Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Báb

Örmény szó, jelentése: nagyapa. Örmény akadémiai szótár II köt. 599 lapon: (báb i méz ászi háv ál: báb nyelvünkön háv-nak is mondatik.) - Bábê Bêczásê. Szamosújvár városi levéltár 1736 év. - Bábun Chácsháduréncz Szdéphán. Erzsébetvárosi kereszteltek  I. köt. 32 l....

bővebben

Bábig

(Bábik örmény szó, jelentése: nagyapa, (ig örmény kicsinyítő szócska, jelentése: ka, ke, acska ecske); tehát Bábig: nagyapácska. E családnév előfordul Keleten is: Vártán Bábigián. „Árévélkh“ 1886 jún. 24. 731 sz. Lásd Báb, Kátênszusz. Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Bádgéráhán

Örmény szó, jelentése: festő, pictor. Lásd Gárdsthiév, Kepus (Kipucz), Nágo, Náschárár, Nikos, Piktor, Zugráv. Bádgéráhán Zádig. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 2 l. 18 t. 1743. E családnév most nincs használatban.   Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Bághcsháján

Báchcse perzsa szó, jelentése: kert; örményül bárdez, têráchd, purászdán, dzághgoczh. Lásd Kertész. Bághcsáián=Hortulán (nov. 28). - Ászvádur Bághcsháin. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 110 l. 1399 t. Diráczhu Ászvádur Bágcshá. Szamosújvári házasultak könyve...

bővebben

Báhágián

Báhág örmény szó, jelentése: őr, felügyelő, custos, Vigil(ius), törökül: bekdsi. Lásd Begidsán, Bêrgár, Gergely, Pêndás. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Báhori

Báhri arab szó, jelentése: tengerszinű, kék. Dzerig Báhoriné. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 77 l. 22 t. 1771 év. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Bájáczi

Bányáról való, Bányai. Baie román szó: akna, bánya; czi örmény képző: ... ról való. Bájá helység Romániában, a határszélen, közel Bukovinához. Az anyakönyvekben Bájáczi, később Báneo, Bánojián, Miklus Ferenczin neog báneájin vêrtin: Nagy-Bányai Ferencz fia Miklós....

bővebben

Báká

Török szó, jelentése: hír. Az Áved, Ávedik családnév török forditása. Gyergyó-Szent-Miklós Kereszteltek könyve I. köt. 1765. E családnév most nincs használatban. Lásd Áved Ávedik. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Balázs

 Az uralkodó, görög szóból. Az örmény thákávor, chonthikhár magyar forditása. Lásd Chontikhár, Szultán, Thákvor, Vászil. - Balás Imre örmény eredetű, de latin szertartású pap volt Gyulafehérvártt, hol 1822-ben a poesist tanította. E családnév most nincs használatban....

bővebben

Balog

 Balognak nevezzük azt, ki jobbkéz helyett mindent balkézzel tesz, pl. eszik, varr, fát vág. Balog máskép Buzeskul Sándor. Szamosújvár városi levéltár összeírás. A Buzeskul (Budzeskul) család egyik ága Balog-ra magya­rosította nevét. Lásd Buzeskul, Kok. Forrás:...

bővebben

Balta

Lásd Báltá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.Balta Szamosujvári család, magyar nemességet kapott. Szongott a nevet az...

bővebben

Báltá

Balta helység Oroszországban. Mánug Toderi Ováneszián Báltái: Báltá Ováneszián Tódor fia Emánuel. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 20 l. 178 t. A Báltá család neve Ohánneszián (Jánosi). Lásd Balta, Beltegár, Ohánnesz, Záblu.   Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Bányai

A Bájáczhi család magyar neve. Lásd Bájáczhi, Hêskálá. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.Bányai Bájáczi család magyarra...

bővebben

Bányász

Magyar szó. Márdirosz Báneász: Bányász Márton. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 187 l. 59 t. E családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Bárándsi

Bárán örmény szó, jelentése: kötél, dsi (török) készítő, csináló; bárándsi: kötélverő. Erzsé­betvároson Bárándsi, Medgyesi egy család. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Báránffi

Míchael Báránffi. Szamosújvár városi levéltár 1788 év 351 sz. A Báránffi családnév most nincs használatban. Lásd Bárány. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Bárány

Örményül kárimisz (néha igy is Kárêmisz) jelentése: bárányhús, miből a hús kihagyásával lett Bárány. A Bárány családnév itt e hazában alakult a Bároncs névből. Martinus Bároncs 1767-ben a cs kiha­gyásával így irta nevét: Martinus Báron; 1768-ban ugyan­az így: Martinus...

bővebben

Bárányi

Bárányi János erzsébetvárosi kereskedő. Szamosújvár városi levéltár 1818 év, 1400 sz. Lásd Bárány, Bároncs. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Bárchodár

A bájrákdár elferdített alakja, jelentése: zászlótartó. Az Esztegár család török neve. - Hovszeph Bárchodárián szamosújvári örmény pap (dr. theologiae 1748). - Melikh Luszigi Bárchodárián gám Szeferián ginê: Bárchodár vagy Szefer Lukács felesége Regina. Szamosújvári...

bővebben

Bárlusz

Gúnynév. Párilusz örmény köszöntés, jelen­tése: Jó reggelt! pári (jó) és lujsz (világosság) örmény szavakból összetéve. E család őse az Örmény „párilusz” köszöntést hibásan „bárlusz“-nak mondotta - és rajta száradt a „Bárlusz.” Chácsko Bártuszi. Szamosújvári...

bővebben

Bároncs

Bároncz remete emléke márcz. 25-én. Lásd Bárány. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Básániká

=Básá-Niká=Básá-Niko: Miklós basa. Miklós helytartó. Az Edgár család török neve. Kihalt család. Lásd Edgárján, Fêsfês, Nigol. . Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Bátrin

Betrân román szó, jelentése: öreg. Bátrin az örmény Dzerig szónak román forditása. Lásd Dzárug, Dzerig, Simai, Simá, Simávon, Simon, Zárug, Zerich. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Bázár

Perzsa szó, jelentése: vasárnap, (Cyril), dominica (Dominicus, Domonkos). Lásd Cziriák, Dominik, Kritsa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Beczás

A múlt század elején lakott egy Gámenczi nevű örmény család Beregszász-on, mely később onnan Szamosújvárra jött lakozni. A szamosújváriak e családot azon város nevéről, hol lakott (a közép szótag kihagyá­sával, Be[reg]szász=Beszász, Beczás) Beczás-nak, vagy a...

bővebben

Bedo

Bodó. A Bódog, Boldog rövidített alakja. Beatus, Mákár, Fortunatus. Kihalt család. Lásd Bódog, Chutlube. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Bedrosz

Örmény név, magyarul: Péter. Péter (Petrus) jelentése: kő, szikla, a görög-latinból. A magyar Péterfi. Petőfi, Sziklai és a szláv Petrovics családnév egy jelentésű. Lásd Dsermág, Esztechno, Fehér, Fêdik, Kápálb, Petrásko, Petri, Petrovics. Csik-Szépvizen a Bedrosz-ok...

bővebben

Begidsán

A Báhágián család török neve: bekhdsi; ebből lett: Bekdsián, Begidsán. A Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 277. l. 90 tétel alatt ez áll: Miklus Begidsán, a lap szélén pedig ez: álj gérbiv Fekete: Begidsán Miklós, máskép Fekete. Tehát a Begidsán család egyik...

bővebben

Belcsug

Belsug a magyarból kölcsönzött román szó, jelentése: bőség, gazdagság. Theodorus Sánta Belcsug és mellette örményül Todericz Belcsugi. Szamosújvár városi levéltár 1736. összeírás. Sánta Tódor alias Belcsuk. Szamosújvár városi levéltár 1766. („Placsintár crida.“) A...

bővebben

Belelák

Belelák Tódor. E gúnynév most nincs hasz­nálatban. Szamosújvár városi levéltár 1852. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Beltegár

Bêltêgár. Băltac a török-magyarból kölcsön­zött román szó, jelentése: balta, fokos. Baltegár, Beltegár, Bêltêgár=baltás, fokost-viselő. E család örmény neve Dágárávor, törökül: teperdár, Báltádsê. - Gájánná Báltágár. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 281 l....

bővebben

Bêrbiár

A borbély, Barbier szónak román alakja. Keork Bêrbiár. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 385 l. 98 t. Kihalt család.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték-...

bővebben

Bêrdul

Bord örmény szó, jelentése: ködök; ul román határozó szócska: az, a. Ohánnesz Bêrdul. Szamosújvár városi levéltár 1794 év. Lásd Burik. Bêrdul (Burik) kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Bêrgár

Bêrc a magyarból kölcsön vett román szó, jelentése: berek, erdő; bercariu: erdőcsősz. Hunfalvy a „Századok” 1888. évfolyam 5. füzet 458 1. ezt mondja: „Az újabb rumenben talán már nincs meg a bêrc és bêrcariu.” Megvan. - Bêrgár a Báhágián családnak román neve. Az...

bővebben

Bêrká

Magyarból kölcsönözött erdélyi örmény tájszó, jelent báránybőrt. A magyar birka, apróbb, göndör szőrű, nemesített juh (v. ö. berke.) Isaacus Jakab alias Berke. Szamosújvár városi levéltár összeírás. – Isaacus Ágopsa alias Bêrka. Szamosújvár városi levéltár összeírás....

bővebben

Besenszki

A Bocsánczi családnév elferdített alakja. Bocsánczi=Besánczi, Besánszki, Besenczki. Besenczki Gádár, Chácshig Khoszái gin: Besenczki Katalin, Kasza Kristóf neje. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 300 l. 1853 év. Cajetanus Bocsánczi egyazon iratban így is...

bővebben

Beszter

A német gut szó (jó) felsőfokából (best) ala­kított név. A Bournáz család egyik ágának gúnyneve. Lásd Bournáz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Betá

A Beteg, Betá(g) rövidített alakja. Vászil Bétá­ján. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 68 l. 93 t. Lásd Beteg, Nevelics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Beteg

Magyar szó; az anyakönyvekben így is fordul elő: Beteág, Betág, Bejteág, Bethág. Toder beteágê Bedroszi Esztáchnoján: Êsztáchno Péter fia Tódor, a beteg. Lásd a szamosújvári plébániai templom építésére adott összegekről vezetett jegyzék 1753. évét. Ebből látszik, hogy...

bővebben

Betgi

A Bet(e)g-i (Betegnek fia) rövidített alakja. Bed­rosz Betgi. A szamosújvári timártársulat iratai közt, 1802 év. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Bêzá

Bêzá(vor), bêszágávor koszorús, mint a győző, mártír (Márton), király (Császár). Bêzávor=István (Stephanus). Bêzávor, a Stefánovics család örmény neve. A Bêzá(vor)=Stefánovics család a múlt század első felében elhagyta a Stephanovics nevet és a család gúny nevét: a...

bővebben

Biáthá

Biáthi jezdán (török), il tempio di Dio, az Ur egyháza. Biáthá=Domokos, Domonkos, Dominicus. Lásd Cziriák, Dominik, Gurjegh, Kritsa, Szêcshovczhi. A Biátha családnév most nincs használatban. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Bidin

Bidinea román szó, jelentése: sekrestyés, kántor. Bidin(ea)=Deák. E családnév most nincs haszná­latban. Chácshig Bidinián. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 545. l. márt. 28. Lásd Deák.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Bihálovics

Lásd Bihul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Bihar

Birár. Birár román szó, jelentése: serfőző, Bierbrauer. Kirkosá Birár. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 83 l. - Mánug Birárján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 40 l. 53 t. - Vártán Bihárján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 216 l. 1112 t. -...

bővebben

Bihul

Erdélyi örmény tájszó, értelme: bival, hellénül bubalosz, latinul bubulus, csehül buwol, németül Büffel, francziául bufle. Bihul Lukács. Szamosújvár városi levéltár 1821. 985 sz. A Turcsa család egyik ágának gúnyneve. Erzsé­betvároson Bihul, Bihálovics, Chárib egy...

bővebben

Biluska

Bialusovka - Bi(a)lus(ov)ka - helység Oroszországban (Podolia). - Stephanus Bilus alias Szappanyos. Szamosújvár városi levéltár 1804 év, 1589 sz. A Beltegár, Biluska, Krêszta (Keresztes), Krikor (Gergely), Szappanyos (Szábondsi) Ládái egy család. E család vezetékneve:...

