Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ábkár

Ábágár az örmény „vitéz férfiú” rövi­dítése: magnus, magnates; törökül agha. Christophorus Gorovej alias Ábágár. Szamosújvár városi levéltár 1782. évi jk. febr. 19. ülés. Ábágár=Gorove. A Gorove család ezen ága kihalt. Lásd Gorove. Az Ábgár családnév előfordul Keleten...

bővebben

Abrahám

Értelme: kiváló atya, a héber ab (atya) és rám-ból (kiváló). Vater der Menge, oder vieler Völker (Heise). Ábrahám, örmény család, Árság király és nagy Szt-Nerszesz napjaiban. Mechithár 234 l. Szent Ábrahám hítvalló és remete a Mezopotámiába kebelezett Edessa (örmény)...

bővebben

Ábu

Arab tulajdonneveknél: atya, p. o. Abu-Bekr: a szűz-atya. Lásd Csiky, Fátter, Hár-Uszep, Pápai, Popoi, Similovczhi, Somolovczhi, Totobej. Ábu kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Ábur

Örmény szó: leves. - Moldováczhi Iliás Áburján. Csikszépvizi Kereszteltek anyakönyve 70 l. 1804. Az Árurján családnév most nincs használatban. Lásd Moldovczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Ádsám

Ádsém örmény ige értelme: növekszem (augeo). A latin augeo múlt idejéből (auxi) alakult az Auxentius, Oxendius név, mely utóbbiból az örmény Ángszend-et csinált. Adsám=Ángszend, Oxend. Ádsám Nerszcsz. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 11 l. Lásd Ángszend, Oxendius....

bővebben

Áffumi

Az affumat román szó értelme: füstös, barna, feketeszinű; az örmény vêrti: fi; Affum(at)i vêrti röviditett alakja: Áffumi. Antonius Áffumi. Szamosújvári halottak könyve III. k. 76 l. 1856. nov. 18. Van „Füstös“ nevű magyar család is. Dzêchov szévczhênél: füsttel...

bővebben

Ágop

(Hágop)=Jakab. Lásd Ágopsa, Jakab. Ohánnesz Ágop: Jakab János. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 16 l. Báron Mêgêrdics Ágopián: Jakab ker. János ur. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 375 l. 2 tétel. Ápop mágánuámp Zsákotá: Jakab vezetékneve Zsákotá....

bővebben

Ágopsá

(Hágopsáh). Ágop, Hágop annyi mint Jakab; sáh, perzsa szó, értelme: fejedelem, uralkodó, király; itt: úr. Ágopsá: Jakab-úr. Mint előrag a Sáhnázár és mint utórag az Ágopsá és Kirkorsá családnevekben fordul elő. (A németben is Herr-mann és Schönherr). Lásd Kirkorsá,...

bővebben

Ágoston

A latin augustusból, értelme: becsületben gazdag. A Szent-István-társulat néhai titkára: Ágoston Antal is e családból származott. E családnév előfordul Keleten is: Okoszdinoszián Ándon. „Árévélkh“ 1887 évf. jún. 28. 910 sz. Lásd Belcsug, Chodsá, Dobál, Máli, Sánta....

bővebben

Áján

Fejedelem: princeps, törökül: áján. Örmény akadémiai szótár I. r. 864 l. - A nagyok, taná­csosok törökül: áján. Aucher 149 l. - A satrapát, a kormányzót, a helytartót az arab áján-nak nevezi. Bozádsián 23 l. - Ayan türkischer lebenslänglicher Vorsteher eines Amtes....

bővebben

Ajváz

Ajváh török szó, értelme: birsalma; örményül szergevil. Ájváz Kristóf kereskedő (Székely-Keresztur.) Chárib Ájváz. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 90 l. 1743 év. Ájváz=Chárib=Lengyel. Lásd Chárib, Lengyel. Ez a családnév előfordul Keleten is: Ászvádur Ájvázián....

bővebben

Aki

 Örmény szó, értelme: fark, far. Lásd Bocshig,Fark, Káprikoda, Kepri.   Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Ákoncz

Görög szó, értelme: lándsa-dárdavető, Speerwerfer. Heyse, 12 l. Kirkori meghdeszi Mánugi Ákoncz ginê: Ákoncz-Mánug Gergely meghdeszi-nek felesége. Erzsébetvárosi kereszteltek II. köt. 15 l. 21 t. Az Ákoncz-ok vezetékneve Mánug (Emanuel) és mivel e család őse látta a...

bővebben

Álács

Álácsá török szó, jelentése: csillogó, fénylő, díszes, különböző színben pompázó. Szákojin vêrtin. Chácshjéreszê, vor mágánuámp gocshi Álács: Izsák fia Kristóf, ki vezetéknévvel Álácsnak neveztetik. Szamosújvári halottak könyve I. köt. 8. 1. 61. t. Az Álács család...

bővebben

Álbul

A Dsermág (Fehér) család neve. Lásd Dsermág, Fehér, Kápálb. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Alexa

Álexa (Alexis, Alexius): a segítő, oltalmazó. Az Álexá-k, Álekszánosztól (Áleksziosz-Elek) kölcsönöztek nevet, ki Ephimiánosz Rómában lakó nagy fejedelemnek volt fia. Áleksziánosz, ki Krisztusért önkényt vállalt szegénységet, isteni intésre oda hagyta a szülői házat,...

bővebben

Álláhverdi

Arab szó: Istenadta. Az örmény Ászvádur család arab neve. - Nigoghos Álláhverdi: Álláverdi Miklós. Szamosújvári keresk. társaság 1724 évi iratai közt. E családnév most nincs használatban. Lásd Ászvádur. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Ámberbo

Ámberbuh perzsa szó, értelme: jó illatú (bene olens, svavis odojis), kellemes (svavis). Lásd Csinás, Ládif, Zerif. Keleten: Ámberdsián. „Árevelkh” 1888. júl. 6. 1343 sz. Lásd Ámbrus. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Ámbrus

Görögből, jelentése: olyan kel­lemes illatú, mint az ambrosia nevű növény. Christophorus Ámbrus. Szamosújvár városi levéltár 1802. 1187 sz. Lásd Ámberbo, Govrik (Kovrig). Ámbrus, a Govrik család vezetékneve. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok...

bővebben

Ámbur

Ámur örmény szó, értelme: erős; tatár nyelven: emin. Megfelel a Constans, Firmus, Firmin, Firmián, Valentin (Bálint), Valerius neveknek. - Ángszend Ohánneszi, Ámburián. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 452 lap, decz. 1. Joannés Oxendi alias Ámbur. Szamosújvár...

bővebben

Ámirái

Az Ámirá-i családnévben a végső i örmény sajátitóeseti rag, jelentése: nak, nek (fia, leánya). Ámirái Kájetánka. Szamosújvár városi levéltár 1814.81 sz. Lásd Ámirás, Ámirovics. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Ámirás

Jelentése fejedelmes. Emir arab szó: úr, főnök, fejedelem, helytartó; nemes, szabad (ember). Az emir szónak egyes­száma umerá; ebből az ámirá. E család neve Moldva-Oláh- országban Ámira-ás volt; a végső ás, a magyar as (os, es, ös) melléknévképzőnek a románba átment...

bővebben

Ámirovics

A vics szláv szó: fi. Ámirovics: Ámiráfi. Ámirovics Gergely. Szamosújvár városi levéltár 1812-1620 sz. E családnév most nincs használatban. Lásd Ámirái, Ámirás. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Ánániás

Héber szó, értelme: az Ur jövendölése. Ánániás Mihály. Gyergyószentmiklós Kereszteltek könyve I. köt. 1724. Kihalt család; Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és...

bővebben

Ánászun

Ánászun örmény szó, értelme: szótalan, néma. Ánászun Mihály. Gyergyószentmiklós Kereszteltek könyve I. köt. 1724. Lásd Chul, Dumblosz, Munds. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Ánden

Ánten örmény szó, értelme: onnan a másik oldalról, más világból. Lásd Másvilági. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai...

bővebben

Ándon

Antalfi, Ándon, Ánton, Ántonás, Deák, Diráczhu, Geron, Miron egy család. Lásd ezeket. Az Ándon család­név Keleten is előfordul: Phánosz Ándoneán. „Árevelkh” 1886. szept. 22. 805 sz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel...

bővebben

Ándrulencz

Ándrul-encz (encz örmény családnév képző: nál, nél). Ándrulencz Katalin. Gyergyószentmiklós Kereszteltek könyve I. köt. 1737. Lásd Ándrus. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Ándrus

(Andris, Ándreá, Ándreás, Andriás, Ándrul) Magyarul András. András: a bátor, görög szó. Chácshig Ándrusián. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 204 l. 16 t. Keleten is előfordul ez a családnév: Ándreászián Márdirosz. „Árevelkh” 1886. júl. 20. 752 sz. Ándrusin...

bővebben

Ángár

 Ángár örmény szó értelme: beteg, gyönge. Ászvádur Ángár. Szamosújvár városi levéltár 1807. Lásd Betá, Beteg, Betgi, Esztechno, Láptics, Mángárul, Nevelics, Stefánovics, Têzsár. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Ángszend

