Ábkár

Ábágár az örmény „vitéz férfiú” rövi­dítése: magnus, magnates; törökül agha. Christophorus Gorovej alias Ábágár. Szamosújvár városi levéltár 1782. évi jk. febr. 19. ülés. Ábágár=Gorove. A Gorove család ezen ága kihalt. Lásd Gorove. Az Ábgár családnév előfordul Keleten...

Abrahám

Értelme: kiváló atya, a héber ab (atya) és rám-ból (kiváló). Vater der Menge, oder vieler Völker (Heise). Ábrahám, örmény család, Árság király és nagy Szt-Nerszesz napjaiban. Mechithár 234 l. Szent Ábrahám hítvalló és remete a Mezopotámiába kebelezett Edessa (örmény)...

Ábu

Arab tulajdonneveknél: atya, p. o. Abu-Bekr: a szűz-atya. Lásd Csiky, Fátter, Hár-Uszep, Pápai, Popoi, Similovczhi, Somolovczhi, Totobej. Ábu kihalt család. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő...

Ábur

Örmény szó: leves. – Moldováczhi Iliás Áburján. Csikszépvizi Kereszteltek anyakönyve 70 l. 1804. Az Árurján családnév most nincs használatban. Lásd Moldovczhi. Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás...

Ádsám

Ádsém örmény ige értelme: növekszem (augeo). A latin augeo múlt idejéből (auxi) alakult az Auxentius, Oxendius név, mely utóbbiból az örmény Ángszend-et csinált. Adsám=Ángszend, Oxend. Ádsám Nerszcsz. Erzsébetvárosi kereszteltek I. köt. 11 l. Lásd Ángszend, Oxendius....