bővebben

Biró

Ioannes et Bogdán Biró obaeratores armeni. Szamosújvár városi levéltár 1786 év, 367 sz. - Szêhág Chácshigi Birov-ján Szászvárosén: Biró Kristóf fia Izsák Szászvárosról. A násznagy Borbiró János (Ovánnesz Borbirovján); te­hát a Biró családnév a Borbiro rövidítése....

bővebben

Bisi

Török szó, jelentése: híg placsinta. A Blid csa­lád török gúnyneve. - Ávedumê Gházárin Bisun vêrtin: Bisi Lázár fia Ávedum. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 152 l. 12 t. - Lazarus Belcsug alias Bisi. Szamosújvár városi levéltár össze­írás. A Belcsug család...

bővebben

Bizdi

Bêzdig örmény szó, jelentése: kis. kicsi. Bizdi Ászvádur: Kis Ászvádur (Bogdán). Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 61. l. 638. t. Bizdi Ágop: Kis Jakab. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. 252. l. Bizdi .Chácshádur: Kis Chácshádur (Keresztadta, Crucedatus.)...

bővebben

Blágá

Blagă román szó, jelentése: áldott. - Blága Ávedum. Szamosújvár városi levéltár 1813. A Haraga család egyik ágának román gúnyneve. Lásd Haraga, Ortnádz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Bleská

Pleş román szó, jelentése: kopasz. - Luszig Bleská. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 8 l. 67 t. - Mánug Chácskoi Bleskáján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 40 l. 54 t. Lásd Dsecshegh, Gondág, Kendof, Kêndov, Khel, Kopasz, Szultán.   Forrás:...

bővebben

Blid

Blith örmény szó, jelentése: placsinta. - Várteresz Blid. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 18 1. 407 t. E család­név most nincs használatban. Lásd Bisi, Placsintár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

bővebben

Bobhok

Boboc román szó, jelentése: fi, fióka. Boboc de raţă: réczefi. - Bobhok gúnynév. Bobhok Jákub. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 718 l. 111 t. Lásd Rácz. A Bobhok családnév most nincs használatban.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Bocsánczi

Botusáni, Botusán helységből való. Botusán, helység a volt Moldovában. Joachim Bocsántzi. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 41 l. 6 t. - Christophorus Botsánski: és mellette örményül Botosáni Chácshig. Szamosújvár városi levéltár 1766 év 66 sz. - Botosán...

bővebben

Bocshig

Örmény szó: far, faracska, kis em­ber. - Gyergyó-Szent-Miklóson Bocsig most Kis. Mánuság Luszigi Bocshigján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 82 l. 24 t. E családnév most nincs használatban. Lásd Áki, Bogics.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben

Bocskás

Bocska (magyar szó) csöbörhez vagy veder­hez hasonló víztartó edény fából. Bocskás=Kádár. Kihalt család. Erzsébetvároson Bocskás, Kozocsa egy család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Bódog

=Bedo. Lásd Bedo, Chutlube. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Bogdán

Szláv szó: Istenadta, Istenajándéka, Adeodatus, Theodorosz. Szamosújvár városi levéltár 1780-dik évi iratai közt e név fordul elő: Stephanus Bogdány, mit a magyar jegyző (Berkai) Bogdán István helyett hibásan így forditott: László Bogdán. Lásd Áruthun, Ászvádur,...

bővebben

Bogdándi

Dániel Bogdándi. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 63 l. 1851 év febr. 18. Bogdándi a Bogdáni névnek másik alakja. Az idézet helyes értelme magyarúl ez: Bogdán­nak (fia) Dániel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Bogdánfi

Krikor Bogdánfiján. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 1775. 440 l. 78 t. Szamosújvártt a Bogdánfi név 1775-ben fordul elő először; Gajzágó, Bogdánfi, Mártonfi, Lukács egy család. A Bogdánfi, a Gajzágó családból szakadt ki. 1782-ben, midőn a plébániai templom...

bővebben

Bogdánovics

Szláv szó (Bogdán+vics=Bogdánfi). Maria Bogdánovics. Szamosújvár városi levéltár 1799. 582 sz. Lásd Bogdán, Bogdánfi, Gámenczi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Boghosz

Örmény név, magyarul Pál. Chácshig Boghoszián. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 491 l. 73 t. A Boghosz családnév előfordul Keleten is: Krikorisz árkhiebiszgobosz Der-Boghoszián. „Árévélkh” 1886 évf. okt. 15. 824 sz. Boghosz alias Pál János. Szamosújvár városi...

bővebben

Boghoszfi

Joannes Boghoszfi. Szamosújvár városi levéltár 1792. 133 sz. A Boghoszfi magyar neve: Pálfi. Lásd Pálfi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Bogiát

Bogát román szó, jelentése: gazdag. Vártán Bogiát. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 201 l. 108 t. Lásd Ágoston, Belcsug, Chodsá, Jakabfi, Máli. Bogiát a Jakabfi család egyik ágának gúnyneve. A Bogiát név most nincs használatban.   Forrás: Szongott...

bővebben

Bogics

Jacobus Bogits, Szamosújvár városi levéltár 1806 év 520 sz.; de egy sorral lejebb „soror sua Anna Bocsig.“ Tehát Bogics=Bocsig. Lásd Bocshig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Bokor

Bokhor a kos-csillagzat héber neve. Bokor, Csillag, Zuhál egy család. A Bokor családnév most nincs használatban. Lásd Csillag, Hurmuz, Zuhál. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Bor

Boros magyar szó. Erzsébetvároson Bor, Szentpéteri egy család. Bíró, Bor, Borbiró, Boros, Kinovián egy család. Ágop Bor-i. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 67 l. 14 t. 1767. Lásd Biró, Borbiró, Boros, Kinovián.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni...

bővebben

Borbiró

Magyar szó. Márdirosz Ohánneszi Bocsánczu Borbirovján: Bocsánczi Borbiró János fia Márton. Borbiró a terjedelmes Bocsánczi család egyik ága. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 113. l. 85 t. Az, ki a borárulási jogot a várostól (Szamosújvár) kivette, neveztetett...

bővebben

Borcs

Borş román szó, jelentése: czibere. Gúnynév. Chácshig Borcsh-i. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 175 l. 202 t. Kihalt család.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Boritás

Magyar szó, betakarás, befödés; v. ö. borit. Gombkötöknél lapos vagy gömbölyű zsinór. Doroth Boritásián. Szamosújvári Kereszteltek könyve IV. köt. 227 l. A Nuridsán család egyik ágának gúnyneve.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Borocza

A Bor családnév kicsinyített alakja. Lásd Bor. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Boros

Lásd Biró, Bor, Borbiró, Kinovián. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Borsos

Magyar szó. Szdéphán Borsos. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 469 l. 130 t. A Borsos (=Kiperdsi, Piperdsi) család kihalt. Lásd Kiperdsi, Piperdsi.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Bosnách

Bosnyák, Bosnyákország lakosa; szoros értelmében a déli szlávok egyik ágából való. Háruthiun Bosnáchján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 28 I. 281 t. E család­név előfordul Keleten is: Thorosz Bosnáchján. „Árévélkh.” 1886 szept. 24. 807 sz. Azt, ki Slavoniából...

bővebben

Bostin

A tök (Kürbis; növénytan) román neve bostán; a török boszthán szó: kert. A Têtumdsi család román neve. Lásd Sogeldia, Têtumdsi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Bovteá

Boftă román szó: púp. - Thorosz Bovteá-i, Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 31 l. 8 t. Kihalt család.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek...

bővebben

Brásovczi

Brassai. Nigol Brásovczi. Szamosújvár városi levéltár 1721. összeírás. E család Brassó városában lakott. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Brêndzár

Brundzul. Brândia román szó, jelentése: túró. Brêndzár: turóárus. Máxim Brindzul-i. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 46 l. 92 t. Kájtán Bréndzárián alias Jolbejí. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 340 l. 107 t. Kájtán Brêndzárián alias Jolbej Luszig...

bővebben

Budách

Budák török szó, jelentése: ág, halom, örményül voszd. Donig Budáchjáncz. Szamosújvári házasultak könyve I. köt. 2 l. 7 t. Lásd Budákovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Budákovics

=Budách. Budákovics volt Szamosújvár első plébánosa. Kihalt család. E családnév előfordul Keleten is: Butáchján. „Árévélkh” 1888. 1323 sz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Budik?

Ászvádur Budikh-i. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 600 l. 51 t. Kihalt család.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Budzát

Buzat román szótól, ajakos, nagy ajakú, ajok. Sztephán Budzátján. Szamosújvári házasultak könyve III. köt. 5 l. - Moldovai Budzát Kristóf. Szamosújvár városi levéltár 1731. A Budzát család vezetékneve Moldovai (=Moldován.) - Várterész Budzátján Ergêrczhin....

bővebben

Budzeskul

(Buzeskul, Buzesko) a Budzát név másik alakja. - Ákszend Budzeskul. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 8 l. 166 t, Lásd Budzát, Balog, Kok. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s...

bővebben

Bulbuk

Bulbuc román szó, jelentése: buborék. Az Ángszend család gúnyneve. Martinus Bulbuk. Szamosújvár városi levéltár 1781. („Csáus krida“). Bulbuk alias Makrai (Mákra) János. Szamosújvári kereskedő-társaság iratai közt. A Bulbuk család egyik ágának gúnyneve Makrai. -...

bővebben

Bulgár

Jákub Bulgár. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 84 l. 21 t. Lásd Bosnyák, Pólyák, Tóth. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Bulik

(Bu)bulig (háv) örmény szó, jelentése: kuvik, bagoly. A Novák család egyik ágának gúnyneve. Ászvádur Bulikhján. Szamosújvári Kereszteltek könyve 111. köt. 256 l. 105 t. Lásd Novák. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Bulk

A Bul(bu)k rövidített alakja. Bulk Ángszend Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 272 l. 60 t. Lásd Ángszend. Ászvádur Bulbuki (Szamosújvár városi levéltár 1785. 269 sz.) a tanúvallomást így irta alá: jész Ászvádur Bulk-i; tehát Bulk=Bulbuk. Lásd Bulbuk. Forrás:...

bővebben

Bumbár

Bumbar román szó, jelentése: gombkötő. Lásd Boritás. Krikor Bumbár-i. Szamosújvár városi levéltár 1782. 203 sz. E család most Gombos nevet visel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára,...

bővebben

Bunda

E család örmény neve ászden: innen, e világról való, törökül: bundá. Chácshig Bundá. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 99 l. 66 t. Lásd Ázczhi, Bogdán, Burgyá, Chácshádur, Szêhág.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Bundádá

=Bundá. Ászvádur Bundádá. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 77 l. 119 t. Christophorus Miklós alias Bundádá. Szamosújvár városi levéltár összeírás. A Bundádá család vezetékneve Miklós. Lásd Miklós, Nigol. Bundá=Bundáda. A Bundá, Bundádá családnév most nincs...

bővebben

Burduhosz

A magyar potrohos szóból, jelentése: potroh; nagy, kövér, lelogó hasú, potrohos, pothos, pohos; v. ö. burdule (román szó). Krikor Burduhosz. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 318 l. 57 t. Lásd Hászt, Kövér, Vastag. A Burduhosz név most nincs használatban....

bővebben

Burgyá

E család örmény neve ászd, törökül: burádá; ebből (Burdá) Burgyá. Andris Burdeáján. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 28 l. 565 t. Bogdán András alias Burgyá. Szamosújvár városi levéltár összeírás. A Bundá, Bundádá, Burgyá család vezetékneve Bogdán. Lásd Ázczhi,...

bővebben

Burik

Román szó, jelentése: kődök. Ászvádur Burik. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 268 l. 44 t. Kihalt család. A Bêrdul család román neve. Lásd Bêrdul.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Burkus

Lásd Ászián, Chárib. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Burnáz

Burun török szó, jelentése: orr; burnu kheszikh: pisze orrú. Ánton Burnáz. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 187 l. 24 t. Lásd Beszter, Fêszágán. E családnév előfordul Keleten is: Hágop Burnázján. „Árévélkh” 1887. 1100 sz.   Forrás: Szongott Kristóf – A...

bővebben

Buslig

Örmény szó, jelentése: rövidlátó (myops). Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.BUSLIG CSALÁD A család Moldvából telepedett először...

bővebben

Butá

Puth, buth  örmény szó, jelentése: tompa, nem éles. Vászil Butáján. Szamosújvári Kereszteltek könyve III. köt. 51 l. 101 t. Kihalt család. Lásd Kulmig. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Buzát

Lásd Budzát, Edel. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.Buzáth (szigeti) A család eredeti neve: Moldován, Névváltozatok: Budzát,...

bővebben

Buzeskul

Lásd Balog, Budzeskul. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben