Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Buslig

Örmény szó, jelentése: rövidlátó (myops).

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

BUSLIG CSALÁD

A család Moldvából telepedett először Besztercére, majd ezt Szamosújvár és Gyergyó követte. A moldvai ős neve (Csoribán) Vertán Christovhorus /1582-?/ volt, akit tehát a „Csoribán=őszvérárus” melléknévvel illettek. Az örmény Csoribán törők megfelelője a Káterev, így a fenti Vertán család ezt a megkülönböztető nevet használta a továbbiakban. Vertán Christophorus két fiáról tudunk, akik különböző nevű családokat alapítottak Erzsébetvároson, Szamosújváron és Gyergyóban. Ők névszerint Vertán Mánug (Csoribán) /1614-?/ és Vertán Krikor (Hásztián) /1618-?/ voltak.

Az utóbbi Krikor Hásztián leszármazottai alapították a későbbi Kosotán, Kosztin, Kosztándi családokat. Vertán Mánug (Csoribán) fiai közül /Káterev/ Vertán Isávár /1645-?/ Erzsébetvárosba telepedett és utódait már „Pátrubán” néven lehetett itt feltalálni. Mint erzsébetvárosi alapítót említsük Pátrubán Zakariást /1679-?/. Vertán Mánug másik fiai /Káterev/ Vertán Dumitrász /l647-?/ és /Káterev/ Vertán Vazul /1653-?/ először Besztercét választották, majd 1712-ben átköltöztek Szamosújvárra. Az utóbbi Vertán Vazultól származó utódok a „ Vertán ” (Wertán) családok felmenői lettek Szamosújváron, Gyergyóban és Kézdivásárhelyen.

A Szamosújváron megtelepedett /Káterev/ Vertán Dumitrász utódai a későbbiekben „Cseresei” néven fordultak elő Gyergyóban. Ez onnan adódik, hogy a Dumitrász (a Vertán család gúnyneve) a Demeter román alakja szerint ez a Czerealis-1 takarja (ami magvetést jelent). Ebből adódóan a család ezen ága az elferdített „Ceres”, vagyis a .. Cseresei” nevet vette fel. Gyergyóba a szamosújvári Cseresei János /1619-?/ két fia Cseresei Kristóf /1712-1790/ (Csercsel-család) és Cseresei (Buslig) János /1708-1794/ került, akik itt nősültek meg. Cseresei {Buslig) János rövidlátó volt (itt az örmény Buslig=rövidlátó) és így utódai is a „Buslig” vezetéknevet vitték tovább.

Forrás: Dr. Száva Tibor Sándor: Székelyföldi örmény eredetű családnevek metamorfózisa