Áffumi

Az affumat román szó értelme: füstös, barna, feketeszinű; az örmény vêrti: fi; Affum(at)i vêrti röviditett alakja: Áffumi. Antonius Áffumi. Szamosújvári halottak könyve III. k. 76 l. 1856. nov. 18. Van „Füstös“ nevű magyar család is. Dzêchov szévczhênél: füsttel...

Ágop

(Hágop)=Jakab. Lásd Ágopsa, Jakab. Ohánnesz Ágop: Jakab János. Szamosújvári halottak könyve II. köt. 16 l. Báron Mêgêrdics Ágopián: Jakab ker. János ur. Szamosújvári Kereszteltek könyve II. köt. 375 l. 2 tétel. Ápop mágánuámp Zsákotá: Jakab vezetékneve Zsákotá....

Ágopsá

(Hágopsáh). Ágop, Hágop annyi mint Jakab; sáh, perzsa szó, értelme: fejedelem, uralkodó, király; itt: úr. Ágopsá: Jakab-úr. Mint előrag a Sáhnázár és mint utórag az Ágopsá és Kirkorsá családnevekben fordul elő. (A németben is Herr-mann és Schönherr). Lásd Kirkorsá,...

Ágoston

A latin augustusból, értelme: becsületben gazdag. A Szent-István-társulat néhai titkára: Ágoston Antal is e családból származott. E családnév előfordul Keleten is: Okoszdinoszián Ándon. „Árévélkh“ 1887 évf. jún. 28. 910 sz. Lásd Belcsug, Chodsá, Dobál, Máli, Sánta....

Áján

Fejedelem: princeps, törökül: áján. Örmény akadémiai szótár I. r. 864 l. – A nagyok, taná­csosok törökül: áján. Aucher 149 l. – A satrapát, a kormányzót, a helytartót az arab áján-nak nevezi. Bozádsián 23 l. – Ayan türkischer lebenslänglicher...