Ángszend (Auxentius, Oxendius). Ángszendin vêrtun vêrti, mágánuámp Bulbuk:Ángszend fia fiának vezetékneve Bulbuk. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 30 l. A Bulbuk-ok Ángszend-ek. Lásd Ámbur, Bulbuk, Dsirách, Erős, Geron, Hászt, Kirkor, Máxin, Mediásczhi, Oxend...

bővebben

Ániéczhi

(Áni, város; czhi örmény képző: i, ból való): Ániból való. Az erdélyi örmények hiteles történeti ada­taink és hagyományaink egyhangú tanutétele szerint Áni városból származtak, mely város Nagy-Örményország Ararát középponti tartomány, Sirág nevű megyéjében feküdt és a...

bővebben

Ánisor

A román sor kicsinyítő szócska: acska, ecske. Ánisor: Annácska, Anikó. Az Ánisor családnév most nincs használatban. Az Ánisor-ok Gyergyó-Szent-Miklóson most Lázár-ok. Lásd Dsurdsovczhi, Pánicz. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Anrjyal

Értelme: hírnök. Moldován Gergely alias Angyal. Szamosújvári kereskedő társulat iratai közt. A Moldován család egyik ágának gúnyneve. Lásd Moldován. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

bővebben

Antal

Értelme: a megbecsülhetlen, a latin Antoniusból. Pepi Antal-ián. Szamosújvári Kereszteltek könyve, IV. köt. 300 l. 1853. Kevork Ánton-ián. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 191 l. 95 t. E család­név előfordul Keleten is: Tháteosz Ándoneán. „Árevelkh” 1886. jún....

bővebben

Antalfi

Az Antalfiak örmény vezetékneve Ántonás; Ántonás magyarosítva Szamosújvárt először 1792. május 11-én fordul elő. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 733 lap, 92 tétel alatt ez áll: Michael Antalfi. Tisztelendő páter Miron alias Antalfi. Szamosújvár városi...

bővebben

Ánton

Sok jeles Ánton nevű fia volt Örményország­nak, ezek közül csak azt a nevezetes Ántont említem, ki a thebai (Egyptom) remeteség feje volt. Holt teste, mely isteni jelentés következtében Justinián császár ide­jében találtatott meg, Alexandriában, (keresztelő szent...

bővebben

Ántonás

=Antalos. Az Ántonás családnév végén az ás, a magyar as (os, es, ös) melléknévképző (láb, láb-as) ékezett román alakja. Uszep Ántonás. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 167 l. 148 t. - Ántonás alias Deák Péter. Szamosújvár városi levéltár 1800. 854 sz. Antalfi,...

bővebben

Ántonovics

A vics jelentése a szláv nyelvben: fi; Ántonovics: Antalfi. Ántonovits Ávedum. Szamosújvár városi levéltár 1807. 677 sz. Lásd Antalfi, Ántonás, Ándon, Ánton, Deák, Diráczhu, Geron, Miron. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Apostol

A görög „útra tenni” igéből képezett szó, jelentése: hítkövet, hítküldér. Apostol Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1736. összeírás. Az Árákhél örmény családnévnek magyar forditása. Lásd Árákhél. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája,...

bővebben

Árákhél

Örmény szó: missus, legatus, nuntius, apostolus; apostol, hítkövet, kítküldér. - Árákhél Bogdán. Szamosújvár városi levéltár 1787. E családnév előfordul Keleten is: Szárkisz Árákhélián „Árévélkh” 1886. okt. 21. 829 sz. Apostol. Az Apostol (Árákhel) kihalt család....

bővebben

Ártmách

A török arthmák szót (jelentése: szapo­rodni, sokasodni, gyarapodni) a hazai örmények tarisnya értelemben használják. Káticz Márkul Ártmêchin tuszdrê: Ártmách Márk leánya Katalin. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 165 l. 116 t. Árthmách vagyis Gáborfi Miklós....

bővebben

Áruthun

=Háruthiun. Áruthin Anna. Szamosújvár városi levéltár 1793. - Isaacus Áruthin. Szamosújvár városi levéltár összeírás. - Bogdán Izsák alias Áruthun. Szamosújvár városi levéltár 1759. Az Áruthun család vezetékneve Bogdán Lásd Bogdán, Háruthiun. Forrás: Szongott Kristóf...

bővebben

Árvai

Az örmény vêrp szóból alakított Vêrpián magyar forditása. Árvai Péter. Szamosújvár városi levéltár 1721-ben eszközölt összeírás 10 lap. Lásd Vêrpián. Kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között...

bővebben

Árzsintár

(így is: Ázsintár.) A latin faber argentarius román alakja: ötvös, ezüstmíves. Az örmény Oszgerics család román neve. Lásd Chászoján, Goldschmied, Marosán, Oszgerics, Ötvös. Az Árzsintár név most nincs használatban. E család Keleten Gumusián (gumus török szó, értelme:...

bővebben

Ástá

Ástá (gúnynév; e névben az s úgy hangzik, mint a magyar só szóban) a román ’asta (ez) szóból. Ástá Antal. Szamosújvár városi levéltár 1820. - Osztián Antal alias Ástá. Szamosújvár városi levéltár 1799 év. Az Ásta család vezetékneve Osztián. Lásd Osztián. Forrás:...

bővebben

Ászján

Örmény szó: e világról való. (Ellentéte: Ánden-Másvilági). – Mákucz Ángszendi Ászján: Ászján Ángszend leánya Mariska. Szamosújvár templom iratai közt. Kihalt család. Lásd Ázczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek...

bővebben

Ászkricsencz

Ászkricsencz Cháthun. Gyergyó-Szent-Miklós Kereszteltek könyve 1746. Ász örmény népnyelven: ez; Ász-Kricsencz: Ez a Kritsa. Lásd Kritsa. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Ászlán

Árszlán török szó, jelentése: oroszlán. Az oroszlán a perzsa, mongol nyelvekben is árszlán, a mándsuban árszálán. E családnév előfordul Keleten is: Szdéphán pásá Árszlánián. „Árevelkh” 1886. dec. 21. 881 sz. Örményül: áriudz. Lásd Leon, Livonján. Forrás: Szongott...

bővebben

Ászvádur

Ászduádzádur örmény szó, jelentése: Istenadta, Istentől adott; latinul Deus dedit, Adeodatus, Deodatus; németül Szongott; szlávul Bogdán; zsidóul Náthán, Nathanael, Jonáthán; görögül Theodor, Theodorosz; törökül Álláhverdi. Ághácshá Távit Plecsintár Ászduádzádurián:...

bővebben

Auxentius

=Angszend. Lásd Ádsám, Ángszend, Oxendius. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

bővebben

Ávák

Örmény szó, jelentese: nagy, nemes (Nobilis vértanú ápr. 25.), (Eugen=Jenő,) (Ászbéd=lovag.) Ávákáni: nobiles, proceres. - Ávák Cajetán. Szamosújvár városi levéltár 1781. jk. - István Ántoni Ávákin vêrtin. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 257 l. 231. - Szárkisz...

bővebben

Áved

Örmény szó, jelentése: üdvözlés, üdvözlet, (bonum vel laetum nuntium). A gyulafehérvári főgymnasium derék igazgatója: Ávéd Jákó is e családból származott. E családnév előfordul Keleten is: Ávedián. „Árévélkh” 1886. jún. 1 l. 720 sz. - Szephán Ávediszián. „Árévélkh“...

bővebben

Ávedikh

Örmény szó, jelentése: üdvözlés, üdvözlet, ígéret, Clemens Galanus „Conciliatio ecclesiae armenae cum romana“ czimü művében Ávedikh-et Nuntiussal forditja. Ászvádur Ávedikh. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 224 Lásd 891. - Ávedikh vári Nigolián: (Alsó)...

bővebben

Ávedum

Örmény szó, jelentése: hirdetés, hírül adás. Az annuntiatio beatae Máriáé virgininis. gyümölcsolló BoldogAsszony napját a nép Ávedum-nak nevezi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s...

bővebben

Ázád

Örmény szó: jelentése: nyílt, szabad, füg­getlen, Liberalis, Liberat, Ázád =Franciscus, Ferencz=Emir (Ámirás, Merza.) Az Ázád családnév most nincs használat­ban. E család török neve khisizáde, melyből az izáde kihagyá­sával lett Kis. Kis Ernő az aradi vértanú e...

bővebben

Ázbej

Ászbéd örmény szó: jelentése: lovas, (olaszul: cavaliere) lovas nemes, (törökül bég. béjzáde.) Az Ázbej az örmény áz- (niv) és a török bej(záde) rövidítése. Az örmények az Azbej szót Ferencz keresztnév kifejezésére is használták. - Ázbej Ángszend. Szamosújvári...

bővebben

Ázbejfi

 Deodatus Ázbejfi alias Lupul. Szamosújvár városi levéltár. összeírás. Az Ázbej család harmadik ága Lupul (Gál=Kál, Wolf). Lásd Ázbej. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a...

bővebben

Ázdczhi  

Erről a világról való (v. ö. Ánden: Másvilági). Ászd  örmény szó: innen, hic, istic, törökül: burádá, bundá. - Ágop Ázczhi. Szamosújvár városi levéltár régi kötelezvényben. - Ázczhi Chácsháduréncz Chácshig. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 30 l. 1731. - Ázczhi...

bővebben