorgán. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Jolbe

Jolbej = Albert. Ohánnesz Dsurdsovczhi Jolbeján: Gyergyói Albert János. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 668 l. E családnév most nincs használatban, Lásd Brêndzár, Kopasz (Kopacz), Simái. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Jolmelik

A hahatatlanságot a török így mondja: jolmezlik (immortalitas, athanasia, ánmáhuthiun). A Hárágá család török neve. A Jolmelik név most nincs hasz­nálatban. Chácshig Jolmelikhinê. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 84 l. 833 t. - Ávedum Ánton Jolmelikhi vêrti:...

bővebben

Jorgán

Török szó: paplan, ágyteritő. A jorghán szóban a hazai örmény a ,.gh“ és r betűt megcseréli, így: joghrán. Chácshig Jorgáján. Lásd az erzsébetvárosi Nekomuki Szt-János-féle vallásos társulat alapszabályait. Kihalt család. Lásd Joghrándsi. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Jósef

Jelentése: gyarapodás, a héber iosef-ből. Georgius Joseph alias Kárátsony. Szamosújvár városi levéltár összeirás. A Karátsonyi család egyik ága (az iparos-ág) József. Lásd Karátsonyi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Joseffi

(Józseffi). Joseffi az örmény Uszepián magyar neve. Erzsébetvároson Joseffi = Chárib. Lásd Chárib, Uszepián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Josi

=Józsi (József). Antonius Josi armenus. Szamosújvár városi levéltár 1793, Most, mint vezetéknév, nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Juhász

A Pakulár családnév magyar forditása. Juhász Gergely Szamosújvártt 1860. Lásd Pakulár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Jursa

Petrus Lázár alias Jursa. Szamosújvár városi levéltár 1738 évi összeirás. Jursa, a Lázár család szamosújvári ágának gúnyneve. Lásd Lázár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben