Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Facsarár

Facsaró, facsaros, a magyar facsar igéből; az ár román szóképző. Kihalt család. Lásd Dsêvortbêrung. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Fakna

Moldován Márton gúnyneve. Lásd Moldován. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Fálá

Fală román szó, jelentése: büszkeség, dölyf, önhitség. Gúnynév. Kájtán Fálá ájszinkhên Dájbukát: Fálá Kajtán azaz Dájbukát, Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 291 l. A Fálá család vezetékneve Dájbukát. Lásd Dájbukát, Zachariás. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Fáraó

Fáraó egyptomi nyelven királyt jelent. (Rá [istennek] fia). Gúnynév. A Fáraó család vezetékneve Simávon. - Szimon Fárávoneán. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 27 l. Fáráó Uszep Chárib-nak is neveztetett, 1852. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 290 l....

bővebben

Fark

Az örmény Áki magyar forditása. Áki, Fark, Kál, Meskó, Szebeni, Volf egy család. A Fark család Csik-Szépvizen lakó ágának egyik tagja Nagy-Szebenbe ment lakozni; ennek maradékai Szebeni nevet vettek fel. Lásd Áki, Ákoncz, Bocshig, Kis, Kövér, Lukács, Mánug, Meghdesz,...

bővebben

Farkas

Az örmény Kál magyar forditása. Lásd Ázbej, Lupul,Volf. - Lázár Farkas. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 213 l. 5 t. A Farkas család vezetékneve Ázbej. Szánszkrit nyelven: varka-sz vagy vrka-sz. A szánszkrit után alakultak a szláv vlk, volk, vlükü. Forrás:...

bővebben

Fátter

A német Vater-ből (atya); a perzsában pheder. Az örmény Hájruszep családnév első felének (Hájr) szó szerint történt német forditása. Lásd Ábu, Báb, Hár-Uszep, Pápai, Popoi, Totobej. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Fêdik

A Bedicz (Bedig = Bedrosz) kicsinyített alakja. Fêdik Rózsi. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 40 l. Lásd Bedrosz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Fehér

A Dsermág család magyar neve. Fehér = Albin, Kándid. - Michael Fehér. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 47 l. 15 t. 1760. - Fehér máskép Dsermág Antal. Szamosújvár városi levéltár 1830. Lásd Bedrosz, Dsermág, Gergely, Kápálb, Péter. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Fekete

A Sziévmitko örmény családnév jelzőjének (első rész „sziév“) szó szerint történt magyar forditása. Nicolaus Fekete. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 76 l. Dzerig Ohánneszi Fekete-i vêrti: Fekete Jánosnak fia Simon. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 501...

bővebben

Ferki

= Ferkó, Feri. - Toderik Ferki-i. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 463 l. Kihalt család. Lásd Frênkucz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Ferkul

(Ferk-ul): a Ferencz. - Verőn Toderi Ferkul- ján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 196 l. 17 t. Lásd Ferki, Firi, Frênkucz, Frenkul, Frunkul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Fêsfês

Feszfesz vagy veszvesz (vêsfês) arab-török szó, jelentése: rossz tanács, csalárdság, kisértet. Hohánnesz Ázbej mágánuámp Fêsfês: Ázbej János, kinek vezeték­neve Fêsfês. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 9 l. 1715-ben. Mitko Básá-Nikái Fêsfêsián:...

bővebben

Fêszágán

Viszágán=Veszágán. Viszágán örmény szó, jelentése: orrók, nagy orrú, grosznasig; (viszánál örmény ige jelentése: nő az orr). Fêszágán, a Bouznáz család örmény neve. Donig Fêszágán. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 408 l. 113 t. Fêszágán családnév most nincs...

bővebben

Ficus

Füge. Megvan e szó a latin ficus, olasz fico, francia figue, spanyol higo, higua, - angol fig, szláv figa, dán fige szókban. E gúnynév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Fidur

A latin figur(a) szóból alakított gúnynév, mely most nincs használatban. Ánton Fidur, 1811. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 207. l. 7 t. - Figura János. Szamosújvár városi levéltár 1823. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Firi

= Feri, Ferki. Ohánnesz Firiján. Erzsébetvárosi kereszteltek II; köt. 80 l. 82 t. Lásd Frenkucz, Ferki. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Flora

Floria, Flórián. A Florá-k egyik ága (talán 1848-an innen) Flóriánnak nevezi magát. A Florák Várteresz-ek (örm. virág arczú) voltak; de románok közt lakva (Moldva- Oláhország) nevöket szó szerint Florára forditották. Így neveztetnek a hazai Szábondsi-k...

bővebben

Florián

Lásd Flora. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.ÁMIRA /FOJSZ/ CSALÁD Az eredeti családnév „Hériánosz” volt és a felmenők között...

bővebben

Florik

= Flora, Florián. Martinus Florik, filius Joannis Merza. Szamosújvár városi levéltár 1803 (Mitfisz eridalis iratai közt). - Flora Márton, a Merza Márton fia. Szamosújvár városi levéltár 1799. Tehát a Merza család vezetékneve is Flora. Az Ázád, Cshicshág, Flora,...

bővebben

Flukusz

A román flocosu szóból, szőrös. Szent-Péteri másként Flukusz János. Szamosújvár városi levéltár 1817. A Szentpéteri család egyik ágának (Erzsébetváros) gúnyneve. A Flukusz név most nincs használatban. Lásd Szentpéteri. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény...

bővebben

Fogarasi

Fogaras helység Magyarország erdélyi részében. Vászil Fêgêrási. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 152 l. 38 t. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Fojszá

A Moisa elferdített alakja. Mois, M o i s a a Mózes kicsinyített alakjai a magyarban. Csik-Szépvizen Fojszá = Amirás. - Ászvádur Thoroszi Fojszá-ján. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 62 l. 21 t. Lásd Amirás. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Foksánczhi

Magyarul Foksáni. Foksán helység Romániában. Vászil Fokszánczi. A Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. Foksánczhi Ángszend. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 13 l. Erzsébetvároson Foksánczhi = Frênkul (Frenkucz). Ágop Donovák Foksánián: Foksáni Donovák...

bővebben

Fonod

Funud perzsa szó, jelentése: béke, csend = Páczián, Páczifik. Chácshádur Fonods. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 17 l. Kihalt család. Lásd Tul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Frênkucz

Ferenczke; Franciscus, Franz, Françóis. A fraczia és német franc szótól eredett, mely annyi mint szabad (németül frei.) Az ucz román kicsinyítő képző. - Gyergyó-Szt.-Miklóson: Frênkucz - Frenkul. Az Ázád család román neve. Lásd Ázád, Ferki, Firi. Forrás: Szongott...

bővebben

Fridsêbors

A román frige-borş (czibere-sütő, fösvény) szavakból. Fridsêbors Máriám. Szamosújvár városi levéltár 1789. A Fridsêbors gúnynév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Frunkul

= Frênkucz. Frunk = Frênk, ul román ha­tározó = az, a; Frênkul = a Ferencz. - Thorosz Frênkulján. Csik-Szépvizi anyakönyv 1803. Lásd Frênkucz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Fugá

A román fugar szó jelentése: futó. A Vázán család román neve. - Dánig Fugá és mellette latinul Andreas (Donig nem Andreas, hanem Dominicus) Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1736. évi összeírás. A Fugá, Fugulyán Futár, Mám és Vázán egy család; ezen öt név alatt...

bővebben

Fugulyán

(Fegulán, Fégulán, Fogulán, Fogolyán, Fogulyán, Fugalyán). Fug-ul-ián három részből áll; fug(ar): futó, ul román névhatározó (az, a, mely hátul a szóhoz ragad) és ián, ján örmény családnév képző; Fugulyán jelentése: a futó fia, futófi. Kirkor Fugulyán gám Kándrá:...

bővebben

Futár

Magyar szó: Laufer, Courir, dér reitende Eilbote, Freireiter. - Futár Ilyés ex Moldavia oriundus, Rno-catholicus, armenus. Szamosújvár városi levéltár 1773. Ugyanazon iratban nehány sorral lejebb: „Futár alias Moldován Ilie. E szerint a Fugá, Fugulyán, Futár, Vázán...

bővebben