Keresés

Kategóriák

Kövessen minket a Facebook-on is

Ászvádur

Ászduádzádur örmény szó, jelentése: Istenadta, Istentől adott; latinul Deus dedit, Adeodatus, Deodatus; németül Szongott; szlávul Bogdán; zsidóul Náthán, Nathanael, Jonáthán; görögül Theodor, Theodorosz; törökül Álláhverdi. Ághácshá Távit Plecsintár Ászduádzádurián: Ászduádzádur Placsintár Dávid ur. 1736. okt. 24. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 147 l. A Placsintárok azon ága, melyből Szamosújvár mostani polgárnagya: Placsintár Dávid származott, Ászvádur volt; a Placsintárok másik ágáról szólok alább Placsintár szó alatt. – Ászvádur, mágánuámp Kirkosá: Ászvádur, kinek vezetékneve Kirkosá. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 1716; sept. 5. – Szêhág Ászvádur mágánuámp Nêvêlics: Ászvádur Izsák, kinek vezetékneve Névélics. 1724. Szamosújvári Kereszteltek könyve I. köt. 32 l. – Ászvádur, vor mágánuámp gocshi Urmánczi: Ászvádur, ki vezetéknévvel Urmánczhi-nak neveztetik. Ezek szerint Áruthun, Bogdán, Kirkosá, Nevelics, Placsintár (egyik ág), Szongott és Urmánczhi család vezetékneve Ászvádur (Bogdán.) Ávedik Ászvádur. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 14 l. 254 t. – Bikhá Máriám bád. ághá Ászduádzádurin ginê: tekintetes Ászduádzádur urnák Mária úrnő felesége. Szamosújvári házasultak könyve II. köt. 439 l. 4 t. 1808 év. – E családnév elő­fordul Keleten is: Hovhánnesz jébiszgobosz Der-Ászduádzádurián (Pákrevánti püspök). „Árevelkh“ 1886. aug. 24. 784 sz. – Előfordul Keleten Ászádurián és (Ászduá-) Dzádurián név alatt is: Keork Ászádurián. „Árevelkh“ 1886. okt. 18. 816. sz. – Árákhél ághá Dzádurián. „Árevelkh1‘ 1886. szept. 23. 806 sz.

 

Forrás: Szongott Kristóf – A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére.

Placsintár

A család korábbi neve: Ászvádur

Névváltozat: Platsintár

 

Rangemelések

Címeres nemeslevél: Bécs, 1739. augusztus 23. Lukács és Bogdán szamosújvári polgárok. Lukács neje Jakobovits Róza és gyermekei: Jakab, Lázár, János, András, Mária és Anna; Bogdán neje Mendrul Mária, gyermekei: Dávid, Joachim, Kristóf, Anna és Kata. (Liber Regius Transsylvaniae VIII. kötet, 680.o.)

 

Címer

A pajzs arany mezejében zöld talajon, fehér lovon, kék mezbe öltözött, vörös kalpagos, jobbra vágtató magyar vitéz jobbjában kivont görbe kardját villogtatja, arany baljában a kantárt tartja. Sisakdísz: arany leveles koronán könyöklő meztelen jobbkar aranymarkolatú görbe kardját, melynek hegyére egy levágott, vérző törökfej van szúrva, villogtatja. A takarók színe nincs meghatározva.

 

Forrás: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Aszvadur

Asztvadz- örményül Istent jelent; Asztvadzadur=Istenadta, szláv formában Bogdán; Aszadur, Aszvadur ennek népies megröviditése; Keleten ma is iiy módon rövidítik meg ezt a nevet és Asztvadzadur helyett egyszerűen Aszadurt mondanak. Eleinte csak mint keresztnév szerepeit.

Forrás: Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában